Vad är det som gör en chef populär?

Kraven på dagens drömchef är betydligt högre i dag än tidigare. Men vilka egenskaper är viktigast för att en chef ska bli omtyckt av sin personal? Forskarna Lisa Björk och Charlotte Simonsson ger sina bästa råd för att hantera ledarskapsrollen.

Lyhörd, tydlig, coachande och en människokännare. En rapport från Manpower där 2.307 både anställda och företagare svarade visar att många föredrar chefer som är människokännare – i stället för sakkunniga inom sitt arbete. Tre av fyra tyckte dessutom att deras närmaste #chef är ganska eller mycket bra. Men kraven på dagens drömchef är betydligt högre än förr i tiden.

– Dagens chef ska vara både terapeut, visionär och operatör, säger Charlotte Simonsson, som har forskat på ledarskap och är forskare på institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.

På dagens arbetsmarknad ska chefer kunna hålla flera bollar i luften. Samtidigt som de ska se den enskilda medarbetaren, och inspirera eller stötta, ska chefer också leda verksamheten och komma med nya strategier, menar Charlotte Simonsson. 

– Vi har gått från ett mer uppgiftsorienterat ledarskap till mer människovetande, jag tror det är en del av samhällsutvecklingen där chefer får en mindre hierarkisk roll, säger hon.

Den nya synen på ledarskap utvecklades under 1980-talet. Ledningsfilosofin betonade kommunikativt ledarskap istället för traditionella strategiska mönster. Enligt Charlotte Simonsson befinner vi oss fortfarande i den utvecklingen. 

Samtidigt som dagens ledarskap gör det enklare att fånga upp medarbetare, som mår dåligt, innebär det också mer ansvar för chefen. Det i sin tur riskerar att ge stresspåslag tillägger Charlotte Simonsson. Hela sju av tio chefer mår så psykiskt dåligt att arbetet drabbas, visar en undersökning av fackförbundet Saco, under förra året. Dessutom har många chefer arbetat trots sjukdom eftersom de upplever att ingen annan gör jobbet. 

Längst ned på listan över egenskaper, som chefer önskas behärska, skvalpar resultatorienterad och effektiv. 

Senaste gången Manpowers undersökning genomfördes var för fyra år sedan. Även då hamnade resultatorienterad och effektiv i botten. Däremot har tydlighet blivit en allt viktigare egenskap bland chefer.

Varför vi efterfrågar mer människokännande drag av dagens chefer är en svår fråga att besvara. Men en förklaring kan vara att arbetslivet blir allt mer gränslöst. Det menar Lisa Björk, som är utvecklingsledare i organisation och ledarskap på Institutet för stressmedicin, ISM. Hon har framför allt studerat den offentliga sektorn. 

– Flera personer har ett gränslöst arbetsliv där gränserna för fritid och arbetstid suddas ut, många arbetar på kaféer eller aktivitetsbaserade kontor när vi går över till en tjänstebaserad ekonomi, säger hon.

När människor arbetar utanför kontorstider eller på olika platser ställer det högre krav på att chefen är närvarande. Framför allt eftersom egenskaper såsom coachande uppskattas mer. Samtidigt är det en utmaning när arbetet blir mer flexibelt. 

– Flera studier visar att medarbetare känner större arbetsengagemang när chefer uppvisar en sorts mänsklighet, men för att vara en stöttande chef krävs det att du har rätt förutsättningar, säger Lisa Björk. 

Det krävs att chefen har lagom med underanställda, annars är det svårt att validera varje enskild medarbetare. Likaså krävs det att du som chef har stöd från personen ovanför dig – med andra ord din egen chef. 

– I offentlig sektor har mycket nära stöd till chefer plockats bort, exempelvis sekreterarfunktioner, dessutom sitter somliga chefer långt ifrån sin egen chef, vilket gör det svårt att hinna vara den chefen man önskar vara, säger Lisa Björk. 

Drömchefen kommer troligtvis fortsätta vara en människokännare ett bra tag framöver, tror både Lisa Björk och Charlotte Simonsson. 

– Ingen föds som en perfekt chef utan det handlar om att utveckla sina mänskliga förmågor, säger Lisa Björk. 

Experterna tips:

1. Börja med att vända dig mot dig själv.

– Hur ser dina förutsättningar ut för att vara drömchefen? Fundera på hur stor arbetsbelastningen är, exempelvis hur många underanställda du klarar av för att vara en bra chef, men även hur relationen ser ut till din egen chef, säger Lisa Björk. 

2.  Prata med dina medarbetare om ditt #ledarskap.

– När jag har intervjuat chefer säger många att de inte har berättat för sina medarbetare hur de vill att deras eget ledarskap ser ut. Genom att prata med kollegorna är du tydlig med vad de kan förvänta sig av dig, säger Charlotte Simonsson. 

3. Fundera på hur du motiverar dina medarbetare.

– När du har kollat igenom dina förutsättningar är det dags att kolla på hur du motiverar andra. Vad är viktigt för mig och vilken typ av ledare vill jag vara, säger Lisa Björk. 

4. Ta ett helhetsgrepp.

– Dagens chefer kan inte vara bäst på allt när de har så mycket att göra. Det viktiga är att du som chef tar ett helhetsgrepp och blickar framåt, säger Charlotte Simonsson.

På uppdrag av Manpower Work Life genomförde analysföretaget Inizio undersökningen i januari 2019. Materialet omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. Totalt svarade 2.307 personer på undersökningen. Respondenterna hade möjlighet att välja mer än en egenskap som drömchefen behärskar. 

Fackförbundet Saco:s undersökning är en sammanställning av olika källors datamaterial. Bland annat från Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och SCB. Materialet omfattar både enkätfrågor och statistik. 

Källa: DN.se, maj 2019
Charlotte Simonsson, Lisa Björk, Manpower och Saco. 
Länk

Comments are closed.