Så får du det roligare på jobbet

Posted in Aktuellt, Allmänt on september 25th, 2016 by admin

Vill du ha roligare på jobbet, känna mer engagemang och vilja? Det är upp till dig, arbetsgivaren och samhället i stort. Men det lättaste borde ju vara att starta med dig själv, din kommunikation och det du kan påverka.

Ami Hemviken är beteendevetare och fast övertygad om att ha kul på jobbet är ett mål i sig. Ett mål som får många positiva effekter på såväl minskad personalomsättning, ökade frisktal och därmed förbättrad lönsamhet.

1. Få alla att känna delaktighet och gemenskap.
Det här låter stort och du kanske tänker att det inte är ditt ansvar. Vare sig du är chef eller medarbetare kan du aktivt verka för detta i dina mikrohandlingar. Forskningen visar att det är just dessa små, vardagliga handlingar och beteenden som avgör arbetsplatsens stämning och kultur. Att exempelvis säga hej på morgonen – till alla. Att se varandra i ögonen. Att fråga hur lokalvårdaren mår just idag. Att le när du möter kollegor i korridoren. Att hjälpa någon få tala till punkt under ett möte. Att hämta en kopp kaffe till kollegan du sällan pratar med. Just dessa ”små” beteenden leder till känslan av delaktighet och inkludering.
fun
2. Ge beröm och visa uppskattning.
När du har fyllt 6 år har du fått 2/3 av allt beröm du kommer att få under hela din livstid. Deppigt, eller hur? När vi aktivt arbetar med att leta rätt och berömma de beteenden vi uppskattar, stora som små, ökar arbetsglädjen och engagemanget. Och nej, det är inte bara chefens uppgift att berömma. Det ska vi alla göra för att skapa välmående, glädje och stolthet. Sätt gärna upp ett enkelt mål ”jag ska ge minst fem personer beröm varje dag”. Det borde vi klara, eller hur?!

3. Arbeta för att nå en balans mellan utmaning och kontroll.
Våra arbetsuppgifter ska vara ”lagom” svåra, för att vi ska fortsätta att känna motivation och arbetstillfredsställelse. Om du upplever att du har för lätta uppgifter, eller för komplicerade ska du först fundera över vilka lösningar du själv ser på problemet. Ta därefter ett möte med din närmsta chef och presentera dina lösningsförslag och för en öppen diskussion om din framtid på kort och lång sikt.

Källa:
Av: Ami Hemviken. Läs mer om Ami här
Länk

Har du en psykopat på jobbet?

Posted in Aktuellt, Allmänt on september 21st, 2016 by admin

Arbetsplatsen – en lekstuga för psykopaten

Väldigt charmig, smart och supertrevlig – men alltid med en dold agenda. En psykopat har noll samvete och går över lik på arbetsplatsen för att nå sina egna egoistiska mål.

Säg psykopat och det är lätt att börja tänka på samhällsfarliga monster som begår fruktansvärda brott. De finns naturligtvis också, men inte i arbetslivet.

Det berättar Christina Davisson, språkvetare och mental tränare, som är högaktuell med boken Har du en psykopat på jobbet? (Liber).

I sitt arbete med människor som led av scenskräck började hon upptäcka att de ofta blivit utsatta för härskartekniker.
– Jag såg ett mönster och insåg att det här inte är normala människors beteende, utan det handlar om psykopater. Jag började gräva i detta och sedan blev det en bok.

Enligt den forskning som finns på området är cirka två till tre procent av befolkningen psykopater. Men siffrorna är osäkra för man är inte riktigt överens om hur man ska definiera en psykopat, förklarar Christina Davisson.

Helt klart är i alla fall att psykopater kan vara väldigt olika. Det finns de med dålig impulskontroll som sitter bakom lås och bom för att de gjort sig skyldiga till exempelvis smash-and-grab psykokupper, men de man stöter på i yrkeslivet är socialt fungerande och välanpassade.
– Skulle du träffa på en sådan så skulle du förmodligen tycka att det är den trevligaste människan du mött i ditt liv.

Men skenet bedrar kan man lugnt säga.
– Psykopater förstår bara siffror, fakta och grafer. Den mänskliga faktorn eller att man ska vara aktsam om företagets pengar förstår de inte. En arbetsplats är en lekstuga för dem!

Christina Davisson förklarar att den här typen av individer ofta är mästare på retorik och lovar guld och gröna skogar, men de har alltid en dold agenda. Oftast handlar det om att snabbt klättra i organisationen och få makt, helt utan hänsyn till andra. Faktum är att de är överrepresenterade i yrkeskategorin chefer.
– Det beror nog på att de inte tål att ha människor över sig, utan de vill själva bestämma och ställa villkoren.

