Tackla svårigheterna med nya hybridledarskapet

Sämre teamkänsla är ett av de orosmoment cheferna brottas med inför hösten och distansarbetets fortsättning. Ledarexperten Antoni Lacinai har ringat in utmaningarna som få kommer undan. Här är hans tips för att tackla svårigheterna med det nya hybridledarskapet.

Under 2020 och årets första månader har Antoni Lacinai, ledarcoach och expert på arbetsplatskommunikation med kunder som Ericsson, Telia, Volvo och Skanska, frågat över 600 chefer om deras främsta utmaningar.

Här är hans tips för att tackla svårigheterna med hybridledarskapet, som verkar bli ersättaren av pandemins renodlade distansledarskap:

1. Våga vara personlig
Två tredjedelar av de tillfrågade cheferna ringade in risken för mental ohälsa som det främsta orosmomenten med distansarbete.

”Det enklaste sättet att ta reda på hur medarbetarna mår är att våga ställa frågan, och att göra det med omtänksamhet”, säger Antoni Lacinai och fortsätter:

”De bästa cheferna har en förmåga att vara lyhörda. Våga prata om annat än jobbet. Att bygga relationer tar tid och kräver empati – i gengäld får du lojala medarbetare.”

Han tipsar vidare om enkla lösningar för att få en känsla för stämningen i hela organisationen.

”En daglig pulsmätning av samma knapptyp med glada eller arga gubbar som brukar finnas i butiker ger en ganska bra känsla för hur medarbetarna mår”, säger han och ger exempel på företag som lägger knapparna på intranätet med frågan ”Hur har din dag varit?”

”Det slår inte den personliga kontakten men är ett snabbt sätt att kolla av tendenser i företaget. Får man många röda gubbar är det en tydlig varningsflagg.”

2. Jobba inkluderande på möten
Digitala möten har blivit vardag. Den stora prövningen för mötesledaren blir i stället när vissa deltagare är på plats i konferensrummet och andra deltar digitalt. Det är lätt hänt att de på skärm glöms bort, menar Antoni Lacinai.

”De sämsta är när ett gäng på huvudkontoret sitter i samma rum, där någon ritar saker på whiteboarden som de andra inte ser. Eller skrattar åt saker som inte hörs. Det sänker motivationen och skapar en känsla av utanförskap.”

Man ska alltså inte skicka runt ett fat med kakor om vissa är med på länk?
”De som är på kontoret ska inte få VIP-behandling. Skicka hem en kanelbulle eller en lunchkartong till dem som inte är på plats. Det kostar inte så mycket men ger stor bekräftelse – alla vill känna sig sedda.”

Den smidigaste lösningen på hybridproblematiken, anser han, är att alla deltar på samma tekniska villkor.

”Vill du få till ett bra möte behöver alla använda samma tekniska verktyg; en skärm om det är ett videomöte eller en telefon om det är ett samtal utan bild. Ett möte blir bara ojämlikt om du behandlar deltagarna ojämlikt.”

3. Lägg krut på vi-känslan
Ett annat orosmoment bland chefer är att engagemanget falnar och team-känslan försvinner om kontoret inte blir den samlingsplats som det var tidigare.

”Jag tror att kraven på meningsfullhet i våra fysiska träffar kommer att öka. Längre möten, när alla ska samlas, kanske hålls bäst på en plats utanför kontoret med tid för att nätverka och bygga gemenskap”, säger Antoni Lacinai.

Ett drag för att lära känna varandra bättre inför ett nytt projekt kan vara att alla börjar med att berätta om hur de gillar att bli kontaktade, tipsar han.

”Vissa tycker kanske om chatten, men ogillar att prata i telefon. Om du vet hur andra fungerar blir samarbetet så mycket lättare.”

4. Odla ett starkt självledarskap
Fokus på ledarens förmåga att engagera och involvera medarbetarna kommer att öka med distanstrenden, spår Antoni Lacinai som samtidigt understryker att varje medarbetare får ett större ansvar för sitt arbete.

”Självledarskap kommer att vara avgörande. Klarar du inte att motivera dig själv till viss del passar du kanske inte att jobba hemifrån”, säger han och konstaterar:

”Det bästa är om chefen involverar och kommer överens med medarbetarna om hur de ska jobba framöver. Efter det här året vet många vad som fungerar bäst med distansjobb och vad som fungerar mindre bra.”

5. Vässa målen och följ upp ofta
En annan förändring med ökat distansarbete och en större tillit till att var och en själv lägger upp sitt arbete är att målen blir ännu viktigare, enligt Antoni Lacinai.

”Att inte jobba målfokuserat är att lämna mycket åt slumpen. Sätt mål, följ upp och se till att fira dem”, säger han och tillägger:

”Gör mål till en självklar del av arbetet, även möten. Bestäm vad ni ska ha uppnått när mötet är klart. Det gör prestationen bättre än om syftet är otydligt formulerat kring något ni ska prata om.”

Källa: DI.se, maj 2021
Länk

Comments are closed.