Tackla svårigheterna med nya hybridledarskapet

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on maj 24th, 2021 by admin

Sämre teamkänsla är ett av de orosmoment cheferna brottas med inför hösten och distansarbetets fortsättning. Ledarexperten Antoni Lacinai har ringat in utmaningarna som få kommer undan. Här är hans tips för att tackla svårigheterna med det nya hybridledarskapet.

Under 2020 och årets första månader har Antoni Lacinai, ledarcoach och expert på arbetsplatskommunikation med kunder som Ericsson, Telia, Volvo och Skanska, frågat över 600 chefer om deras främsta utmaningar.

Här är hans tips för att tackla svårigheterna med hybridledarskapet, som verkar bli ersättaren av pandemins renodlade distansledarskap:

1. Våga vara personlig
Två tredjedelar av de tillfrågade cheferna ringade in risken för mental ohälsa som det främsta orosmomenten med distansarbete.

”Det enklaste sättet att ta reda på hur medarbetarna mår är att våga ställa frågan, och att göra det med omtänksamhet”, säger Antoni Lacinai och fortsätter:

”De bästa cheferna har en förmåga att vara lyhörda. Våga prata om annat än jobbet. Att bygga relationer tar tid och kräver empati – i gengäld får du lojala medarbetare.”

Han tipsar vidare om enkla lösningar för att få en känsla för stämningen i hela organisationen.

”En daglig pulsmätning av samma knapptyp med glada eller arga gubbar som brukar finnas i butiker ger en ganska bra känsla för hur medarbetarna mår”, säger han och ger exempel på företag som lägger knapparna på intranätet med frågan ”Hur har din dag varit?”

”Det slår inte den personliga kontakten men är ett snabbt sätt att kolla av tendenser i företaget. Får man många röda gubbar är det en tydlig varningsflagg.”

2. Jobba inkluderande på möten
Digitala möten har blivit vardag. Den stora prövningen för mötesledaren blir i stället när vissa deltagare är på plats i konferensrummet och andra deltar digitalt. Det är lätt hänt att de på skärm glöms bort, menar Antoni Lacinai.

”De sämsta är när ett gäng på huvudkontoret sitter i samma rum, där någon ritar saker på whiteboarden som de andra inte ser. Eller skrattar åt saker som inte hörs. Det sänker motivationen och skapar en känsla av utanförskap.”

Man ska alltså inte skicka runt ett fat med kakor om vissa är med på länk?
”De som är på kontoret ska inte få VIP-behandling. Skicka hem en kanelbulle eller en lunchkartong till dem som inte är på plats. Det kostar inte så mycket men ger stor bekräftelse – alla vill känna sig sedda.”

Den smidigaste lösningen på hybridproblematiken, anser han, är att alla deltar på samma tekniska villkor.

”Vill du få till ett bra möte behöver alla använda samma tekniska verktyg; en skärm om det är ett videomöte eller en telefon om det är ett samtal utan bild. Ett möte blir bara ojämlikt om du behandlar deltagarna ojämlikt.”

3. Lägg krut på vi-känslan
Ett annat orosmoment bland chefer är att engagemanget falnar och team-känslan försvinner om kontoret inte blir den samlingsplats som det var tidigare.

”Jag tror att kraven på meningsfullhet i våra fysiska träffar kommer att öka. Längre möten, när alla ska samlas, kanske hålls bäst på en plats utanför kontoret med tid för att nätverka och bygga gemenskap”, säger Antoni Lacinai.

Ett drag för att lära känna varandra bättre inför ett nytt projekt kan vara att alla börjar med att berätta om hur de gillar att bli kontaktade, tipsar han.

”Vissa tycker kanske om chatten, men ogillar att prata i telefon. Om du vet hur andra fungerar blir samarbetet så mycket lättare.”

4. Odla ett starkt självledarskap
Fokus på ledarens förmåga att engagera och involvera medarbetarna kommer att öka med distanstrenden, spår Antoni Lacinai som samtidigt understryker att varje medarbetare får ett större ansvar för sitt arbete.