Psykopater har, fortsätter hon, skador i hjärnan som gör att samvetspluggen är helt bortkopplad. Därför styrs de enbart av sitt ego. Till exempel kan stora ekonomiska vinningar vara ett mål, och för att nå dit är de väldigt beräknande, manipulativa och sluga. Det gör att det är mycket svårt att genomskåda psykopater. Till och med för experter på området.
– Förstår man inte att det bara är ett spel från deras sida är det väldigt lätt att ryckas med av deras charm och spelade uppskattning.

En psykopat sitter dessutom inte ensam utan ser till att skaffa sig en beundrande supporterskara på arbetsplatsen.
– Syftet är att få hjälp att få dörrar att öppnas högre upp i organisationen, och det får de för de ger intryck av att vara en påläggkalv.

Du säger att det är svårt att upptäcka psykopater, men kan du ge något tips?
– Ja, det är där skon klämmer. Men finns det minsta misstanke så ska man använda sig av skriftlig kommunikation, för då ser man att logiken haltar, att det de lovade förra veckan kommer de inte ihåg idag. Sanningen är en färskvara för dem. Så man kan märka det på att de ljuger och inte håller vad de lovar. Eftersom de inte tycker om att bli styrda finns det dessutom ofta ett förakt för chefer, ledningen eller styrelsen, för den platsen tycker de själva att de är förtjänta av.

Hur ska man sedan gå tillväga tycker du?
– Se till att ta hjälp av någon som du litar på, till exempel din chef, som har mer att säga till om än du själv har. Men risken är att psykopaten, om den varit på arbetsplatsen ett tag, blivit allierad med chefen och då har du inte en chans. Då är det du som betraktas som icke-samarbetsvillig och bara besvärlig. Då skulle jag i princip vilja tipsa om att söka sig från arbetsplatsen.

Kan det vara farligt att avslöja och ställa en psykopat mot väggen?
– Ja, det kan det vara. En intelligent och fullt rationell psykopat kan lägga ner hur mycket tid som helst på en riktigt smidig plan för att hämnas. Så man förstår att människor är rädda och tiger, även när de ser att det begås fel.

Hur mår de som du träffat som råkat ut för psykopater på jobbet?
– Jättedåligt. De skäms för att de låtit det gå så långt och de är arga, ledsna och frustrerade över att de måste ha en sådan kollega eller stå ut med en sådan chef. De ser att det begås felaktigheter, att projekt inte fungerar eller så måste de bevittna otrohetsaffärer. Ibland vet de inte hur de ska hantera detta för det finns ingen plan för det. De vet inte vart de ska vända sig.

Hur kan man hitta balansen igen efter att ha blivit utsatt?
– På ett individuellt plan behöver man professionell hjälp av en människa som förstår problematiken, så man inte blir avfärdad med att man får skylla sig själv. Man behöver hjälp med att bygga upp sig igen för självkänslan är definitivt naggad i kanten. Det behövs någon form av terapi och stöd. För en hel arbetsplats gäller det att rensa ut lite och försöka få en grupp på fötter, och det kan ta flera år. Det är mycket jobb och kostar mycket pengar, säger Christina Davisson.

Källa: Realtid.se, 21 sepember 2016
Länk

Don’t let power corrupt you

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on september 20th, 2016 by admin

Don’t Let Power Corrupt You

In the behavioral research I’ve conducted over the past 20 years, I’ve uncovered a disturbing pattern: While people usually gain power through traits and actions that advance the interests of others, such as empathy, collaboration, openness, fairness, and sharing; when they start to feel powerful or enjoy a position of privilege, those qualities begin to fade. The powerful are more likely than other people to engage in rude, selfish, and unethical behavior. The 19th-century historian and politician Lord Acton got it right: Power does tend to corrupt.

I call this phenomenon “the power paradox,” and I’ve studied it in numerous settings: colleges, the U.S. Senate, pro sports teams, and a variety of other professional workplaces. In each I’ve observed that people rise on the basis of their good qualities, but their behavior grows increasingly worse as they move up the ladder. This shift can happen surprisingly quickly. In one of my experiments, known as “the cookie monster” study, I brought people into a lab in groups of three, randomly assigned one to a position of leadership, and then gave them a group writing task. A half hour into their work, I placed a plate of freshly baked cookies—one for each team member, plus an extra—in front of everyone. In all groups each person took one and, out of politeness, leader-3

left the extra cookie. The question was: Who would take a second treat, knowing that it would deprive others of the same? It was nearly always the person who’d been named the leader. In addition, the leaders were more likely to eat with their mouths open, lips smacking, and crumbs falling onto their clothes.

