Livet efter coronan …

Hur blir livet efter coronan?

Många ställer sig idag den frågan. Tillåt mig på detta tema ett par personliga spaningar:

Affärsresandet blir aldrig som förr
I april reste 98% färre resenärer från Swedavias 10 flygplatser än motsvarande period förra året.
Jag, med så många andra, börjar ifrågasätta vårt tidigare resande. Tänk så många gångar jag (du?) tagit flyget till t.ex. Landvetter, Sturup, London eller Munchen för ett möte. Ofta har vi inte ens lämnat flygplatsen utan genomfört våra möten i en av alla dessa konferensrum som numera finns på alla världens flygplatser.

Coronatiden (ännu bara ett par månader) har snabbt tvingat oss till att hantera våra möten digitalt. Och se vad som hänt! Vips fungerar det alldeles utmärkt!

Visst, inte blir det riktigt lika bra som när vi träffas rent fysiskt. Men, handen på hjärtat, håll med om att det fungerar ”good enough”? Och det speciellt om vi tar följande i beaktande:
– Tidsvinsten (faktisk restid inklusive transporter till och från flyget). För att inte tala om all tid
för logistiken på flygplatsen (in-checkning, security …). Boring!
– Klimateffekterna

Sedan blir det ju knepigare ju fler som skall delta i det digitala mötet. Men väg återigen de samlade tidsvinsterna samt den reducerade klimatpåverkan och ”good enough” gör sig påmind.

Jag såg att en digital framtidsforskare uppskattade att den digitala utveckling som sker under ”coronatiden” med största säkerhet skulle ha tagit oss 6-10 år utan de påtvingade coronaeffekterna.

 

Ökad effektivitet  o c h  mer egen tid

En av mina uppdragsgivare samlade förra veckan företagsledningen för att diskutera hur man skall hantera synen på ”distansarbete” efter corona. ”Vi har redan märkt hur väl många anpassat sig till arbete (hel eller delvis) hemifrån. Och de positiva effekter det skapat. Vi ser det som helt orealistiskt att vi kommer tillbaka till det ”normala kontorsarbetet” igen. Lika bra att börja anpassningen redan nu”.

Deras diskussion bygger i stort på följande:
– 45% av stockholmarna anger att man jobbar heltid hemifrån i dessa tider. Lägger man till de
personer som också säger att de jobbar 50 procent eller mer hemifrån är den siffran hela 65
procent.
– Forskning tyder på att man vid hemarbete klarar av 8 timmars kontoret normalt kontorsarbete      på endast 4-5 timmar! Dock arbetar de flesta minst sina 8 timmar, även på hemkontoret. Resultatet? Ökad effektivitet och produktivitet!
Exempelvis anger nästan var tredje person inom sektorn bank och finans (28 procent) att de jobbar mer än tidigare.
– Många har idag långa och tidskrävande transporter till och från jobbet.
En chef berättade att han  normalt sett har 90 minuters restid till och från jobbet varje dag. Den tiden spar han nu in. ”Jag kan nu logga ut från datorn och en minut senare spela boll med
mina två söner. Fantastiskt! I alla fall ett par tre dagar i veckan. För jag tror (ännu) inte på att helt flytta hem kontoret”.
Det är för övrigt en uppfattning som inte delas av Twitters VD Jack Dorsey som häromdagen berättade att en del av företagets anställda aldrig kommer att gå tillbaka till kontoret utan istället arbeta hemifrån.

Och så kärnfrågan – har coronakrisen bidragit till en digital mognad som gör att fler kommer att
kunna, och vilja,  jobba hemifrån även när pandemin lagt sig? Det är i alla fall 40 procent som säger att de kommer att jobba mer på distans även i framtiden.

Det här var bara ett par av mina högst personliga spaningar vad gäller tiden efter coronan.
Rätt eller fel? Det kommer framtiden att utvisa.
Med vad som, oavsett utfall, kommer att visa sig vara rätt är att du som ledare redan nu måste öka din lyhördhet för hur medarbetarna ser på sin framtida arbets- och livssituation och hur ni skall skapa förutsättningar för högsta möjliga produktivitet och effektivitet. Det kommer att behövas!
Och vilka förändrade krav kommer detta att ställa på ditt ledarskap? För det kommer att krävas!

 

Comments are closed.