Studie: Företag med mångfald klarar kriser bättre

Företag som arbetar proaktivt med mångfald har klarat omställningen under coronapandemin bättre, det visar en undersökning från Women Executive Search. Undersökningen visar också att kvinnliga ledare klarar distansledarskap bättre.

Den färska undersökningen, som är gjord tillsammans med Rasmussen Analys, visar att 64 procent av svenska chefer tror att organisationer med stor mångfald klarar av att hantera samhällskriser och plötsliga förändringar bättre än heterogena organisationer.

”I kriser har diversifierade ledningar betydligt större sannolikhet för ett bättre utfall då mångfald bidrar till innovativa och moderna lösningar. Det kan vi tydligt se i vår senaste undersökning där bolag som aktivt arbetat med mångfald har varit mer nöjda med omställningen i rådande situation”, säger Women Executive Searchs vd Liv Gorosch.

Samtidigt är företag med ett proaktivt mångfaldsarbete mer positiv till de långsiktiga effekterna av coronakrisen. Där 64 procent uppger att de tror att organisationen kommer att stärkas på lång sikt. Bland de som inte arbetar för mångfald är siffran 48 procent.

Undersökningen visar också att mångfaldsarbete påverkar ledarskapet. Inom organisationer som uppger att de proaktivt jobbar med att öka mångfalden uppger 73 procent att det har varit lätt att ställa om till ett distansledarskap under coronapandemin medan i organisationer där ett sådant arbete inte finns uppger 41 procent att övergången var lätt.

I övergången till distansledarskap har kvinnliga ledare gynnats av pandemin, där de varit bättre på att ställa om sitt ledarskap än männen.

”Det man kan se i resultatet är att det distansledarskap som kommit nu under pandemin faktiskt gynnar kvinnliga ledare. Kvinnliga ledare ser fler fördelar med att leda på distans och vänder man på det ser manliga mer svårigheter med distansledarskap”, säger Liv Gorosch.

Men samtidigt säger 42 procent av kvinnliga ledare som jobbar i en mansdominerad organisation att de behövt förändra sig själv för att passa in i organisationen.

Liv Gorosch konstaterar att det är framför allt tre förändringar som kvinnliga chefer känner att det behöver ändra.

”Vidare visar undersökningen att kvinnliga chefer i stor utsträckning anser att de behöver anpassa sin kommunikation, tona ned sin egen kompetens och hänga med den existerande jargongen för att passa in”, säger hon.

 

 

Källa: DI.se, 27 december 2020
Länk

Comments are closed.