Studies show that wealth and credentials can have a similar effect. In another experiment, Paul Piff of UC Irvine and I found that whereas drivers of the least expensive vehicles—Dodge Colts, Plymouth Satellites—always ceded the right-of-way to pedestrians in a crosswalk, people driving luxury cars such as BMWs and Mercedes yielded only 54% of the time; nearly half the time they ignored the pedestrian and the law. Surveys of employees in 27 countries have revealed that wealthy individuals are more likely to say it’s acceptable to engage in unethical behavior, such as taking bribes or cheating on taxes. And recent research led by Danny Miller at HEC Montréal demonstrated that CEOs with MBAs are more likely than those without MBAs to engage in self-serving behavior that increases their personal compensation but causes their companies’ value to decline.

These findings suggest that iconic abuses of power—Jeffrey Skilling’s fraudulent accounting at Enron, Tyco CEO Dennis Kozlowski’s illegal bonuses, Silvio Berlusconi’s bunga bunga parties, Leona Helmsley’s tax evasion—are extreme examples of the kinds of misbehavior to which all leaders, at any level, are susceptible. Studies show that people in positions of corporate power are three times as likely as those at the lower rungs of the ladder to interrupt coworkers, multitask during meetings, raise their voices, and say insulting things at the office. And people who’ve just moved into senior roles are particularly vulnerable to losing their virtues, my research and other studies indicate.

Focusing on benefits, not challenges, is a good way to increase your aspiration.

The consequences can be far-reaching. The abuse of power ultimately tarnishes the reputations of executives, undermining their opportunities for influence. It also creates stress and anxiety among their colleagues, diminishing rigor and creativity in the group and dragging down team members’ engagement and performance. In a recent poll of 800 managers and employees in 17 industries, about half the respondents who reported being treated rudely at work said they deliberately decreased their effort or lowered the quality of their work in response.

So how can you avoid succumbing to the power paradox? Through awareness and action.

A Need for Reflection
A first step is developing greater self-awareness. When you take on a senior role, you need to be attentive to the feelings that accompany your newfound power and to any changes in your behavior. My research has shown that power puts us in something like a manic state—making us feel expansive, energized, omnipotent, hungry for rewards, and immune to risk—which opens us up to rash, rude, and unethical actions. But new studies in neuroscience find that by simply reflecting on those thoughts and emotions—“Hey, I’m feeling as if I should rule the world right now”—we can engage regions of our frontal lobes that help us keep our worst impulses in check. When we recognize and label feelings of joy and confidence, we’re less likely to make irrational decisions inspired by them. When we acknowledge feelings of frustration (perhaps because subordinates aren’t behaving the way we want), we’re less likely to respond in adversarial or confrontational ways.

You can build this kind of self-awareness through everyday mindfulness practices. One approach starts with sitting in a comfortable and quiet place, breathing deeply, and concentrating on the feeling of inhaling and exhaling, physical sensations, or sounds or sights in your environment. Studies show that spending just a few minutes a day on such exercises gives people greater focus and calm, and for that reason techniques for them are now taught in training programs at companies like Google, Facebook, Aetna, General Mills, Ford, and Goldman Sachs.

leader-2It’s also important to reflect on your demeanor and actions. The following assessment will give you an idea of whether you are being tempted into problematic, arrogant displays of power. Try to be brutally honest with yourself as you answer these questions, putting aside the tendency most of us have to think about ourselves in overly flattering terms. No one wins if you bend the truth.

However you answered these questions, continuing to follow (or restore) the virtuous behaviors that led to your power in the first place will be essential to your sustained legitimacy as a leader.

You may have noticed that some of the questions above relate to seemingly everyday behaviors, actions you might not even think have significance at all. What may seem innocuous to you probably doesn’t to your subordinates. Consider a story I recently heard about a needlessly hierarchical lunch-delivery protocol on a cable-television writing team. Each day when the team’s sandwiches arrived, they were doled out to the writers in order of seniority. In failing to correct this behavior, the group’s leaders were almost certainly diminishing its collaborative and creative potential. For a contrast, consider U.S. military mess halls, where the practice is the reverse, as the ethnographer and author Simon Sinek notes in the title of his most recent book, Leaders Eat Last. Officers adhere to the policy not to cede authority but to show respect for their troops.

