Inclusive leadership through employee voice

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on januari 29th, 2022 by admin

Clovis Rondineli, Leadership Development expert, discusses how enabling a genuine two-way communication between managers and their teams can bring benefits to both. With hybrid working and a tsunami of data, it can be hard for leaders to hear and act on the voices of their employees. Leaders and their organisations must improve their skills around hearing, as well as seeing the value in, the individual voice above this background noise.

Why is it important to listen?

Employee voice can be defined as: “the means by which people communicate their views to their employer and influence matters that affect them at work”. For leaders, listening to their employee’s voice will build open and trusting relationships and have direct organisational impact; for employees, having their voice heard will make them feel valued and more engaged as well as creating more inclusive working environments.

Whilst leaders are getting to grips with cultural workplace changes accelerated by the pandemic and are recognising that their organisations now operate in a different business and talent landscape, a new set of skill requirements are emerging to enable them to lead successfully:  the need to understand their own listening pattern and the skill to flex their communication according to their individual audience. Listening to the voice of their employees allows leaders to explore their full potential.

Through improved communication leaders can redefine the moments that matter. Amongst many other situations this might include recognising when meeting in person is important, when an employee is more comfortable in an online context, acknowledging their own or others stress signs, or becoming aware of the manifestations of a lack of work/ life balance.

Every employee will have hidden competencies, ideas and insights that go beyond what is listed on their CV or even for the role they were hired to do. By getting to know and understand an employee, leaders are in a better position to lead more inclusively and ensure that their employees will add full value to their organisation as well as personally thrive.

Shared goals for leaders and their employees

“Organisations can learn how to be more targeted in their communications and support leaders in the identification of key moments that matter to their respective teams.”

Leaders’ responsibilities largely remain unchanged – hiring, evaluating, rewarding, and developing their team. However, employees’ expectations for successful leadership are no longer only related to their development, training, and feedback. For employees, successful leadership is marked by amplified opportunities for them to connect to the right people for their personal and professional development needs.

Transparency, openness, and shared expertise can only be achieved effectively if connectivity is seen as partnerships that advance inclusion of perspective at all levels. Organisations can learn how to be more targeted in their communications and support leaders in the identification of key moments that matter to their respective teams, whilst providing an overview on how their issues at hand are connected, or not, to organisational-wide initiatives. By doing so, organisations can build on their culture of inclusivity and create better skilled leadership to drive through their business objectives.

A learning process for leadership

Whilst developing a deeper understanding of people’s motivation and goals, leaders have to practice how to use their communication and listening skills as strategic differentiators: expanding their self-awareness and that of others’ in order to learn how to flex their style and galvanise inclusion in ways which are purposeful and impactful.

“Evaluating a leader’s listening patterns and communication style can be used as the baseline for leaders to understand their strengths and weaknesses around the flexibility of their communication style.”

Evaluating a leader’s listening patterns and communication style can be used as the baseline for leaders to understand their strengths and weaknesses around the flexibility of their communication style. At Alumni, we are often engaged to perform 360˚ evaluations that identify and develop leadership style and provide insights on existing working and communication style.  A tailored leadership development programme can then hone communication and listening skills towards these goals, with a particular focus on hearing from others in the team in their preferred style.  Understanding the new paradigm, seeing our organisational systems with new eyes and developing a new language of interaction in the employer-employee relationship will shape the new cultural realities of organisations and determine their future success.

 

 

Source: Alumniglobal.com, January 2022
Link

Posted in Aktuellt, Allmänt, Board work / Styrelsearbete, Executive Team / Ledningsgruppsarbete on januari 23rd, 2022 by admin

Har ni ordning  och reda i begreppsdjungeln?

I mitt arbete med styrelser och företagsledningar diskuteras ofta uttrycken affärsidé, mission, vision, syfte / purpose, värderingar, värdegrund och kultur. Det är slående hur ofta begreppen rörs ihop. Både vad gäller innehåll, betydelse och utmaningarna i förankringen i hela organisationen (dvs hur det i praktiken omsätts i konkreta åtgärder avseende bl.a. ledarskap och dialog med sina kunder).
Min erfarenhet är att man i de flesta fall bör:
1. Reda ut definitionen av begreppen ovan.
2. Säkerställa att innehåll och mening  i respektive definition “samspelar”.
3. Att en större kraft läggs på att omsätta besluten i konkreta aktiviteter (internt och externt).

