Vikten av att omge sig med positiva människor

Tillbringar du tid med rätt personer för din hälsa och glädje?

Medan många av oss framför allt fokuserar på diet och träning för att få bättre hälsa visar forskningen att vårt välmående även påverkas av vårt sällskap. Forskare har sett att vissa hälsobeteenden verkar vara smittsamma och att våra sociala nätverk – både personligen och online – kan påverka fetma, ångest och generell lycka.

En ny rapport har visat att en persons träningsrutiner påverkades starkt av deras sociala nätverk.

Denna text publicerades först i The New York Times – en tidning som DN samarbetar med.
Jag påmindes nyligen om andra människors påverkan under en hälsokryssning som sponsrades av Times Journeys. Evenemanget attraherade en grupp liktänkande resenärer som, trots att de upplevt olika nivåer av motgångar i livet, bland annat cancer, synförlust och en närståendes bortgång, var anmärkningsvärt optimistiska. Gruppens åldersspann sträckte sig från 17 till 90 år. En inspirerande man i 80-årsåldern hade antagit en vegansk livsstil och en strikt träningsrutin för att kontrollera sin diabetes. En annan ny vän, en kvinna i femtioårsåldern som överlevt lungcancer, hejade på och fick mig därmed att klara av ett särskilt svårt träningspass.

Efter resan lovade vi alla att hålla kontakten. Med draghjälp av erfarenheten återvände jag hem med ett förnyat engagemang, inte bara för träning och en hälsosam livsstil, utan också för att intensifiera mitt sociala liv och tillbringa mer tid med lyckliga människor.

Dan Buettner, som är författare och arbetar för National Geographic, har studerat hälsovanor hos personer som bor i så kallade blå zoner – regioner i världen där människor lever längre än medellivslängden i världen. Han noterade att positiva vänskapsrelationer är ett vanligt tema i de blå zonerna.

– Vänner kan ha en mätbar och pågående påverkan på hälsobeteenden på ett sätt som en diet aldrig kan, säger han.

Vänner kan ha en mätbar och pågående påverkan på hälsobeteenden på ett sätt som en diet aldrig kan.
I Okinawa, Japan, en plats där medellivslängden för kvinnor är runt 90 år, vilket är äldst i världen, formar människor en typ av sociala nätverk som kallas för ”moai” – en grupp bestående av fem vänner som erbjuder socialt, logistiskt, emotionellt och ekonomiskt stöd under hela livet.

– Det är en riktigt mäktig idé. Traditionellt sett har föräldrarna satt sina barn i moaier när de föds, och tillsammans gör de en livslång resa, säger Buettner.

I en moai gynnas gruppen när saker går bra, genom att till exempel dela på en riklig skörd. Gruppens familjer stöttar varandra när ett barn blir sjukt eller någon dör. De verkar också påverka varandras livslånga hälsobeteenden.

Tillsammans med hälsotjänstemän på federal och delstatlig nivå, bland annat den tidigare amerikanske generalläkaren Vivek Murthy, arbetar Buettner för att skapa moaier i 24 städer runtom i USA. Han tillbringade nyligen tid i Fort Worth, Texas, där flera invånare har skapat moaier, grupper av människor som möts regelbundet för att promenera och socialisera.

– Vi har upptäckt att man i vissa av dessa städer helt enkelt kan para ihop människor som vill förändra sina hälsobeteenden och organisera dem kring promenader eller växtbaserade knytkalas, säger han.

– Vi knuffar dem mot att tillbringa tid tillsammans i tio veckor. Vi har skapat moaier som i dag är flera år gamla, och de fortsätter att påverka medlemmarna till hälsosammare liv.

Nyckeln till att bygga en framgångsrik moai är att börja med människor som har liknande intressen, passioner och värderingar. Gruppen som arbetar med blå zoner försöker till att börja med att gruppera människor baserat på geografi och arbets- och familjescheman. Sedan ställer de en rad frågor för att hitta gemensamma intressen. Är din perfekta semester en kryssning eller en backpackingresa? Gillar du rock eller klassisk musik? Prenumererar du på New York Times eller Wall Street Journal?

– Man försöker därmed skapa förutsättningar för en långsiktig relation, säger Buettner.

En av mina medresenärer på kryssningen, Carol Auerbach från New York, noterade att hon blivit hjälpt i att hantera sin makes bortgång genom att omge sig med positiva människor. Auerbach blev änka när hon var 30 år och hennes barn bara var två och fem år gamla. Med stöd från familj och vänner och med hjälp av sin egen envishet lyckades hon försörja sin familj, och till slut gifte hon om sig. År 1992 dog hennes andre man plötsligt. För att hantera sorgen en andra gång fokuserade hon på volontärarbete och att ge tillbaka till samhället.

Auerbach menar att hon tror att hon lärt sig att ha en positiv utgångspunkt från sin mamma. Hon var förintelseöverlevare och lämnade Tyskland vid 19 års ålder. Hon återsåg aldrig sina föräldrar.

– När jag växte upp var vi inte förmögna, och alla fyra bodde i en enrummare där mina föräldrar sov på en bäddsoffa. Min mamma klagade aldrig. Jag tror att hon i tysthet visste om att svåra saker kan hända, men att man ska känna sig tacksam för det liv man har, och man har ansvar för att göra det bästa av det, säger Auerbach.

Auerbach fann till slut kärleken igen, och har varit gift med sin tredje make i femton år.

– Livet är för kort för att omge sig med negativa människor. Jag behöver människor kring mig som bryr sig om mig och som är uppskattande. Människor som ser på världen som ett halvfullt glas, snarare än ett halvtomt.

Gruppen som arbetar med blå zoner har skapat ett frågeformulär för att hjälpa människor att bedöma vilken positiv påverkan deras eget sociala nätverk har. I formuläret ställs frågor om ens vänner, deras hälsotillstånd, hur mycket de dricker, äter och tränar och hur de ser på världen. Målet med formuläret är inte att man ska göra slut med sina mindre hälsosamma vänner, utan i stället att man ska identifiera de människor i ens liv som får höga poäng – och börja tillbringa mer tid med dem.

– Jag menar att det mäktigaste du kan göra för att addera flera hälsosamma år till ditt liv är att kurera ditt närmaste sociala nätverk, säger Buettner.

Han råder människor att fokusera på tre till fem vänner i verkliga livet, snarare än avlägsna Facebookvänner:

– Generellt sett vill man ha vänner man kan ha en meningsfull konversation med. Man kan ringa dem när man har en dålig dag och de kommer att bry sig. Din vänkrets är bättre än vilket piller eller tillskott mot åldrande som helst, och kommer att göra mer för dig än i stort sett allt annat, säger Buettner.

Källa: DN.se, juli 2018
Länk
Denna artikel publicerades först i New York Times.
Översättning till svenska: Evelyn Jones

Comments are closed.