Rekordmånga kvinnor i börsbolagens styrelser

Nu är tröskeln nådd. Det är budskapet från Andra AP-fondens vd Eva Halvarsson, i samband med en ny rapport som mätt andelen kvinnor i de svenska börsbolagens ledningsgrupper och styrelser.

– Vi vill investera i bolag som ger så bra resultat som möjligt, med en vass styrelse och ledning. En del av det är att titta på flera olika perspektiv, säger hon.

Aldrig har så många kvinnor suttit i de svenska börsbolagens styrelser som nu. Det visar Andra AP-fondens index, som mäter andelen kvinnor på olika positioner i de noterade bolagen. Statistiken har samlats in sedan 2002.

Sedan dess har det skett en utveckling i maklig takt. När det det första indexet sammanställdes var enbart 6 procent av alla styrelseledamöter kvinnor. I dag är den siffran 34,5 procent.

Men det är inte den enda positiva nyheten från årets rapport. Även bland ledningsgrupperna ökar det kvinnliga inflytandet. Förändringen det senaste året, från 24,3 procent till 26 procent, är dessutom den största ökningen mätt i procentenheter sedan starten.

– Jag tror att den magiska gränsen ligger runt 30 procent. Jag tror helt enkelt att vi har kommit över tröskeln, i alla fall vad gäller andelen kvinnor i börsbolagens styrelser, säger Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden.

esto mer stiltje råder det på styrelseordförandeposten. Trots att andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar så går utvecklingen här istället åt andra hållet. Sedan 2019 har andelen sjunkit, från 10,2 procent till dagens 8,6 procent.

– Bara 29 av de 339 undersökta bolagen hade en kvinnlig styrelseordförande. Det är inte många själar. Men jag tror att det hjälper att ha en kvinnlig styrelseordförande. Förhoppningsvis kan dessa kvinnor visa andra att det är möjligt.

Andelen kvinnliga vd:ar ökade under året, från 35 till 43 stycken. Det betyder att enbart lite mer än var tionde bolag på Stockholmsbörsen leds av en kvinna. Men med ökat kvinnligt inflytande är chansen stor att utvecklingen går snabbare, enligt Andra AP-fonden.

– Det finns en fascinerande korrelation mellan valberedningar och styrelser. Om det är kvinnor i valberedningen så är det ofta fler kvinnor i styrelsen. Vi ser också att fler kvinnor i styrelsen också leder till fler kvinnor på vd-posten, eller i ledningen.

I år har det gått 19 år sedan Andra AP-fonden samlade in underlag till den första rapporten. Den statliga pensionsförvaltaren kommer att fortsätta följa utvecklingen. På sikt är dock målet att kunna avveckla indexet i takt med att det kvinnliga inflytandet närmar sig det manliga.

– Vi vill investera i bolag som ger så bra resultat som möjligt, med en vass styrelse och ledning. En del av det är att titta på flera olika perspektiv. Att vi tittar på det här har helt enkelt med affärsnyttan att göra.

 

 

Källa: DN.se, 21 juni 2021
Länk

Comments are closed.