Känner Du igen Dig? Låt mig gärna veta.

Intressant läsning i detta ämne:

Syfteshetsen kan leda företagen fel

Det borde vara självklart att ett företag inte behöver lägga en massa tid, pengar och energi på att grubbla över varför det finns till och vad det vill åstadkomma. Men vi lever i en komplicerad värld där många organisationer, självmant eller under press, är upptagna med att uppfinna nya skäl till sin existens.

Den som läst Blackrock-vd:n Larry Finks nyligen publicerade vd-brev får inblick i en miljö där företag inte längre kan nöja sig med att maximera vinsten till gagn för sina aktieägare. I en omvärld präglad av pandemi, orättvisor och motsättningar mellan både människor och länder kan företagen inte stå vid sidan av. De måste engagera sig, ta ställning även i frågor som inte primärt berör dem.

”Ditt företags syfte (purpose) är polstjärnan i denna tumultartade miljö”, skriver Fink.

Den som ska peka ut ”polstjärnan” för de anställda och guida bolaget rätt är en så kallad ”chief purpose officer”, en position som Harvard Business Review i sina spaningar inför 2022 identifierat som en av de viktigaste framtida seniora chefsrollerna i företag världen över. Den personen ska se till att företagets syfte genomsyrar verksamheten och därmed skapar mål, mening och arbetsglädje.

Enligt teorin blir anställda gladare om de känner att företaget de arbetar i inte bara har som mål att tjäna pengar utan också har ett högre syfte, exempelvis att bidra till att göra miljön bättre. Inte minst yngre anställda tycker att frågan om vad bolaget gör i en vidare sfär är viktig.

Det finns forskningsstöd för idén att engagerade och glada medarbetare gör ett bättre jobb. En studie med 700 deltagare som universitetet i Warwick gjort visar exempelvis att glada anställda var 12 procent mer produktiva än sina mindre lyckliga kolleger. (Den förstnämnda gruppens ljusare sinnesstämning hade dock ingenting med syften att göra – de hade bjudits på godis och förevisats roliga filmklipp.)

Att ha ett syfte tycks ha blivit en hygienfaktor för företag i dagens näringsliv – och samtidigt ”big business” för de konsultföretag som bland annat lever på att ta fram dem. Man kan undra vad det var för fel på det syfte som ledde till att ett bolag startades från första början. Flera svenska bolag är 100 år eller äldre, och fram till nyligen verkar deras ursprungliga syften ha tjänat dem väl.

Att ta fram ett nytt och högre syfte kostar flera miljoner kronor. Konsulter kopplas in för att hålla arbetsmöten med koncernledningar och anställda. Baserat på företagets verksamhet och strategi lägger konsulterna fram förslag på områden och ord att utgå ifrån. Sedan mejslas syftet ut och formuleras – i regel på det språk som allt fler nordiska företag använder, engelska.

För en utomstående betraktare kan det vara svårt att förstå hur de formuleringar det hela mynnar ut i kan åstadkomma det som sägs vara syftet med syftet: att skapa mening och glädje i interaktionen med anställda, kunder, ägare och samhällen.

Nordeas syfte lyder: ”Together, we lead the way, enabling dreams and everyday aspirations for a greater good.” Den som inte vet att Nordea är en bank skulle ha svårt att lista ut vad bolagets verksamhet är. Electrolux, som säljer vitvaror, har som syfte: ”Shape living for the better”. Ericsson, som med stor framgång sålt telekomutrustning i 145 år, lanserade nyligen ett nytt syfte: ”To create connections that make the unimaginable possible”.

