8 av 10 stör sig på kollegor som kollar mobilen under mötet

Våra digitala vanor skapar problem på arbetsplatserna. 8 av 10 stör sig på att kollegorna kollar mobilen under mötestid – samtidigt som 7 av 10 erkänner att de gör likadant själva.

En Sifo-undersökning med drygt 1000 svenska arbetstagare, gjord på uppdrag av Telenor, visar tydligt att vårt ständiga ”on-läge” skapar stress och även irritation på arbetsplatserna.

cellphoneDrygt 8 av 10 känner behov av att svara direkt på inkommande samtal, sms och mail under arbetstid. Majoriteten tror dessutom att konstant tillgänglighet och multitasking – att kunna göra många saker samtidigt – är egenskaper som deras arbetsgivare värdesätter.

Undersökningen visar också att tekniken lätt blir ett irritationsmoment, inte minst i mötesrummen. Drygt 8 av 10 arbetstagare säger att de blir störda när andra kollar och använder sin mobil under ett möte. Samtidigt medger nära 7 av 10 att de själva gör detsamma när de sitter i möten.

Undersökningar att det tar ungefär 25 minuter att återfå fullt fokus då vi blivit avbrutna med en arbetsuppgift.

Många av oss tycks längta efter att ibland få trycka på ”off-knappen”. Telenors/Sifos undersökning visar att många arbetstagare kan tänka sig att bryta sina digitala vanor, och så många som 9 av 10 säger att de är öppna för helt mobilfria möten.
– De tekniska förutsättningarna för att jobba smart har aldrig varit bättre. Det finns mängder av lösningar för att hantera frånvaro, närvaro, vidarekoppla samtal och så vidare. Men vi vet att färre än hälften av våra kunder använder tjänsterna fullt ut. Drivkraften att ständigt finnas tillgänglig är större, säger Andreas Kristensson, ansvarig för innovation och affärsutveckling hos Telenor Företag.

(Fakta om undersökningen: Utförd av TNS Sifo, på uppdrag av Telenor Företag, under perioden 26 mars-1 april 2015. Bygger på intervjuer med 1001 svenska arbetstagare i åldern 20-65 år som samtliga använder mobiltelefon).

Fem enkla råd till arbetsledare och företagsledningar:
1. Sprid kunskap om varför det är viktigt med regler och policys för teknikanvändning.
2. Inför mobilfria möten. Inför ljudlöst som standard.
3. Undvik mobilsamtal i öppna kontorslandskap.
4. Definiera förväntningar på tillgänglighet.
5. Uppmuntra medarbetare att använda de tekniska lösningar som finns på arbetsplatsen för att hantera och sortera information.

Källa: DI.se, 7 oktober 2016
Länk

Comments are closed.