Zuckerberg får oss att må sämre

Nu är det vetenskapligt bevisat: Vi blir lyckligare av att sluta använda Facebook. Men också mer okunniga. 

Så frågan blir: Vill vi att människor vet mindre och då blir mindre upprörda på varandra? Eller är det bättre att de är välinformerade men arga?
Historiens mest framgångsrika influencer, Jesus, tog drygt 2.000 år på sig att nå 2,3 miljarder följare. Mark Zuckerberg gjorde om samma bedrift på 15 år.

Historiens mest framgångsrika influencer, Jesus, tog drygt 2.000 år på sig att nå 2,3 miljarder följare. Mark Zuckerberg gjorde om samma bedrift på 15 år.

Facebook Fhar blivit mänsklighetens största rörelse, men det senaste året har kritiken varit hård. Vad händer med dem som faktiskt väljer att hoppa av? Om det och mycket annat handlar en färsk undersökning som fyra professorer från Stanford och New York University har gjort.

Det är den i särklass mest omfattande studien av Facebooks effekter. 2.844 av Facebooks användare i USA rekryterades, hälften fick betalt för att stänga sitt konto i en månad, medan hälften fortsatte att använda appen som vanligt.

Och skillnaderna mellan grupperna var tydliga, berättar Matthew Gentzkow, professor i ekonomi, när jag träffar honom i hans arbetsrum på Stanford.

”De som inte använde Facebook var lyckligare. Skillnaderna var inte jättestora men signifikanta. Det var också tydligt att de som haft ett uppehåll ville använda Facebook mindre i framtiden”, säger Matthew Gentzkow.

I snitt lade de som deltog i undersökningen en timme om dagen på Facebook innan försöket inleddes.

”Något som överraskade mig var att människor inte bytte ut Facebook mot andra tjänster som Twitter eller Instagram, i stället lade de mindre tid på alla former av digitala aktiviteter och mer på att till exempel träffa andra människor”, säger Matthew Gentzkow.

Varför vill man använda Facebook mindre efter ett uppehåll?
”En förklaring kan vara att det handlar om ett beroende. Våra resultat stämmer överens med tesen om att Facebook är beroendeframkallande. Men en annan orsak kan vara att vi helt enkelt får mer kunskap om vårt användande. Båda förklaringarna är tänkbara.”

Något som debatterats mycket är Facebooks påverkan på politiken. Och undersökningen bekräftar att Facebook leder till ökad polarisering. Studien genomfördes månaden före höstens mellanårsval i USA, en tid då politik dominerade nyhetsflödet.

”Enligt flera olika sätt att mäta är man mindre polariserad i sina uppfattningar utan Facebook. Det innefattar sådant som hur extrema åsikter man har i olika frågor som brukar skilja republikaner och demokrater”, säger Matthew Gentzkow.

Samtidigt var de som avstod från Facebook också mindre informerade om aktuella nyhetshändelser, något som tyder på att Facebook har blivit en viktig kanal – inte bara för ’fake news’ utan också för riktiga nyheter.

”I USA läser eller ser de flesta inga nyheter alls. Om de använder Facebook får de i alla fall en del. Vill vi att människor vet mindre och då blir mindre upprörda på varandra? Eller är det bättre att de är välinformerade men arga?”, säger Matthew Gentzkow.

En annan sak som forskarna mätte var hur vi värderar Facebook i ekonomiska termer. Alla fick frågan hur mycket de krävde för att avstå från Facebook i fyra veckor. Medianvärdet var 100 dollar, motsvarande 930 kronor, med stora spridningar.

”Det innebär att åtminstone enligt människors egen uppfattning så är det värde som Facebook skapar stort, oaktat alla de negativa konsekvenser som det brukar talas om”, säger Matthew Gentzkow.

Siffran motsvarar cirka 11.000 kronor om året. Utslaget på Facebooks 242 miljoner användare i Nordamerika handlar det om hela 290 miljarder dollar, 2.700 miljarder kronor.

Siffran är också betydligt högre än de i genomsnitt drygt 1.000 kronor i annonsintäkter per år och användare som Facebook har i samma region.

De som gjorde uppehåll från Facebook fick frågan hur mycket de skulle ha för fyra veckor till. Då föll genomsnittsvärdet till runt 85 dollar.

Det finns ju andra saker som människor vet inte är bra men som de betalar mycket pengar för, till exempel cigaretter. Är det en orättvis jämförelse?
”Nej, det tycker jag inte. Forskningen brukar prata om att vi har två olika versioner av oss själva. En som just nu i denna stund verkligen vill röka en cigarett, och en mer långsiktig version som vill röka mindre om ett år. Det kan vara samma sak med Facebook. En månad utan Facebook minskar beroendet men inte helt. Men det är svårt att inte också dra slutsatsen att det finns en del av det människor gör på Facebook som de värderar ganska högt.”

Matthew Gentzkow understryker att det handlar om genomsnitt, vissa blev väldigt mycket lyckligare utan Facebook medan andra upplevde att livet försämrades.

”Baserat på resultaten skulle nog många må bra av att åtminstone ta en paus från Facebook för att reflektera över sitt användande.”

Han tycker att det behövs fler studier om hur Facebook påverkar den mentala hälsan, inte minst bland unga. Samtidigt ger rapporten en mer nyanserad bild av Facebook: det är inte bara bra, men inte heller bara dåligt. Därmed upprepar sig historien.

”Debatten om Facebook följer samma mönster som när andra teknologier har slagit igenom, som tv:n. Först sägs den göra världen bättre, sedan kommer ett bakslag och profetior om att världen ska gå under. Ingen av prognoserna brukar visa sig vara rätt”, säger Matthew Gentzkow.

Källa: DI.se, 6 mars 2019
Länk

Comments are closed.