Syfte nämns ofta tillsammans med begrepp som vision och mission, och det kan vara svårt att skilja dem från varandra. Men en återkommande tolkning av syfte är att det ska förklara varför ett bolag finns till. Det kan tyckas självklart, men att döma av exemplen ovan är kopplingen mellan syfte och verksamhet inte alltid lätt att förstå.

Bolagens iver att beskriva sig själva i klichéartat framtidsdoftande termer med lös koppling till kärnverksamheten framstår som ett tecken i tiden, där ytan och orden ofta väger tyngre än det faktiska agerandet och där agendan sätts av amerikanska kapitalförvaltare. Det finns en stor risk för att polstjärnan leder företagen på villospår.

Aktieägare bör på vårens stämmor ta tillfället i akt att fråga bolagets vd och ordförande vad syftet med syftet faktiskt är.

 

 

Källa: DI.se, 22 januari 2022
Länk

Var tredje svensk uppger sig ha en destruktiv chef. Så här ska du göra …

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap on januari 20th, 2022 by admin

Har du en dålig chef? Då är du inte ensam. Över 36 procent av svenskarna uppger att de utsätts för destruktivt ledarskap ”ofta eller alltid”, visar forskning från Umeå universitet.

Många kanske tänker att en dålig chef är en person som är aggressiv, hotfull och orättvis. Men ännu fler lider av en otydlig chef som är undvikande eller konflikträdd, visar forskningen av Robert Lundmark och hans kollegor på psykologiska institutionen vid Umeå universitet.

I en stor studie ställde SCB frågor för forskarnas räkning före pandemin. Nu är resultaten sammanställda och publicerade. Den visar bland annat att 8,7 procent har en hotfull, straffande chef som ställer orimliga krav. Medan nära 24 procent är drabbade av ett ledarskap som är otydligt och osäkert, så kallad passivt destruktivt ledarskap.

– Forskarna delar upp destruktivt ledarskap. Det är ett samlingsnamn för flera olika beteenden som får konsekvenser för medarbetare i organisationen. Man delar upp det i aktivt och passivt, förklarar Robert Lundmark.

En chef som är aktivt destruktiv kommer med hot, orimliga krav, bestraffar, tar åt sig äran och behandlar medarbetare olika.

En chef som är passivt destruktiv undviker att ta tag i saker eller beter sig förvirrat och ostrukturerat på ett sätt som gör att det inte går att förstå vad som förväntas.

– Till skillnad från vad man kan tro så visar det sig att det är det passivt destruktiva ledarskapet som vi måste vara mest observant på och som utsätter de anställda för störst risk. Det aktiva, som har direkt negativa konsekvenser, är betydligt mer ovanligt, säger Robert Lundmark.

Hur kommer det sig att så många chefer är passivt destruktiva? Robert Lundmark menar att man inte riktigt har undersökt det ännu, men att många chefer kanske tänker att de delegerar och väcker engagemang genom att lämna över ansvar.

– Har man då inte varit tillräckligt tydlig kan det slå fel och det upplevs som om chefen abdikerar från sitt ansvar och lämnar över det i knäet på medarbetaren, fortsätter han.

Åsa Kruse är psykolog på Feelgood företagshälsovård och har under många år hjälpt personer som har haft problem med sina chefer.

– Många mår väldigt dåligt av det som kallas aktivt destruktivt ledarskap. Känner man sig ofta angripen, utskälld och blir fråntagen saker så börjar man lätt tvivla på sig själv, säger hon och fortsätter:

– Riktar det sig till en viss grupp så kan det underlätta att man är flera kollegor som ser samma saker och tycker samma saker.

Ofta söker personerna hjälp för att förstå sin situation. Har man en manipulativ chef kan det pågå saker bakom ens rygg som man inte förstår anledningen till.

– Vi börjar med att försöka ta reda på om det är en konflikt mellan de två, eller om chefen beter sig så här mot flera. När det låter som om chefen går över alla gränser så behöver vi samarbeta med hr, och förstås chefen själv. Men vi kan inte kontakta chefen om personen inte vill det. Och många vill inte det för att de är oroliga för att det ska bli ännu värre. Känner man sig ofta angripen, utskälld och blir fråntagen saker så börjar man lätt tvivla på sig själv, menar psykolgen Åsa Kruse. 8,7 procent har en chef som ofta hotar, enligt forskningen från Umeå universitet. Illustration: Elin Lindwall

När Åsa Kruse bjuder in till trepartssamtal får medarbetaren berätta om hur hen upplever sin situation. Ibland har man helt olika olika uppfattningar om saker.