Practicing Graciousness
Whether you’ve already begun to succumb to the power paradox or not, you must work to remember and repeat the virtuous behaviors that helped you rise in the first place. When teaching executives and others in positions of power, I focus on three essential practices—empathy, gratitude, and generosity—that have been shown to sustain benevolent leadership, even in the most cutthroat environments.

For example, Leanne ten Brinke, Chris Liu, Sameer Srivastava, and I found that U.S. senators who used empathetic facial expressions and tones of voice when speaking to the floor got more bills passed than those who used domineering, threatening gestures and tones in their speeches. Research by Anita Woolley of Carnegie Mellon and Thomas Malone of MIT has likewise shown that when teammates subtly signal understanding, engagement, interest, and concern for one another, the team is more effective at tackling hard analytical problems.

Small expressions of gratitude also yield positive results. Studies show that romantic partners who acknowledge each other’s value in casual conversation are less likely to break up, that students who receive a pat on the back from their teachers are more likely to take on difficult problems, and that people who express appreciation to others in a newly formed group feel stronger ties to the group months later. Adam Grant of Wharton has found that when managers take the time to thank their employees, those workers are more engaged and productive. And my own research on NBA teams with Michael Kraus of Yale University shows that players who physically display their appreciation—through head raps, bear hugs, and hip and chest bumps—inspire their teammates to play better and win nearly two more games per season (which is both statistically significant and often the difference between making the play-offs and not).

Campbell Soup CEO Douglas Conant handwrote at least 10 thank-you notes each day.

Simple acts of generosity can be equally powerful. Studies show that individuals who share with others in a group—for example, by contributing new ideas or directly assisting on projects not their own—are deemed more worthy of respect and influence and more suitable for leadership. Mike Norton at Harvard Business School has found that when organizations provide an opportunity to donate to charities at work, employees feel more satisfied and productive.

It might seem difficult to constantly follow the ethics of “good power” when you’re the boss and responsible for making sure things get done. Not so. Your capacity for empathy, gratitude, and generosity can be cultivated by engaging in simple social behaviors whenever the opportunity presents itself: a team meeting, a client pitch or negotiation, a 360-degree feedback session. Here are a few suggestions.

To practice empathy:
Ask a great question or two in every interaction, and paraphrase important points that others make.
Listen with gusto. Orient your body and eyes toward the person speaking and convey interest and engagement vocally.
When someone comes to you with a problem, signal concern with phrases such as “I’m sorry” and “That’s really tough.” Avoid rushing to judgment and advice.
Before meetings, take a moment to think about the person you’ll be with and what is happening in his or her life.

Arturo Bejar, Facebook’s director of engineering, is one executive I’ve seen make empathy a priority as he guides his teams of designers, coders, data specialists, and writers. Watching him at work, I’ve noticed that his meetings all tend to be structured around a cascade of open-ended questions and that he never fails to listen thoughtfully. He leans toward whoever is speaking and carefully writes down everyone’s ideas on a notepad. These small expressions of empathy signal to his team that he understands their concerns and wants them to succeed together.

To practice gratitude:
– Make thoughtful thank-yous a part of how you communicate with others.
– Send colleagues specific and timely e-mails or notes of appreciation for jobs done well.
– Publicly acknowledge the value that each person contributes to your team, including the support staff.
– Use the right kind of touch—pats on the back, fist bumps, or high fives—to celebrate successes.

When Douglas Conant was CEO of the Campbell Soup Company, he emphasized a culture of gratitude across the organization. Each day he and his executive assistants would spend up to an hourleader-1 scanning his e-mail and the company intranet for news of employees who were “making a difference.” Conant would then personally thank them—everyone from senior executives to maintenance people—for their contributions, usually with handwritten notes. He estimates that he wrote at least 10 a day, for a total of about 30,000 during his decade-long tenure, and says he would often find them pinned up in employees’ workspaces. Leaders I’ve taught have shared other tactics: giving small gifts to employees, taking them out to nice lunches or dinners, hosting employee-of-the-month celebrations, and setting up real or virtual “gratitude walls,” on which coworkers can thank one another for specific contributions.

To practice generosity:
– Seek opportunities to spend a little one-on-one time with the people you lead.
– Delegate some important and high-profile responsibilities.
– Give praise generously.
– Share the limelight. Give credit to all who contribute to the success of your team and your organization.

