Tänk dig för innan du stör en kollega på jobbet!

Tänk efter innan du stör kollegan som är försjunken i sitt jobb!
Det tar ungefär 25 minuter att återfå fullt fokus.

Att jobba i ett öppet kontorslandskap innebär att ofta bli avbruten. Det finns enkäter som visar att vi under en normal arbetsdag i snitt blir störda i 36 minuter, vilket utslaget på ett år motsvarar nästan en månad.
office
Vi omges av brus från diskussioner och röster engagerade i mobilsamtal, skarpt ringande telefoner och medarbetare som kommer och går. Lägg därtill sms-pling i den egna mobilen, notiser från sociala medier och mail som strömmar in.

Vi störs mest av ljud ”utan slut”
Vår hjärna vill alltid urskilja kontraster – oavsett om det gäller ljud, synintryck, dofter eller smaker. Vi registrerar därför direkt en röd tröja i ett rum där alla andra är svartklädda. På samma sätt hajar vi till vid plötsliga och avvikande ljud, som en ringsignal eller en mötespåminnelse. Svårast att hantera är de ljud som vi inte ser något naturligt slut på – som när någon pratar i mobilen intill oss, eller när kollegorna stämmer upp i en högljudd diskussion en bit bort.

Hjärnan lägger kraft på annat
Hjärnan tvingas lägga kraft på att stänga ute dessa distraktioner. Samtidigt måste den jobba med att ställa om varje gång vi hoppar mellan olika arbetsuppgifter, eller avbryter det vi håller på med för att svara på ett sms eller en fråga. Den kan därför inte arbeta med full kapacitet. Resultatet: Vi blir mindre kreativa och presterar sämre på jobbet.

Australienska forskare har mätt nivåer av stresshormoner hos personer som fått arbeta i öppna kontorslandskap respektive slutna rum, och kommit fram till att ljuden i de öppna miljöerna orsakar stress vilket i sin tur leder till minskad produktivitet.

Andra studier visar att störande ljud kan sänka våra prestationer med så mycket som 66 procent – och att det tar hela 25 minuter att återfå fullt fokus på en arbetsuppgift efter det att vi blivit avbrutna.

5 tips: Så minskar ni risken att störa varandra på jobbet

• Inför ljudlöst som standardläge på mobiler och datorer.

• Ha separata rum för mobilsamtal. Gå undan när du ska ringa eller blir uppringd så att du inte stör kollegorna.

• Stäng av pushnotiser i mobil och mejl.

• Boka in fokustid. Låt hjärnan vila från inkommande mejl och sms under en viss tid varje arbetsdag då du koncentrerar dig fullt ut på en arbetsuppgift. Optimalt är om alla medarbetare har samma fokustid och att man då bestämmer sig för att inte störa varandra.

• Inför mobilfria möten.

Fakta: 8 av 10 kan inte koncentrera sig på jobbet
• Kontorslandskap blev vanliga i Sverige på 1960-talet. Syftet var att öka kreativiteten och samarbetet. Men: 85 procent av medarbetarna i öppna kontorslandskap kan inte koncentrera sig på sitt arbete, enligt en undersökning bland 15 500 anställda i 14 länder.

• Öppna landskap ger fler sjukdagar. En dansk rikstäckande studie visar att personer som sitter i kontorslandskap med fler än sex personer har 62 procent fler sjukdagar än anställda med eget rum.

Källa: DI.se, 20 oktober 2016
Länk

Comments are closed.