– Det kan ju vara en medarbetare som har misskött sig, förklarar Åsa Kruse.

Men om samtalet inte leder framåt blir tyvärr medarbetarens sista alternativ att söka sig därifrån.

– Om det är fler som har samma upplevelse av chefen går det kanske att stanna kvar och få till en förändring. Men känner man att man är den enda utsatta så är det knepigare. Då kan man få det kastat tillbaka att ”det är du som inte fungerar i den här rollen”, berättar Åsa Kruse.

Men många som Åsa Kruse möter lider i stället av en passivt destruktiv chef. De blir stressade av otydligheten.

– Att inte veta vad som förväntas, att inte veta vilken ambitionsnivå man ska lägga sig på eller vilken roll man ska uppfylla kan vara otroligt stressande. Eller att ha en chef som glider undan och inte vill medverka till att lösa konflikter. Det kan man känna sig väldigt utsatt i, förklarar Åsa Kruse.
”Det är inte alltid man vet att det ingår i chefsrollen och en chef kan behöva handledning”, säger psykologen Åsa Kruse.

Vad kan man ge för råd när det handlar om en otydlig chef?

– Jag ger rådet att själv vara tydlig med vad man behöver. Var väldigt konkret. ”I den här specifika situationen vet inte jag vad jag ska göra. Jag behöver tydliga besked av dig.” Det kan ofta underlätta, säger Åsa Kruse.

Det är inte alltid en passiv chef är medveten om problemet. Chefen kanske inte har förstått vad medarbetaren behöver eller så vet hen inte vad som krävs i en chefsroll. Men vad gör man om man har en chef som inte hjälper till att lösa konflikter?

– Som chef är man faktiskt skyldig att hjälpa till. Man har ett arbetsmiljöansvar och ska hjälpa till att utreda vad en konflikt består i och försöka hitta en lösning. Men det är inte alltid man vet att det ingår i chefsrollen och en chef kan behöva handledning och stöd i hur man ska göra det här på ett bra sätt, säger Åsa Kruse och fortsätter.

– Många chefer har inte heller fått någon ledarskapsutbildning, vilket man kan tycka är lite anmärkningsvärt för det är så många olika ansvarsområden man har som chef, både juridiskt och mänskligt. Det är ingen lätt roll, framför allt inte att vara mellanchef och pressad både uppifrån och nerifrån.

Forskarlaget i Umeå kom fram till att över 90 procent har upplevt destruktivt chefsskap någon gång, vilket kanske inte är så konstigt. Inga chefer kan vara perfekta. Men att nästan 8,7 procent ”ofta eller alltid” har en hotande chef är mer anmärkningsvärt. Och även att 36,4 procent ”ofta eller alltid” upplever en destruktiv ledare.

Trots det stämmer förhållandena ganska väl med vad forskning har visat om hur det är i andra skandinaviska länder, säger Robert Lundmark och fortsätter:

– Men med tanke på hur kostsamt vi vet att det är, både i form av lidande för de inblandade och för organisationens resultat, så måste jag säga att jag är förvånad över att man inte investerar mer i att åtgärda det.

 

 

Källa: DN.se, 20 januari 2022
Länk

En bra chef allt mindre viktigt

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap on januari 17th, 2022 by admin

Möjligheten att arbeta hemifrån har seglat upp som en av de viktigaste faktorerna bland kandidater. Det visar en årlig undersökning som rekryteringskoncernen Novare gjort.

För tre år sedan var det drygt 45 procent av rekryterarna som upplevde att en bra chef var en viktig fråga bland kandidaterna, idag är siffran nere på bara 30 procent.