Pixar director Pete Docter is a master of this last practice. When I first started working with him on the movie Inside Out, I was curious about a cinematic marvel he’d created five years before: the montage at the start of the film Up, which shows the protagonist, Carl, meeting and falling in love with a girl, Ellie; enjoying a long married life with her; and then watching her succumb to illness. When I asked how he’d accomplished it, his answer was an exhaustive list of the 250 writers, animators, actors, story artists, designers, sculptors, editors, programmers, and computer modelers who had worked on it with him. When people ask about the box-office success of Inside Out, he gives a similar response. Another Facebook executive I’ve worked with, product manager Kelly Winters, shares credit in a similar way. When she does PowerPoint presentations or talks to reporters about the success of her Compassion team, she always lists or talks about the data analysts, engineers, and content specialists who made it happen.

You can outsmart the power paradox by practicing the ethics of empathy, gratitude, and generosity. It will bring out the best work and collaborative spirit of those around you. And you, too, will benefit, with a burnished reputation, long-lasting leadership, and the dopamine-rich delights of advancing the interests of others.

Source: Harward Business Review, September 2016
A version of this article appeared in the October 2016 issue (pp.108–111) of Harvard Business Review.
Author: Dacher Keltner
Dacher Keltner is a professor of psychology at University of California, Berkeley, and the faculty director of the Greater Good Science Center.
Link

Företagskulturen – en grogrund för framgång

Posted in Aktuellt, Allmänt on september 14th, 2016 by admin

I vår digitala värld är ett företags varumärke, nu mer än någonsin, förknippat med människorna som arbetar där. När medarbetarnas upplevelser blir till kommunikation som delas på sociala medier kan företagskulturen vara en nyckelfaktor för framgång.

Utvecklingen av internet, olika mobila enheter och sociala medier har bidragit till att kommunikation sker i vidare cirklar än förut. Information mellan människor blir till berättelser och engagerande dialoger i olika forum som till exempel LinkedIn, Twitter, Facebook och Instagram. Att företagets medarbetare delar sina synpunkter i olika inlägg kan visa sig vara viktigare än bolaget räknat med. I boken ”Så vinner du kommunikationskriget med berättelsen som vapen” skriver författaren Per Schlingman;

”Man har länge hävdat att ‘medarbetarna är dina viktigaste ambassadörer’ och nu är det mer relevant än någonsin därför att varje medarbetare själv har makten att kommunicera brett. När vi går från kommunikation till konversation så är en av de stora skillnaderna att alla deltar i konversationerna, inte bara företagsledningen eller de som ledningen utser. Alla blir plötsligt talespersoner.”

Nyvaket i ledningsgruppen
Det här innebär att medarbetarnas egna upplevelser och berättelser blir en allt viktigare del i hur företag skildras. Enligt Sara Sterner, föreläsare och konsult inom ”personal & employer branding” samt medgrundare till Agentum, är det långt ifrån alla som inser värdet av att skapa en företagskultur som är representativ för den bild företaget vill förmedla.kultur

”Det är lite nyvaket i ledningsgrupperna. Många företag håller fast vid det gamla och stirrar blint på varumärket. De få som faktiskt börjat förändra sitt sätt att arbeta lägger också större vikt vid att rekrytera medarbetare som passar in i den kultur man vill skapa. Tyvärr är det största misstaget oftast att man inte förankrar de nya idéerna tillräckligt väl. Det räcker inte med att ha en ”kick off” och prata om vision och kommunikation, det måste planteras direkt i företagskulturen.”

Avgörande faktorer
”Om företaget vill framstå som modernt och nyskapande, se då till att arbetsplatsen verkligen är sådan! Skapa till exempel nya dagliga rutiner, möjlighet att kombinera arbetsliv med familjeliv och se framför allt till att själva arbetsmiljön är inspirerande. Det är vad medarbetarna kommer att berätta om och den bild som kommer att spridas.

Det är viktigt att cirklarna hänger ihop. Ett varnande exempel är när företag säger sig arbeta med ‘disruptive innovation’ men söker personal via platsannonserna i de traditionella morgontidningarna. Det blir platt fall direkt eftersom personer med innovativa karaktärsdrag troligtvis inte söker jobb via annons och företaget framstår inte heller som speciellt kreativt”, sammanfattar Sara.

Stämmer företagets ”corporate story” med medarbetarnas berättelser?
Ett inspirerande ledarskap ser till att företagets kärnvärden går som en röd tråd rakt igenom hela verksamheten – även praktiskt i den dagliga miljön på arbetsplatsen.

Sara avslutar med ett tips: ”Har man inte börjat med detta arbete ännu är det hög tid att sätta igång. Det kan verkligen göra skillnad för företagets framtid.”

