Åtta saker som dödar motivationen hos dina anställda

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap on May 2nd, 2016 by admin

Du känner säkert igen dig. Inc har listat åtta grejer som tar kål på de anställdas drivkraft och hur man kan åtgärda sakerna.

1. Negativa människor
De förgiftar stämningen, hatar förändring och förintar optimismen hos övriga kolleger. Se till att ha tydliga policys och ett tydligt ledarskap för att minimera skadan de orsakar.

2. Inget utrymme att växa
Alla medarbetare behöver känna att de får lära sig nya saker och utvecklas. Annars blir arbetsplatsen statisk och tråkig. Individuella utvecklingsplaner visar istället medarbetarna att företaget aktivt investerar i dem.

images (10)

3. Ingen vision
Detaljer i all ära, det måste också finnas en långsiktig vision. Utan ett större sammanhang är det svårt för människor att motiveras till att prestera allt de kan.

4. Slöseri med tid
Onödiga möten stup i kvarten eller mejl med irrelevant information som hela tiden ska skickas till hela personalen. Ser det ut så här är det sannolikt att medarbetarna är väldigt irriterade på tidslöseriet. Visa istället att de anställda är värdefulla genom att respektera deras begränsade tid.

5. Dålig kommunikation
När kommunikationen är dålig spenderar personalen hälften av tiden med att gissa vad chefen vill ha gjort. Med tydlig kommunikation kan medarbetarna ägna mer tid åt arbete.

6. Strikt hierarki
Allas idéer värderas inte lika högt och vissa ska bara hålla tyst och göra som cheferna säger. Genom samarbete ökar istället allas motivation.

7. Ingen uppskattning
Hårt arbete eller extraordinära resultat borde belönas. Det behöver inte kosta, ett enkelt tack räcker långt.


8. Dåligt ledarskap

Odugliga ledare är ett gift för företag och organisationer. Även de bästa medarbetarna behöver bra chefer. Sluta aldrig att utveckla ledarskapet på varenda nivå i företaget.

Källa: DI.se, 2 maj 2016
Länk

Hur fungerar det i er organisation? Vad tycker medarbetarna? Lär Dig mer om hur du kan mäta, målsätta och följa denna viktiga utveckling här.