– Det är anmärkningsvärt. Det kan ha att göra med att ledarskapet generellt blivit bättre i näringslivet och därmed ses som en hygienfaktor. Det kan också ha att göra med det ökade självledarskapet, idag förväntar sig kandidater att en chef snarare ska peka ut riktningen och sedan låta medarbetaren ta över, säger Fredrik Hillelson, vd och grundare för Novare i en skriftlig kommentar.

Möjligheten att arbeta hemifrån är en stark trend, visar undersökningen.

– Det innebär att arbetsgivare måste göra kontoret till en plats som är värd resan, säger Fredrik Hillelson.

I undersökningen har rekryterarna också fått frågan om vilka som är arbetsgivarnas mest eftertraktade egenskaper hos kandidaterna. Driv och energi har varit mest efterfrågat under de senaste två åren, och de värderas dessutom allt högre av rekryterare inför 2022.

Fler uppger också att de under 2022 kommer rekrytera inom hållbarhetsområdet, jämfört med såväl under 2020 som 2021. Samtidigt minskar fokuset på att rekrytera inom digitalisering.

– Det är intressant att notera hur fokus på digitalisering minskar medan det ökar kring hållbarhet, det tror jag är ett uttryck över att digitalisering nu är en integrerad del i affären och inte en separat funktion. När det gäller hållbarhet får vi hoppas att den kommer gå samma väg, silotänket är aldrig till godo tycker jag, säger Fredrik Hillelson.

Utfallet för pandemiåret 2021 stack dock ut i och med att intresset för hållbarhet sjönk, samtidigt som allt större fokus lades på att säkra försäljningen.

– Detta skulle kunna tolkas som att frågan prioriteras i en högkonjunktur, men inte annars, vilket vore väldigt olyckligt, påpekar Fredrik Hillelson.

Källa: Realtid.se, 17 januari 2022
Länk

If we’re all so busy, why isn’t anything getting done?

Posted in Aktuellt, Allmänt, Executive Coaching, Leadership / Ledarskap on januari 12th, 2022 by admin

With endless meetings, incessant emails, and casts of thousands, companies have mastered the art of unnecessary interactions. Winning in the next normal requires much more focus on true collaboration.

Have you ever asked why it’s so difficult to get things done in business today—despite seemingly endless meetings and emails? Why it takes so long to make decisions—and even then not necessarily the right ones? You’re not the first to think there must be a better way. Many organizations address these problems by redesigning boxes and lines: who does what and who reports to whom. This exercise tends to focus almost obsessively on vertical command relationships and rarely solves for what, in our experience, is the underlying disease: the poor design and execution of collaborative interactions.

In our efforts to connect across our organizations, we’re drowning in real-time virtual interaction technology, from Zoom to Slack to Teams, plus group texting, WeChat, WhatsApp, and everything in between. There’s seemingly no excuse to not collaborate. The problem? Interacting is easier than ever, but true, productive, value-creating collaboration is not. And what’s more, where engagement is occurring, its quality is deteriorating. This wastes valuable resources, because every minute spent on a low-value interaction eats into time that could be used for important, creative, and powerful activities.

It’s no wonder a recent McKinsey survey found 80 percent of executives were considering or already implementing changes in meeting structure and cadence in response to the evolution in how people work due to the COVID-19 pandemic. Indeed, most executives say they frequently find themselves spending way too much time on pointless interactions that drain their energy and produce information overload.

Three critical collaborative interactions

What can be done? We’ve found it’s possible to quickly improve collaborative interactions by categorizing them by type and making a few shifts accordingly. We’ve observed three broad categories of collaborative interactions:

 • Decision making, including complex or uncertain decisions (for example, investment decisions) and cross-cutting routine decisions (such as quarterly business reviews)
 • Creative solutions and coordination, including innovation sessions (for example, developing new products) and routine working sessions (such as daily check-ins)
 • Information sharing, including one-way communication (video, for instance) and two-way communication (such as town halls with Q&As)

Below we describe the key shifts required to improve each category of collaborative interaction, as well as tools you can use to pinpoint problems in the moment and take corrective action.

