Vad innebär det att vara chef när medarbetarna består av en kombination av män, kvinnor och robotar?

Vad innebär det att vara chef när medarbetarna består av en kombination av män, kvinnor och robotar?

De maskiner vi har vant oss vid i fabriker och kontor har framför allt varit verktyg. I morgon är de kolleger, eller åtminstone smarta system som kommunicerar med oss med människoliknande röster. Vi talar kanske för mycket om vilka jobb robotarna ska ta över och för lite om hur vi bättre kan samarbeta med dem. För när människa och maskin förväntas samarbeta skapas mängder av nya ledarskapsutmaningar.

Domstolar i USA rådfrågar redan en algoritm innan de bestämmer straffet för en dömd, IBM:s superdator Watson tar plats som en i läkarlaget för att stödja behandling till patient och en så kallad roboadvisor kommer att vara med när en finansiell rådgivare presenterar ett investeringsförlag till sin kund. Men vad gör chefen när en mänsklig anställd har en konflikt med en robot och de har olika åsikter kring hur ett uppdrag ska utföras? Eller när kunden klagar på robotens otrevliga kommentarer?

Morgondagens chefer måste tänka nytt och utvärdera vilken förstärkning de kan åstadkomma, vilken organisationsform som är mest lämplig och vilka värderingar de vill hålla fast vid när robotar värvas in i verksamheten. Den nya ledarrollen handlar om att på bästa möjliga sätt slå samman mänskliga och automatiserade roller, fördela ansvarsområden och ge alla de människor som är anställda möjligheter att bäst använda sina naturliga kompetenser.

På BMW:s fabrik i Spartanburg är man redan nära en sådan verklighet. Där jobbar så kallade ”cobots”, collaborative robots, sida vid sida med människor. Cobots är enklare robotar som är utvecklade för att kunna förstå sin omgivning och arbeta säkert nära människan. I fabriken har man som framtidsvision att varje produktionsledare tilldelas och tränar upp en utvald robot som sin partner.

Cisco förutspår att 60 procent av alla företag inom robottunga branscher kommer att anställa en så kallad Chief Robot Officer, som har till uppgift att optimera robotstyrkans dagliga uppgifter. Precis som en människa behöver en robot stöd för att förstå vilka uppdrag den ska utföra och vilka mål den ska uppnå. Robotarna behöver också medarbetarsamtal för att lära sig och utveckla sig – och roboten kan i sin tur kommunicera tillbaka mängder av data till sin närmaste chef med förslag på ytterligare förbättringar.

Även de högsta cheferna kan ha en robot vid sin sida. Enligt McKinsey kommer 25 procent av en nuvarande vd:s jobb att kunna automatiseras. En smart chef kan dra nytta av att en algoritm ofta är bättre på att delegera, schemalägga och koordinera uppgifter. Ny mjukvara, som till exempel amerikanska Orchestra, kan dela upp projekt i lämpliga arbetsströmmar, kalla in frilansare från ett register, ge dem tydliga arbetsuppdrag och följa upp med automatiskt utdelat feedbackansvar.

Managementstilar har kommit och gått genom åren, men den förändring som nu väntar är förmodligen större än något vi sett tidigare. Framtidens robotar kommer att kommunicera, interagera fysiskt, och skapa vanor med människor. Ledarskapsutmaningarna består av att designa komplexa system där automatiserade processer möter konstarten att höja människors förmågor bortom maskinernas banbrytande effektivitet. Kritiskt tänkande och kreativ problemlösning blir allt viktigare när algoritmernas rekommendationer ska värderas. Den verkliga nyckeln till framgång blir att optimera ekvationen mellan humankapacitet och automation, och att skapa sammanhållning mellan människa och maskin.

Källa: DI.se, 27 november 2017
Av: Sara Öhrvall
Om Sara Öhrvall: Sara är senior rådgivare inom digitalisering, föreläsare och styrelseledamot. Hon har tidigare drivit konsultföretag inom varumärken och innovationer.
Länk

Comments are closed.