Mångfald och digital kompetens prio för valberedningar

Valberedningarnas arbete med att leta fram de bästa styrelseledamöterna går nu in i ett intensiva skede. Digital kompetens och mångfald ser ut att bli två av vårens teman.

Det är drygt ett halvår kvar till årsstämmorna, men arbetet med att dammsuga marknaden på rätt kompetens är redan i full gång.

Swedbank Robur, som sitter i en lång rad valberedningar, kommer föreslå flera ledamotsbyten. Men Marianne Nilsson, vice vd och ansvarig för ägarfrågor, vill inte gå närmare in på exakt i vilka styrelser de kommer driva linjen att byta ut ledamöter.
– Vi sitter själva i flera nya valberedningar i år, det är en effekt av nynoteringar på börsen. Här kan ju ägarförändringar och nya behov göra att det blir aktuellt med förändringar, säger hon.
board
Ett ämne som återigen hamnar högt på agendan i många valberedningar är mångfald i de svenska börsbolagens styrelser.
– Jämnare könsfördelning och mångfald är fortsatt på agendan i många bolag, säger Marianne Nilsson.

Valberedningarna har sedan länge haft pressen på sig för att hitta fler kvinnor till styrelserna. Inte minst på grund av regeringens hot om ett lagstiftat krav på minst 40 procent kvinnor i styrelsen.

Johan Strandberg är veteran och sitter i ett antal valberedningar på uppdrag av SEB. Han säger att könsfördelningen i styrelserna blir bättre och bättre, men att det fortsatt kan vara svårt att hitta kvinnor med operativ erfarenhet från industribolag.
– Det har börjat lossna. De senaste två åren har andelen kvinnor ökar med fem procentenheter årligen i de valberedningar där SEB är representerat. Vi ser en klar trend här, säger Johan Strandberg.

Alectas ägaransvarig Ramsay Brufer konstaterar att detta är en ständig fråga, särskilt för bolagen med en låg andel kvinnor i sina styrelser.
– Frågan har funnits med i så många år att den blivit en rutin. Den har alla fokus på, säger Ramsay Brufer.

En annan viktig trend som han ser i år är att många av bolagen letar efter digital kompetens. Men det är relativt svårt att hitta.
– Det är väldigt aktuellt just nu. Och det är en ganska ny kompetens, och få av dem med digital kunskap har även kompetens att sitta i en styrelse. Det finns kandidater, men det är en trång sektor, säger Ramsay Brufer.

Alecta sitter i 16 av storbolagens valberedningar. Bland annat i Investor, H&M, Skanska, Nordea och Swedbank. I år tror Ramsay Brufer inte att det blir några dramatiska förändringar i bolagens styrelser.

– En del är naturlig avgång, någon annan lämnar för att man vill byta fokus, vilket gör att man måste gör någon justering i styrelsen. Men det är inte något stort i något av våra bolag, säger Ramsay Brufer.

Enligt Johan Strandberg på SEB kan fjolårets dramatiska byten på börsbolagens toppositioner påverka styrelseförslagen till vårens stämmor.
– I de allra flesta fall medför inte ett vd-byte att man behöver göra en förändring av styrelsen. I vissa fall där det är speciella omständigheter bakom vd-bytet kan det krävas förändringar i styrelsen också, säger han.

Är man på jakt efter oberoende styrelseledamöter?
– När man tittar på dem vi rekryterat de senaste åren så är det till allra största delen oberoende ledamöter. Sett till de kvinnor vi varit med och nominerat har 80 procent inte suttit i någon annan börsbolagsstyrelse.

Albin Rännar, chef för bolagsbevakningen på Aktiespararna konstaterar att trots de stora förändringarna i Industrivärdensfärens styrelser kan det bli nya ändringar.
– Det blev upp och nedvänt när man började med portföljbolagen istället för med Industrivärden. Det blir fel när man städar en trappa nerifrån. Då stänker det nedåt, säger Albin Rännar.

Han konstaterar att eftersom Anders Nyrén var vd i Industrivärden vid den tidpunkt i våras då man höll stämma i Volvo och i Ericsson blev han omvald i dessa bolag. Och först senare, stod det klart att han fick sluta som vd i Industrivärden.

Vad händer i vår tror du?
– Ja det är spännande. Anders Nyrén är säkert duktig på många sätt, men är inte känd för sitt stora branschkunnande i varken fordonsindustri eller telekom, säger Albin Rännar.

Han konstaterar att det mest naturliga skulle vara om nytillträdda Helena Stjärnholm skulle ha fått sitta på Anders Nyréns styrelseplatser.

Vad kommer hända i Volvo och Ericsson?
– Vi kan inte se någon möjlighet för Nyrén att vara kvar, säger Albin Rännar.

Källa: SvD.se, november 2015
Länk

Comments are closed.