Decision making: Determining decision rights

When you’re told you’re “responsible” for a decision, does that mean you get to decide? What if you’re told you’re “accountable”? Do you cast the deciding vote, or does the person responsible? What about those who must be “consulted”? Sometimes they are told their input will be reflected in the final answer—can they veto a decision if they feel their input was not fully considered?

It’s no wonder one of the key factors for fast, high-quality decisions is to clarify exactly who makes them. Consider a success story at a renewable-energy company. To foster accountability and transparency, the company developed a 30-minute “role card” conversation for managers to have with their direct reports. As part of this conversation, managers explicitly laid out the decision rights and accountability metrics for each direct report. The result? Role clarity enabled easier navigation for employees, sped up decision making, and resulted in decisions that were much more customer focused.

To make this shift, ensure everyone is crystal clear about who has a voice but no vote or veto. Our research indicates while it is often helpful to involve more people in decision making, not all of them should be deciders—in many cases, just one individual should be the decider (see sidebar “How to define decision rights”). Don’t underestimate the difficulty of implementing this. It often goes against our risk-averse instinct to ensure everyone is “happy” with a decision, particularly our superiors and major stakeholders. Executing and sustaining this change takes real courage and leadership.

Creative solutions and coordination: Open innovation

Routine working sessions are fairly straightforward. What many organizations struggle with is finding innovative ways to identify and drive toward solutions. How often do you tell your teams what to do versus empowering them to come up with solutions? While they may solve the immediate need to “get stuff done,” bureaucracies and micromanagement are a recipe for disaster. They slow down the organizational response to the market and customers, prevent leaders from focusing on strategic priorities, and harm employee engagement. Our research suggests key success factors in winning organizations are empowering employees and spending more time on high-quality coaching interactions.

Take Haier. The Chinese appliance maker divided itself into more than 4,000 microenterprises with ten to 15 employees each, organized in an open ecosystem of users, inventors, and partners (see sidebar “How microenterprises empower employees to drive innovative solutions”). This shift turned employees into energetic entrepreneurs who were directly accountable for customers. Haier’s microenterprises are free to form and evolve with little central direction, but they share the same approach to target setting, internal contracting, and cross-unit coordination. Empowering employees to drive innovative solutions has taken the company from innovation-phobic to entrepreneurial at scale. Since 2015, revenue from Haier Smart Home, the company’s listed home-appliance business, has grown by more than 18 percent a year, topping 209 billion renminbi ($32 billion) in 2020. The company has also made a string of acquisitions, including the 2016 purchase of GE Appliances, with new ventures creating more than $2 billion in market value.

Empowering others doesn’t mean leaving them alone. Successful empowerment, counterintuitively, doesn’t mean leaving employees alone. Empowerment requires leaders to give employees both the tools and the right level of guidance and involvement. Leaders should play what we call the coach role: coaches don’t tell people what to do but instead provide guidance and guardrails and ensure accountability, while stepping back and allowing others to come up with solutions.

Haier was able to use a variety of tools—including objectives and key results (OKRs) and common problem statements—to foster an agile way of working across the enterprise that focuses innovative organizational energy on the most important topics. Not all companies can do this, and some will never be ready for enterprise agility. But every organization can take steps to improve the speed and quality of decisions made by empowered individuals.

Managers who are great coaches, for example, have typically benefited from years of investment by mentors, sponsors, and organizations. We think all organizations should do more to improve the coaching skills of managers and help them to create the space and time to coach teams, as opposed to filling out reports, presenting in meetings, and other activities that take time away from driving impact through the work of their teams.

But while great coaches take time to develop, something as simple as a daily stand-up or check-in can drive horizontal connectivity, creating the space for teams to understand what others are doing and where they need help to drive work forward without having to specifically task anyone in a hierarchical way. You may also consider how you are driving a focus on outcomes over activities on a near-term and long-term basis. Whether it’s OKRs or something else, how is your organization proactively communicating a focus on impact and results over tasks and activities? What do you measure? How is it tracked? How is the performance of your people and your teams managed against it? Over what time horizons?