Källa: Danskebank.se, september 2016
Länk

Här kommer roboten att ta ditt jobb!

Posted in Aktuellt, Allmänt on september 12th, 2016 by admin

Hotellreceptionist, butiksbiträde och lastbilschaufför. Det är bara några av jobben där robotar lika gärna skulle kunna ta över redan nu. – Hälften av alla jobb i Sverige kan vara ersatta av robotar om 20 år, säger Ashkan Fardost, digitaliseringsexpert.

I receptionen på hotell Hilton i Virginia hälsas gästerna välkomna av Connie. Hen hjälper till med restaurangtips, vägbeskrivning och kan svara på frågor om hotellet. Så långt, allt som vanligt. Men hotellreceptionisten Connie är en robot.
– Vi kan se robotar i flera branscher redan nu. På en fabrik i Kina ersattes 60 000 anställda av robotar i våras. Många lager har ersatt personal med datorstyrda robotar och vi har ju redan sett bilar som kör sig själva, säger Ashkan Fardost, digitaliseringsexpert, forskare och föreläsare.

Vi går in i den fjärde industriella revolutionen. Det digitala ska ersätta det manuella, människan ska slippa göra det tråkiga, farliga, slitsamma. Och det påverkar arbetsmarknaden.

reception53 procent av dagens svenska jobb beräknas vara ersatta av digital teknik inom tjugo år, enligt en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Det handlar om 2,5 miljoner jobb. Många av dem som riskerar förlora jobbet är lågavlöna de men digitaliseringen påverkar alla, både ingenjörer och ekonomer finns på listan.
– Medelinkomstjobben är kanske allra mest hotade. Västerländska samhällen vilar på en välmående medelklass. Utvecklingen kan bli farlig om inte våra regeringar förstår vad som händer, säger Ashkan Fardost.

Näringsminister Mikael Damberg tycker att Sverige är väl rustat.
– Vi kan se att jobb försvinner men att fler nya skapas. Sverige ligger bra till i nästan alla mätningar som handlar om digitalisering men vi får inte slappna av. Det är många andra länder som springer snabbt, säger han.

Bland de nya jobben syns enligt SSF många dataspecialisttjänster men också arbeten som skapas runt de rent tekniska väntas öka, till exempel inom marknadsföring och försäljning. Men det är långt ifrån säkert att de nya digitala företagen kommer bidra med många jobb.

För att Sverige ska klara omställningen är skolsystemet nyckeln, det tror Amin Toufani. Han är forskare på det amerikanska välrenommerade Singularity University och just nu i Sverige för en digitaliseringskonferens arrangerad av Google.
– Jag har hört att det är obligatoriskt med stickning i svensk skola men att barnen inte lär sig programmering. Det verkar behövas en förändring, säger han.

Och förändringen pågår, menar näringsminister Mikael Damberg.
– Genom att vi nu ökar antalet undervisningstimmar i matematik och teknik är det meningen att eleverna ska lära sig programmering på skoltid.

– Vi ser en generation nu som har tjugo, trettio år kvar att jobba och behöver omskolning och vidareutbildning. Min drömvision är att alla svenskar gick en onlinekurs i kvartalet.

Amin Toufani håller med. Förmågan att anpassa sig kommer vara det viktigaste konkurrensmedlet på arbetsmarknaden framöver, viktigare än intelligens.
– Och det fina med det är att det går att träna upp, du kan lära dig att bli anpassningsbar, säger han.

Framtidens arbetsmarknad ser ändå ljus ut, menar digitaliseringexperten Ashkan Fardost.
– Långsiktigt är det en fantastisk möjlighet för fler att få en meningsfull tillvaro. När robotarna tar de jobb vi har nu, kan vi fokusera på nya saker.

Sannolikheten att en dator tar över jobbet inom 20 år
Fotomodeller 98,0%
model
Redovisningsassistenter 97,0%
Biblioteksassistenter 96,6%
Kassapersonal m.fl. 95,3% 9
Försäljare, detaljhandel; 94,4%
Torg- och marknadsförsäljare 94,0%
Renhållnings- och återvinningsarbetare 93,0%
Kontorssekreterare 92,2%
Montörer 91,4%
Lokförare 89,6%
Redovisningsekonomer 89,3%
Köks- och restaurangbiträden 88,6%
Möbelsnickare 87,9%
Smeder 87,1%
Slaktare, bagare, konditorer 87,1%
Grovarbetare inom bygg och anläggning 84,8%
Gjutare, svetsare, plåtslagare 84,1%
Fordonsförare 80,1%
Skogsbrukare 79,8%
Lager- och transportassistenter 78,8%
Brevbärare 78,6%

