Är det OK att inte svara på jobbmail på ledig tid?

Allt fler känner sig allt mer stressade av “behovet” att vara tillgängliga. Inte bara på arbetstid, utan nu även på vardagkvällar och helger.

Vad får det för effekt på vår möjlighet att vila, vara kreativa och producera maximalt, både kort- och långsiktigt? Och är OK av arbetsgivaren, och kollegor, att kräva att man är tillgänglig 24/7?

Läs mer om denna problematik här:
Emails
A number of companies have imposed blackout times on work emails. A large European car business, for example, programs the smartphones of its nonmanagement employees to switch off work emails automatically between 6 p.m. and 7 a.m. In many companies, particularly knowledge-based ones, this would be disruptive and counterproductive—but provided there are overrides, such a policy can send a clear signal of management’s intent.
mstress 2
Work-time limits
Some companies known for a “long-hours culture” have been implementing rules to curb working very late at night. One major financial-services business, for example, specifically required its summer interns to leave the office before midnight each day to ensure that they were not subjected to “all-nighters.” This organization’s full-time employees have been told to stay out of the office from 9 p.m. Friday to 9 a.m. Sunday.

Sleep-awareness programs can produce better leaders

Svårt stänga av jobbmobilen

Smarta telefoner gör det svårare att separera arbetstid och ledighet. Men när DN kollar med tre stora svenska arbetsgivare är det ingen som har regler som begränsar vilka tider de anställda ska svara på jobbmejl.

De smarta mobiltelefonernas intåg har förändrat vår vardag på många sätt. Över 50 procent av tjänstemännen säger att de brukar vara tillgängliga via mobil eller e-post utöver ordinarie arbetstid – dagligen, visar en rapport från Unionen.
– Det är ytterst få som säger att arbetsgivaren kräver att man ska vara tillgänglig på kväller och helger, men många säger att det är otydligt vad som förväntas. En vanlig anledning till att man svarar på mejl är att man vill underlätta för sina kollegor eller kunder, säger Daniel Gullstrand, utredare hos Unionen.

Det finns tydliga faror med att ständigt vara uppkopplad: Desto mer tillgängliga de anställda är, desto svårare har de att släppa jobbet.
– Det är inget som är farligt att göra då och då, men kan på sikt leda till att det blir svårare att återhämta sig. Vissa kan få sömnsvårigheter, till exempel.

När DN kontaktar tre stora arbetsgivare – H&M, Ericsson och Skatteverket – har ingen regler som begränsar de anställdas tillgänglighet.
”Det finns ingen policy när det kommer till tillgänglighet via mail under exempelvis kvällstid för tjänstemän som jobbar för H & M Sverige. Men det är viktigt för H & M som arbetsgivare att mstress 1uppmuntra till en sund balans mellan arbetsliv och privatliv”, svarar H & M Sverige.

”Vi har inga särskilda policies för detta. Många medarbetare hos oss har ”fri tid”, vilket betyder att man själv styr över arbetstiden. Vår senaste medarbetarundersökning visar att medarbetarna tycker att de generellt har en bra balans mellan arbete och fritid”, säger Ericsson.

”Vi har inga styrdokument för detta. Samtidigt anser vi att arbetstider är en arbetsmiljöfråga, och har inskrivet i vår medarbetarpolicy att vi ska värna om fritiden. Vi jobbar aktivt för att begränsa övertiden hos vår anställda”, svarar Skatteverket.

Hos Unionen är man inte förvånad över att företagen som DN varit i kontakt med saknar tillgänglighetspolicies. Samtidigt, påpekar man, är det viktigt att se företagen som en del av lösningen – inte bara problemet.
– Det finns till exempel tekniska lösningar som gör att arbetsmejl skickas först klockan åtta morgonen efter. Vi tror också att det skulle vara bra om tillgängligheten blir en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Då blir det lättare att se effekten av åtgärder som införs.

Källa: DN.se, 6 mars 2016
Länk

Comments are closed.