”Självledarskap kommer att vara avgörande. Klarar du inte att motivera dig själv till viss del passar du kanske inte att jobba hemifrån”, säger han och konstaterar:

”Det bästa är om chefen involverar och kommer överens med medarbetarna om hur de ska jobba framöver. Efter det här året vet många vad som fungerar bäst med distansjobb och vad som fungerar mindre bra.”

5. Vässa målen och följ upp ofta
En annan förändring med ökat distansarbete och en större tillit till att var och en själv lägger upp sitt arbete är att målen blir ännu viktigare, enligt Antoni Lacinai.

”Att inte jobba målfokuserat är att lämna mycket åt slumpen. Sätt mål, följ upp och se till att fira dem”, säger han och tillägger:

”Gör mål till en självklar del av arbetet, även möten. Bestäm vad ni ska ha uppnått när mötet är klart. Det gör prestationen bättre än om syftet är otydligt formulerat kring något ni ska prata om.”

Källa: DI.se, maj 2021
Länk

Changing the way we lead postpandemic

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on maj 16th, 2021 by admin

Before the pandemic, 75 percent of Americans saw their boss as the most stressful aspect of their job. The coronavirus has put both bosses and employees all over the world under even more stress. During a McKinsey Live webinar, Tera Allas, director of research and economics, and Bill Schaninger, a senior partner, discussed the vital role bosses play in employee satisfaction and organizational success—and some concrete steps leaders at all levels can take to improve.

Research has shown that job satisfaction is the second most important determinant, after mental health, of an employee’s overall satisfaction with life—and satisfied employees have a positive impact on company performance. The presenters noted that organizations with better employee engagement, and what they call “organizational health,” have lower staff turnover, higher customer loyalty and satisfaction, higher productivity and profitability, and, ultimately, higher shareholder returns.

What makes employees happy and engaged? It turns out bosses—or managers—are a critical factor. And, although the employee-manager relationship was important before, it intensified during the COVID-19 crisis, when tailoring work routines to individuals’ needs and maintaining social connections made an enormous difference in workers’ productivity and well-being.

Being a good boss isn’t easy. A Gallup study suggested that only 10 percent of people naturally have all the traits required to be a great manager. The good news is that many of these skills can be learned.

At an individual level, there are a few steps bosses can take—first and foremost, treat their team members as human beings and understand on an emotional level how to support them. Bosses should focus on being kind (when employees perceive compassion from their leaders, they become more loyal to them), thankful (celebrating small achievements sets up a dynamic of everyone wanting to do better), positive (it builds employee confidence and reinforces beneficial behaviors), and aware of the need to take care of their own physical and emotional well-being. Although these guidelines may seem simple and self-evident, they’re often easier said than done in high-stress situations.

There are also things that organizations can do to create an environment that enables good management and makes it easier for bosses to be better:

  • Understanding and conviction: Foster an environment where it’s OK to talk about the enormous positive and negative impact leaders have on the lives of the people who report to them and the role they play in dealing with employee grief, stress, and emotions.
  • Role modeling: Identify and remove biases and actions within the organization that undermine relationships between bosses and their teams.
  • Confidence and skill building: Provide bosses with training programs and opportunities to behave differently. There are ways for everyone to build empathy, mindfulness, and self-awareness.
  • Reinforcement mechanisms: Praise and promote the managers with strong servant-leader traits, and make employee satisfaction a core part of the company’s performance evaluations.

Without these reinforcing mechanisms in place, leadership behavior is unlikely to change. And, without change, businesses are unlikely to tap into the positive potential of their people.

Questions and answers from the webinar

  1. How should bosses address the psychological safety of employees?
    A recent McKinsey survey showed that psychological safety is more likely to exist when a team leader creates a positive team climate through frequent supportive and consultative actions.A leader needs to solicit input from team members and consider their opinions about issues affecting them, practice situational and cultural awareness, learn to put their people’s success ahead of their own, and develop what we call “situational humility,” a mindset of curiosity and personal growth. All these behaviors create an environment where employees feel comfortable asking for help, sharing suggestions, or challenging the status quo, which in turn allows organizations to innovate quickly, unlock the benefits of diversity, and adapt well to change.For more on this topic and the survey, see the article “Psychological safety and the critical role of leadership development.”
  2. Middle managers are under extraordinary duress themselves. How is executive leadership engaging and coaching managers at work?
    Bosses need to understand and convey to middle managers that their primary role is coaching, leading, and developing people. As the connective tissue of the organization, middle managers need ongoing professional development in apprenticeship and coaching. These responsibilities are not incremental activities; they should be at the core of the job.Because middle-management roles are often nebulous, bosses need to make very clear to middle managers that they’re no longer there to “do” the job at hand but rather to lead the people who are doing the job. The company should also give managers the skills and capacity to develop their organization’s next generation of leaders.See McKinsey.com for more on this topic, including the podcast “The vanishing middle manager.”

