”Vi har alldeles för många självupptagna chefer”

Den senaste tidens vittnesmål om sexuella övergrepp och trakasserier inom snart sagt alla branscher visar på ett haveri för det svenska ledarskapet. Det hävdar Marika Ronthy, psykolog och handledare för chefer.

Psykologen Marika Ronthy har varit handledare för chefer under flera decennier. Hon menar att både det faktum att sexuella trakasserier i arbetslivet tillåtits att fortsätta år efter år och den tystnadskultur som byggts upp kring händelserna är ett tydligt tecken på bristande ledarskap.

– Vittnesmålen avslöjar ett eländigt ledarskap i bransch efter bransch, ett haveri för det svenska ledarskapet. Det är viktigt att våga se det, säger hon.

– Har man en etisk grund, en moralisk kompass inom sig, så ser man redan vid den första signalen att något är fel. Och problemet måste alltid lyftas upp på en högre nivå i en organisation och man ska agera direkt, säger hon.

Men om förövaren är den bästa säljaren, är programledaren som drar in annonsintäkter eller skådespelaren som lockar publik till teatern – tror du att chefen hade fått med sig ägarna eller styrelsen på att agera före #metoo?

– Nej, det är inte säkert, men civilkurage innebär att ha modet att våga agera även om man riskerar sin egen ställning. Civilkurage, mod och integritet hänger ihop. I värsta fall saknar en chef alla dessa egenskaper. Så har det nog varit i många fall med tanke på vad som kommit fram i #metoo- rörelsen, säger hon.

Vi har alldeles för många självupptagna chefer med stort behov av att synas, ibland närmast narcissistiska personligheter.
Marika Ronthy tror att en del av förklaringen till att de sexuella trakasserierna har kunna fortsätta år efter år har att göra med vilken typ av chefer som har lyfts upp. Hon menar att de som rekryterat chefer fokuserat på fel egenskaper hos människor.

– Vi har alldeles för många självupptagna chefer med stort behov av att synas, ibland närmast narcissistiska personligheter. De kan ha total avsaknad av självinsikt och vara så upptagna av sig själva att de inte ser signaler från omgivningen, säger hon.

Även om konkreta vittnesmål om trakasserier förs fram till chefen så är det inte säkert att en sådan personlighetstyp skulle agera och göra något åt saken i alla fall, menar hon.

– Om det nu är så att dessa chefer lider av en total avsaknad av civilkurage, då förstår jag att man inte heller vågar föra fram negativa besked till personer med en hög ställning inom organisationen, säger hon.

Ulf Hall har 20 års erfarenhet av ledande positioner inom stora multinationella företag, mindre företag och eget företag. Han håller med Marika Ronthy om ledarskapets ansvar för att trakasserierna inte stoppats. Och han anser att chefernas agerande kan få förödande konsekvenser:

– Cheferna har haft ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande när de sett mellan fingrarna med trakasserierna. Det kan få katastrofala följder långsiktigt nu när allting blivit synligt. Kultur och värderingar kommer att vara avgörande för företags och organisationers framtid, säger Ulf Hall.

Han menar att den högsta chefens agerande sprider sig nedåt i organisationen. Om chefen väljer att se bort från sexuella trakasserier så gör antagligen de flesta längre ned i hierarkin det också.

– Allting utgår från toppen. Ledaren måste vara en förebild, annars får man en väldigt svag organisation, säger Ulf Hall.

Han anser att det ofta är personer som är bra på att skära kostnader som tillsätts som chefer och att dessa personer ofta inte är särskilt bra på att leda människor.

Marika Ronthy har nyligen gjort en studie vid Högskolan Väst som visar att chefer ofta upplever sig ha goda färdigheter att leda människor men att de använder 72 procent av sin arbetstid åt administration. Medarbetare uttrycker sitt missnöje med att chefer inte tar sig tid att lyssna och ge feedback.

En bakomliggande orsak till det som lyfts fram i #metoo är enligt Marika Ronthy en kombination av makt och beroende. Personer som ser ett egenvärde i att vara chef och samtidigt är beroende av andra ovanför dem för sin position blir ofta väldigt dåliga och svaga chefer, även om de själva har uppfattningen att de är starka.

– Om du både har dålig självkänsla och dåligt självförtroende, och samtidigt är rädd för att förlora din position, klart att du håller tyst, säger hon.

Det handlar också om vilken typ av personer som strävar efter att bli chef, menar Marika Ronthy. Är det verkligen dessa personer som blir de bästa cheferna?

Hon tycker att alla som vill bli chef ska ställa sig frågan: Varför vill jag vara chef? Är det för att boosta mitt ego, eller är det för att jag tycker att det är viktigt och meningsfullt att få andra människor att växa?

– Viktiga egenskaper för en bra chef är prestigelöshet, ödmjukhet och inte minst självkännedom. Yngre medarbetare brukar säga att de inte vill ha någon chef, utan en mentor, säger Marika Ronthy.

Kommer de chefer som tillåtit fortsatta trakasserier att kunna sitta kvar?

– Nej, det blir nog svårt för de gamla cheferna att vara kvar. Risken är att de blir en bromskloss för förändringen, säger Marika Ronthy.

Både hon och Ulf Hall är dock mycket hoppfulla inför framtiden. Kraften i #metoo-rörelsen har banat väg för genomgripande förändringar av relationerna på våra arbetsplatser:

– Nu har alla korten slängts upp på bordet. Nu kommer ingen undan längre. Alla måste förhålla sig till det som kommit fram och ställa sig frågan: vilket är mitt eget ansvar? Det kan leda till någonting gott. Men det kommer inte att bli bättre om vi inte tänker om. Vi står inför ett paradigmskifte. Alla pusselbitar kommer att läggas i en annan ordning, säger Marika Ronthy.

– Det här är ett gyllene tillfälle att få en förändring. #metoo går rakt in i styrelserummen och det är jättebra! säger Ulf Hall.

Marika Ronthy
Organisationspsykolog med inriktning mot ett medvetet ledarskap och dialog. Har 30 års erfarenhet av handledning av chefer.
Har ingått i en forskargrupp vid Högskolan Väst där hennes självskattningstest i ledarintelligens validerats. Själv skrev hon 2017 en magisteruppsats i ämnet.
Hennes bok “Ledarintelligens – så utvecklar du din ledarintelligens med hjälp av själ, hjärta och hjärna” utkom 2013 (Liber).

Ulf Hall
Är chef för externa relationer och kommunikation på KK-stiftelsen, författare och föreläsare.
Har över 20 års erfarenhet av ledande positioner inom stora multinationella börsbolag, i mindre och i eget företag.

Källa: DN.se, 18 december 2017
Av: Hans Arbman
Länk

Comments are closed.