Är “Det typiskt kvinnliga ledarskapet” en myt?

En diskussion om de här frågorna kan lätt bli infekterad. Vissa menar att personliga egenskaper kan kopplas till kön, medan andra anser att de föreställningarna är fördomsfulla och fel. Då kan det vara bra att luta sig mot forskning.

En stor dansk undersökning, baserad på svar från drygt 2 000 mellanchefer och 300 vd:ar, slog för ett tag sedan fast att det inte finns ladda ned (4)något som kan kallas ”kvinnligt ledarskap”. Kvinnliga toppchefer är minst lika synliga och tydliga i sitt sätt att fatta beslut och leda (som sina manliga motsvarigheter).

Genusforskaren Klara Regnö tror på dessa resultat och tycker att fokus borde ligga på mäns och kvinnors olika villkor som chefer.
– Bara det faktum att det finns något som uppfattas som kvinnligt chefskap är en spegling av manlig ledarskapsnorm. Så kallat ”kvinnligt ” ledarskap blir något som avviker från det vi ser som ”vanligt” ledarskap, säger hon till tidningen Kollega.

Även då kvinnliga chefer når samma resultat som manliga så uppfattas det inte alltid på det viset. Klara Regnö säger att som kvinna på en mansdominerad arbetsplats sticker man ut, vilket påverkar arbetsvillkoren. Man måste prestera, eftersom man har ögonen på sig – men inte alltför bra, eftersom det kan utmana majoriteten.
– Men du får inte heller misslyckas, för då riskerar du att ses som en representant för vad alla kvinnor på chefsposition kan prestera.

Källa: Saljledarskap.se, mars 2017
Länk

Comments are closed.