 

 

Source: McKinsey.com, May 2021
Link

Bra chefer är bra arbetsplatser

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on maj 16th, 2021 by admin

Människor är mer benägna att vara nöjda på jobbet om de tror att chefer går bra med anställda. Om de tycker att relationerna är dåliga är arbetsnöjdheten betydligt lägre.

Källa: McKinsey.com, April 2021
Länk

 

Kompetensutveckling allt viktigare för att lyckas i karriären

Posted in Aktuellt, Allmänt on maj 11th, 2021 by admin

Att ta till sig ny kompetens blir allt viktigare för att lyckas på framtidens arbetsmarknad, där fyra av tio tror att deras jobb inte kommer finnas kvar på grund av teknikutvecklingen.

Pandemin har tvingat oss att ställa om till nya sätt att arbeta med ökad digitalisering och distansjobb. De flesta har anpassat sig snabbt och är positiva till teknikutvecklingen, visar PwC:s undersökning där över 32 000 anställda på företag och organisationer över hela världen har deltagit och svarat på frågor kring hur pandemin påverkat arbetssituationen och hur de ser på framtiden. Men ändå tror fyra av tio inte att deras jobb finns kvar om fem år just på grund av teknikutvecklingen.

– Samtidigt är det väldigt många som bekymrar sig över konsekvenserna. Till exempel så säger 60 procent att de är oroade för att automatisering leder till utslagning av många jobb. 39 procent menar till och med att teknikutvecklingen innebär att deras eget jobb antagligen har försvunnit inom fem år, säger Alexandra Fürst, ansvarig för People & Organisation Consulting, PwC, i ett pressmeddelande.

Ungefär hälften tror att de traditionella anställningsformerna försvinner i framtiden och mer än hälften tror att endast få människor kommer att ha en stabil långvarig anställning i framtiden.

– Istället är det många som tror att den egna kompetensen blir en allt viktigare del av det personliga varumärket och att fler kommer att erbjuda sin kompetens för kortare uppdrag, säger Alexandra Fürst.

Kompetensutveckling blir allt viktigare för att klara sig på framtidens arbetsmarknad. 40 procent av medarbetarna i studien har förbättrat sina digitala färdigheter under pandemin och hela 77 procent är redo att lära sig nya färdigheter eller helt omskola sig.

– För att kunna dra nytta av den här inställningen behöver många arbetsgivare bli bättre på att utveckla de egna medarbetarna. Där är vi inte riktigt idag. Det är knappt hälften – 46 procent – som säger att de har ökat sin kompetens via jobbet. Faktum är att det bara är marginellt fler än de 40 procent som har lärt sig genom att hitta lösningar på egen hand, via till exempel video på nätet, podcasts eller e-learning, berättar Alexandra Fürst.

Endast 9 procent av de som kan arbeta på distans vill återgå till den fysiska arbetsplatsen på heltid. En klar majoritet föredrar en blandning av distansarbete och fysisk närvaro på kontoret.

Ett högre syfte med jobbet blir också allt viktigare. 75 procent av de tillfrågade vill jobba för en organisation som bidrar positivt till samhället. För yngre (18-34 år) är det dock viktigare att maximera inkomsten i första hand.

 

Källa: Realtid.se, 11 maj 2021
Länk

Sustainability and value creation

Posted in Aktuellt, Allmänt on maj 6th, 2021 by admin

The numbers are impressive. For 57 percent of value creators, the sustainability agenda is a part of their corporate culture. These companies are also more likely to train employees and are rewarded with higher workforce engagement through a better understanding of how sustainability efforts align with their company’s strategy.

 

Source: McKinsey.com
Link