Varannan stressad på jobbet

Nästan varannan anställd, 45 procent, känner sig stressad på jobbet. Det visar en ny undersökning som företagshälsan Avonova har genomfört.

Statistik från över 28 000 hälsoundersökningar som företagshälsan Avonova har genomfört visar att jobbstress är väldigt vanligt förekommande. Nästan varannan anställd, 45 procent, känner sig ofta eller till och med mycket ofta stressad på arbetet.

– Långvarig stress är en allvarlig hälsorisk som dessutom leder till att vi presterar sämre, säger Robert Persson-Asplund, forskare och chefspsykolog på Avonova i ett pressmeddelande.

Statistiken visar att fler kvinnor än män känner sig stressade på jobbet. 48 procent av kvinnorna upplever stress jämfört med 44 procent av männen.

– Som förklaring till stressen berättar många anställda om hög arbetsbelastning, krav på tillgänglighet utanför arbetstid och otydligt ledarskap. Arbetsgivare behöver ta dessa berättelser på allvar och jobba systematiskt för att motverka stress hos medarbetarna, säger Robert Persson-Asplund.

Resultatet bygger på enkätsvar från 28 700 hälsoundersökningar företagshälsan Avonova genomfört runt om i Sverige under 2017.

Källa: HRnytt.se, juli 2018
Länk

Comments are closed.