Mobbning på jobbet dödar två i veckan

Varje dag utsätts 100 000 personer för mobbning på jobbet. En behandling som kostar omkring 100 människor livet varje år.

Mobbning på arbetsplatsen är långt ifrån ovanligt. Närmare en halv miljon människor utsätts för någon form av begynnande mobbning varje dag och 100 000 svenskar blir mobbade.

Bakom de skrämmande siffrorna döljer sig ett stort lidande, som sömnsvårigheter, depression och skuld- och skamkänslor.
– Vi ser en skyhög sjuklighet orsakad av mobbning och enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, löper den som är utsatt för mobbning trefaldigt ökad risk för depression, säger psykologen och mobbningsexperten Stefan Blomberg till tidningen Kollega.

Kan leda till döden
De som utsätts för mobbning drabbas inte bara av stort lidande, de löper i värsta fall risken att hamna i en situation där de väljer att avsluta sina liv.

En exakt siffra på hur många som tar livet av sig till följd av mobbning är omöjligt att säga, men en uppskattning är att det handlar om 100 personer per år.
— En statlig utredning från 1999 uppskattade antalet till mellan 100 och 300 per år. Siffran var ifrågasatt som överdriven under många år, men forskningen verkar ha kommit ikapp. Italienska forskare har till exempel kommit fram till att 20-25 procent av utsatta personer löper risk att begå självmord, säger Blomberg till Kollega.

Stor okunskap om hur mobbning ska hanteras
Blomberg menar att kunskapsnivån kring hur mobbning kan och bör hanteras på arbetsplatser generellt är låg.
– Ingen vet hur de ska hantera problemet, trots att det finns bra sätt att arbeta på. Det finns metoder både för att förebygga och för att stoppa mobbning. De flesta arbetsplatser försöker lösa mobbningssituationer så som de alltid har gjort, trots att det inte blir bra. Det slutar nästan alltid med att någon blir utköpt eller får sparken, säger Stefan Blomberg.

Källa: Kollega och HRnytt.se, september 2018
Länk

Comments are closed.