… och här det minst risk att roboten tar över jobbet
Skogsmästare 0,8%
Präster 0,8%
Speciallärare 1,1%
Högre ämbetsmän och politiker 1,2%
Verkställande direktörer 1,5%
Pastorer 2,5%
Psykologer, socialsekreterare m.fl. 3,0%
Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 4,9%
Förskollärare och fritidspedagoger 5,2%
Grundskollärare 5,6%
Hälso- och sjukvårdsspecialister 6,0%
Gymnasielärare 6,4%

Källa: DN.se, september 2016
Länk

Kundbemötande 2016?

Posted in Aktuellt, Allmänt, Customer care / Kundvård on september 8th, 2016 by admin

Styr stegen till Birger Jarlsgatan 5 i Stockholm. Här ligger nämligen #LouisVuittonbutiken i stan.

Har begränsat med tid, men det ska nog ordna sig. Vet precis vad jag skall inhandla. Det tar inte mer än ett par minuter. Eller rättare sagt var vad jag trodde.

lv-sthlmHinner precis innanför dörren när jag stoppas av en person i en otydlg funktion, men som av sitt sätt att agera upplevs som en traditionell dörrvakt.

Dörrvakt! Har jag hamnat på en av stans populära nattklubbar? Ja, det är i alla fall vad man kan tro när han frågar: “Står du på listan”?

Vilken j-vl lista, tänker jag.

Dörrvakten gör klart för mg att jag måste boka en tid. En tid för att besöka Louis Vuittonbutiken i Stockholm! Han måste skämta med mig! Inte minst då det inte är mer en en handfull kunder i affären vid detta tillfälle.

“Jag ska bara göra ett snabbt inköp ….” försöker jag. Det hjälper inte! Jag måste “stå på listan”. Och nästa lediga tid är om 70 minuter!

Nej, jag skämtar inte!

Vad tycker Du? Känns det rimligt att vi ska gå mot den här typen av bemötande i butiker (om än av de dyrare slaget)?

Jag hoppas att detta kundbemötande får ett snabbt slut!

Ta tillvara idéer från medarbetare och kunder

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap on september 7th, 2016 by admin

Kreativitet är en stark drivkraft hos människan. Vi mår bra när vi får vara delaktiga i idéprocesser, utveckling och förbättringar. Nytänkande och kreativitet är också en förutsättning för att utvecklas som organisation och arbetsplats.

Och alla idéer behöver inte vara våra egna. De flesta idéer uppstår i mötet mellan människor. Kollegor, kunder och samarbetspartner kan sitta på grunden till en lysande idé. Hur tar ni tillvara dessa idéer och möjliga förbättringar? Finns en strategi för att fånga upp och uppmuntra nya idéer?

Här kommer sju tips för att fånga upp idéerna:
1. Skapa en bra miljö
Grunden för att kreativiteten ska komma fram är en tillåtande atmosfär där det finns möjlighet att testa tankar och idéer. Kreativiteten är inte kopplad till vissa avdelningar eller tillfällen, utan alla ser det som sitt ansvar att hitta lösningar. Man ser också att i alla klagomål, problem, missnöjda kunder och konflikter finns fröet till en ny idé.

2. Hitta svordomar och klagomål
Se till att ni inte missar en bra idé för att den kommer i en tråkig förpackning! En möjlighet till förbättring kan märkas i form av svordomar från en kollega eller klagomål från en kund. Varcreat uppmärksamma på formuleringar som ”varför går det inte att…” eller andra saker som egentligen innehåller dolda önskemål.

3. Gör det enkelt!
Se till att alla på arbetsplatsen vet var man samlar idéer. Det ska vara enkelt att skicka in färdiga eller halvfärdiga idéer till en mejladress eller plats på intranätet. Ha en strategi för att samla, utvärdera och utveckla idéer, så att det inte rinner ut i sanden. Upplevelsen att ingenting händer med ens förslag är en stor kreativitetsdödare.

4. Ha en idéansvarig eller idégrupp
Utse någon som är ansvarig för att tillvarata idéer. Den eller de kan ge en första snabb feedback på idén och besluta om den kan genomföras direkt, skickas vidare för utvärdering eller utveckling, eller arkiveras för att den inte passar just nu.

