SL – Kronans Apotek = 1-0

Alla ni som följt mina kundupplevelser från Kronans Apotek och SL (se mer nedan) får här ytterligare ett bevis på hur begreppet “kundservice” genomsyrar en organisation och helt saknas i den andra (Kronans Apotek).

När jag tillskrev kundtjänsten på Kronans Apotek fick jag veta att det inte var deras uppgift att förmedla min återkoppling till det aktuella apoteket. Det får jag göra själv! Inget intresse alls av att “se och lära” av sitt dåliga kundbemötande och en kund som faktiskt tar sig tid att ge en saklig återkoppling.

SL, däremot, svarade inom några minuter på följande sätt:
Hej Johan!
Tack för att du hör av dig.
Vad trevligt att få läsa om din positiva upplevelse av förarens bemötande. Jag kommer att framföra din redogörelse till dennes arbetsgivare vilket kommer innebära att han får återkoppling med ditt beröm från sin arbetsledare.
Jag skulle dock vilja fråga dig om den tid du angett i ärendet: Var 09:20 den tid som bussen ankom till eller avgick från de hållplatser du reste mellan?
Jag hoppas att dina framtida kontakter med oss som representerar SL fortsätter vara lika positiva samt att din axel läker bra och snabbt!
Vänliga hälsningar,
Elsa
SL Kundtjänst

Vilket bemötande upplever Du, som kund, som mest engagerat och proffsigt?

Comments are closed.