Allt fler chefer har ansvar för hållbarhetsfrågor – allt färre med ett tydligt uppdrag

Närmare sju av tio svenska chefer har ansvar för hållbarhetsfrågorna. Men endast 10 procent anser att deras uppdrag inom hållbarhet är mycket tydligt.

Närmare sju av tio (68 procent) av tillfrågade svenska chefer säger att hållbarhetsfrågor faller under deras ansvar. Det är en ökning från bara dryga fyra av tio (41 procent) år 2014. Samtidigt anser endast en av tio att deras uppdrag är mycket tydligt, vilket är en minskning jämfört med 2014 då motsvarande siffra låg på 15 procent. Så många som 30 procent upplever uppdraget som ganska eller mycket otydligt. Mer än fyra av tio (44 procent) anser dock att det är tydligt vilka resultat de förväntas nå vad gäller hållbarhetsfrågor. Det visar Sveriges chefsorganisation Ledarnas hållbarhetsbarometer, en undersökning genomförd bland 1 331 svenska chefer.

–En förklaring skulle kunna vara att antalet organisationer med en hållbarhetsstrategi har ökat kraftigt de senaste åren och att många strategier är så nya att de inte hunnit definierats tydligt med nåbara och transparenta mål. Styrelser och ledningsgrupper behöver ta ett större ansvar för att sätta konkreta mål som cheferna kan ta med sig till medarbetarna, säger Andreas Miller, förbundsordförande i Ledarna, i en skriftlig kommentar.

Men risken för greenwashing är överhängande. De viktigaste anledningarna till att den organisation man tillhör bör arbeta med hållbarhetsfrågor är nämligen ”att attrahera och behålla personal” (76 procent) samt ”att stärka varumärket”.

– De flesta organisationer har insett att om de ska kunna rekrytera nya, och framför allt unga medarbetare, är ett aktivt hållbarhetsarbete viktigt. Därför är det också viktigt att de säkerställer att de gör jobbet och inte hamnar i någon form av greenwashing, säger Andreas Miller.

 

 

Källa: Realtid.se, 15 december 2021
Länk

Comments are closed.