5. Skapa delaktighet
En stor drivkraft för kreativitet är att man får vara delaktig i genomförandet eller resultatet av sin idé. Oavsett om idén kommer internt eller externt, se till att idégivaren blir uppmärksammad. Om idégivaren vill, se hur han eller hon kan vara med i processen.

6. Tacka!
Uppmärksamma idégivaren, och om det var en kund, uppmärksamma även den interna idéupptäckaren. Låt båda veta vad som händer med idén. En kund som skickar in ett klagomål, en synpunkt eller ett förslag blir ofta glatt överraskad över ett tackmejl där man får veta att frågan skickats vidare inom organisationen och bearbetas av idégruppen. Och ännu roligare är det med ett uppföljningsmejl några månader senare om att förändringen genomförts och vad resultatet blev. För enklare idéer är det ofta mer än man räknat med. För en riktig bra idé kan någon form av belöning vara på sin plats. Kanske blir kunden den förste som får prova den nya produkten eller tjänsten?

7. Gör något kul!
Fira nya idéer både internt och externt. Koppla gärna samman med sociala medier. Varför inte skriva en historia om hur kunden, varubudet eller Olle på kundtjänst uppmärksammande ett problem eller fick en lysande idé? Här finns chansen att både uppmärksamma idégivaren (namngiven om han/hon önskar), sprida den nya idén, skapa bra innehåll och stärka varumärket med storytelning.

Källa: Saljledarskap.se, september 201
Länk

60 % skulle tacka nej till ett jobb om det inte erbjöd flexibilitet

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap on september 6th, 2016 by admin

Enligt en undersökning som nyligen utförts av den globala kontorsleverantören Regus, är flexibilitet en avgörande aspekt för medarbetare som uppger att de faktiskt skulle gå så långt som att tacka nej till ett jobb som inte erbjuder någon flexibilitet. Nästan hälften uppgav att de skulle ha stannat längre på ett tidigare jobb om flexibelt arbete hade varit en valmöjlighet, vilket understryker hur viktigt flexibelt arbete har blivit för att behålla medarbetare.

Nästan 40 000 personer i näringslivet världen över intervjuades och de uppgav att flexibelt arbete kan medföra ett häpnadsväckande brettFlex spektrum av fördelar. Specifikt medverkar möjligheten att arbeta närmare hemmet till att medarbetarna känner sig mer utvilade och lever ett mer hälsosamt liv, kanske för att det innebär mindre stressig pendling eller att de kan cykla eller gå till jobbet. Kanske ännu viktigare är tillgång till mer närbelägna arbetsplatser som resulterar i att medarbetare också kan få mer tid över till familj och vänner.

De viktigaste resultaten
– Flexibla medarbetare uppfattas ha mer fritid av 77 % av respondenterna, då de kan välja var de vill arbeta och själv reglera sin arbetsbörda
– Hälften uppger att flexibla medarbetare är bättre på att hantera balansen mellan yrkes- och privatliv
– 38 % uppger att flexibla medarbetare är mer uppmärksamma och bättre på att bedöma sitt eget välmående
– Entreprenörer anser inte bara att flexibla medarbetare är mer utvilade då de slipper påfrestande pendling (65 %), de tycker också att de är mer hälsosamma på grund av detta (72 %), och mer benägna att oftare gå till gymmet (70 %)
flex 2– Kanske viktigast av allt är att flexibelt arbete uppfattas medverka till att människor får mer tid till familj och vänner (73 %), så det är knappast förvånande att hela 95 % hellre skulle ta ett jobb som erbjuder flexibilitet i valet mellan två liknande befattningar
60 % går så långt som att säga att de skulle tacka nej till ett jobb om det helt uteslöt flexibilitet

Patrik Olveback, Country Manager på Regus, säger: ”Flexibilitet, och särskilt möjligheten att välja att arbeta närmare hemmet, blir allt viktigare för att hjälpa moderna medarbetare att hitta en balans mellan sina hektiska arbetsliv och sina fysiska och emotionella behov.” Företag som vill attrahera och behålla välutbildade och värdefulla medarbetare har inte råd att bortse från hur viktigt det har blivit att kunna erbjuda en bra balans mellan arbete och fritid. ”Det som överraskar är det breda spektrumet av fördelar som entreprenörer ser med arbete närmare hemmet: Från att kunna cykla till jobbet, till att få en sovmorgon, medför fördelarna dessutom mer ”mindfulness” och bättre hälsa, samt mer tid att spendera med sina nära och kära, och på fritidsaktiviteter.”

Källa: Saljledarskap.se, September 2016
Länk