EXTRA, Corona: ”Ge en tidpunkt för när livet blir normalt”

Konsekvenserna för världsekonomin är på väg att bli helt okontrollerbara i spåren av coronaviruset. Just nu förstörs enorma värden som har byggts upp, skriver Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden.

Vi är på väg in i en katastrof som är ännu värre än den vi just nu försöker att undvika.

Det läge vi har försatt oss i, är på god väg att få enormt allvarliga konsekvenser för alla människor i hela världen. De smittskyddsåtgärder man vidtagit hittills är säkert väl motiverade utifrån att få kontroll över läget och utbilda allmänheten så att risken för överfulla sjukhus begränsas.

Men konsekvenserna för världsekonomin är å andra sidan på väg att bli helt okontrollerbara.

Stänga ned hela samhälletkan man göra under en kort period, men det måste vara tydligt, att det är en mycket kort period.

Just nu förstörs enorma värden som har byggts upp under väldigt lång tid, många människors livsverk slås i spillror, arbetslösheten stiger sekund för sekund. OM det här läget kommer att fortsätta i månader kommer världsekonomin med stor sannolikhet att försättas i djup depression. Det får förödande konsekvenser för människors liv.

Panikläget måste lämnas och diskussionen måste breddas till att representera hela samhället.

Den viktigaste idag är att klargöra att nuvarande dramatiska åtgärder som i princip innebär att vi stänger ner hela samhället, är mycket kortsiktiga.

Vi måste få en tidpunkt när vi ska återgå till det mer normala.

Den får inte ligga långt borta och den tidpunkten måste kommuniceras.

Jag är övertygad om att politikerna vill dit så snart som möjligt, men de måste få stöd.

Det stödet finns sannolikt redan idag hos allmänheten men frågan ställs inte.

Jag ställer därför frågan som jag tror att väldigt många vill ställa: vilka åtgärder har högst relevans för att begränsa belastningen på sjukvården och samtidigt minst negativa konsekvenser för allmänheten och därmed världsekonomin?

Det går inte att lösa det läge vi nu befinner oss i med finanspolitik eller penningpolitik.

Man löser det med att gå över från panik till sans och balans.

Och vi måste hjälpas åt att nå dit så snabbt som möjligt!

Vi måste snarast få stopp på den faktiska katastrof vi är inne i som är ännu värre än den potentiella som vi försöker att undvika.

 

 

Källa: SvD.se, 19 mars 2020
Av: Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden
Länk

Comments are closed.