Därför ska du investera i hängivna företagsledare

Investera Aktieinvesteringar är mer än bara ekonomiska nyckeltal, räkenskaper och finansmodeller. Bolag som leds av inspirerande och hängivna ledare har visat sig vara särskilt lönsamma, skriver ODIN Fonder som ger ett exempel på ett sådant bolag som tagits in i portföljen.

I sin bok «Intelligent Fanatics Project – How great leaders build sustainable businesses» beskriver Ian Cassel vad som kännetecknar ledare som åstadkommit exceptionell aktieavkastning under många decennier.

Den här typen av ledare har två utmärkande drag som förklarar varför det går så bra för dem:

• De vet hur man ska behandla medarbetare

• De vet hur verksamheten ska organiseras

Världsmästare på kapitalallokering

Vi har tidigare pratat om vad ”god” ledning är ur ett finansiellt perspektiv. Slutsatsen var att goda ledare alltid vet vilken kapitalkälla som ska användas (skuld, eget kapital eller fritt kassaflöde), och var kapitalet ska sysselsättas (investeringar, förvärv, utdelning, skuldavbetalningar eller återköp av aktier).

Så kallad kapitalallokering, det vill säga förmågan att flytta pengar från ett ställe till ett annat, är ett utmärkande drag hos goda ledare ur ett ägarperspektiv. Men ”intelligenta fanatiker” går ett steg längre. De vet hur verksamheten ska läggas upp för att åstadkomma konkurrensfördelar och de vet hur man behandlar medarbetarna.

Organisation och ledning

När ett bolag rör sig från litet till stort så klarar dessa ledare att bevara småföretagskänslan utan byråkrati fast med korta beslutsvägar, riskbenägenhet och entreprenörskap i behåll. Och de är aldrig nöjda.

De har ofta en informell ledarstil och pratar med alla medarbetare oavsett nivå i organisationen; de flyger ekonomiklass; bor på vanliga hotell och går i jeans på jobbet. De har inte ledningsgrupper – de arbetar i team. De kommunicerar enkelt och tydligt och har mycket få ledningsnivåer i organisationen. De strävar ständigt efter förbättringar och är paranoida när det kommer till kostnader.

Carlos Brito, koncernchef på bryggerijätten ABInBev, slår huvudet på spiken när han säger:
«Costs are like fingernails. You have to cut them all the time. If not, they grow»

De bryr sig mindre om tjänsteår och rang. Som anställd blir du bedömd utifrån dina prestationer. Och presterar du bra så får du bra betalt. Sådana ledare bryr sig mer om kunderna än aktieägarna, då de vet att det gynnar aktieägarna på lång sikt.

Överraskande nog har dessa ledare ofta begränsad branscherfarenhet och saknar ofta både affärsplan och uttalad strategi. De börjar som regel med noll erfarenhet och lite kunskap om den bransch bolagen verkar i. Det gör att de tänker helt annorlunda än etablerade aktörer.

Visste inget om öl
Exempelvis visste inte grundarna av ABInBev – världens största öltillverkare – hur man brygger öl. Men de visste allt om hur anställda fungerar. Det hade de lärt sig genom att bygga upp en mäklarfirma.

På ABInBev har filosofin fungerat i flera decennier, och vi tror att trenden kommer att hålla i sig en lång tid framöver. Detta är anledningen till att vi investerat i bolaget. Vi värdesätter bolaget just tack vare dess ledning och kultur.

Medarbetarna som ägare
Ledare som kan få medarbetarna att agera och tänka som ägare har goda chanser att skapa något unikt och varaktigt. Ägarna uppför sig inte på samma sätt som medarbetarna. Äger du bilen du kör beter du dig annorlunda än om du hyr en bil. Vem har inte varit frestad att testa vad som händer med hyrbilen om man gasar och håller i handbromsen samtidigt? Det gör du inte om du äger bilen själv.

Dessa hängivna och inspirerande ledare respekterar medarbetarna och ger dem möjlighet att utvecklas. De vill att medarbetarna ska få chansen att lyckas. Incitament som involverar medarbetarna i bolagets resultatutveckling är ett viktigt verktyg för dem.

Eller för att citera en av de centrala figurerna i uppbyggandet av ABInBev, Marcel Telles:

«Actually, the main role of a manager is to recruit, train, motivate and especially to keep people within the organization. A business manager should be called a people manager. Those who are really good with people will be good as a manager»

Investeringar handlar om så mycket mer än kassaflöden, kvartalsrapporter och nästa års marginaler.

Källa: Privata Affärer och Odin Fonder, maj 2017
Länk

Comments are closed.