The importance of psychological safety. As you start this journey, be sure to take a close look at psychological safety. If employees don’t feel psychologically safe, it will be nearly impossible for leaders and managers to break through disempowering behaviors like constant escalation, hiding problems or risks, and being afraid to ask questions—no matter how skilled they are as coaches.

Employers should be on the lookout for common problems indicating that significant challenges to psychological safety lurk underneath the surface. Consider asking yourself and your teams questions to test the degree of psychological safety you have cultivated: Do employees have space to bring up concerns or dissent? Do they feel that if they make a mistake it will be held against them? Do they feel they can take risks or ask for help? Do they feel others may undermine them? Do employees feel valued for their unique skills and talents? If the answer to any of these is not a clear-cut “yes,” the organization likely has room for improvement on psychological safety and relatedness as a foundation to high-quality interactions within and between teams.

Information sharing: Fit-for-purpose interactions

Do any of these scenarios sound familiar? You spend a significant amount of time in meetings every day but feel like nothing has been accomplished. You jump from one meeting to another and don’t get to think on your own until 7 p.m. You wonder why you need to attend a series of meetings where the same materials are presented over and over again. You’re exhausted.

An increasing number of organizations have begun to realize the urgency of driving ruthless meeting efficiency and of questioning whether meetings are truly required at all to share information. Live interactions can be useful for information sharing, particularly when there is an interpretive lens required to understand the information, when that information is particularly sensitive, or when leaders want to ensure there’s ample time to process it and ask questions. That said, most of us would say that most meetings are not particularly useful and often don’t accomplish their intended objective.

We have observed that many companies are moving to shorter meetings (15 to 30 minutes) rather than the standard default of one-hour meetings in an effort to drive focus and productivity. For example, Netflix launched a redesign effort to drastically improve meeting efficiency, resulting in a tightly controlled meeting protocol. Meetings cannot go beyond 30 minutes. Meetings for one-way information sharing must be canceled in favor of other mechanisms such as a memo, podcast, or vlog. Two-way information sharing during meetings is limited by having attendees review materials in advance, replacing presentations with Q&As. Early data show Netflix has been able to reduce the number of meetings by more than 65 percent, and more than 85 percent of employees favor the approach.

Making meeting time a scarce resource is another strategy organizations are using to improve the quality of information sharing and other types of interactions occurring in a meeting setting. Some companies have implemented no-meeting days. In Japan, Microsoft’s “Work Life Choice Challenge” adopted a four-day workweek, reduced the time employees spend in meetings—and boosted productivity by 40 percent.1 Similarly, Shopify uses “No Meeting Wednesdays” to enable employees to devote time to projects they are passionate about and to promote creative thinking. And Moveline’s product team dedicates every Tuesday to “Maker Day,” an opportunity to create and solve complex problems without the distraction of meetings.

Finally, no meeting could be considered well scoped without considering who should participate, as there are real financial and transaction costs to meeting participation. Leaders should treat time spent in meetings as seriously as companies treat financial capital. Every leader in every organization should ask the following questions before attending any meeting: What’s this meeting for? What’s my role? Can I shorten this meeting by limiting live information sharing and focusing on discussion and decision making? We encourage you to excuse yourself from meetings if you don’t have a role in influencing the outcome and to instead get a quick update over email. If you are not essential, the meeting will still be successful (possibly more so!) without your presence. Try it and see what happens.

 

Source: McKinsey.com, 10 January 2022
Link

New year new team? Seven tips for getting started successfully with your new team

Posted in Aktuellt, Executive Coaching, Leadership / Ledarskap on januari 4th, 2022 by admin

Your promotion to ​​leading a new team or function is simultaneously exciting and just a little bit nerve-wracking. The great news is that your boss has faith in your abilities and is betting her credibility that you’re the right person for the job. The butterflies-in-the-stomach part comes from knowing you’ve got a whole new set of challenges, including establishing yourself as a credible leader in the eyes of your team members.

By setting aside fears or excitement and instead focusing on some basic strategies, chances for success will be greatly improved.

Preparation

Spend time with your manager reviewing your team’s needs and expectations. Ask:

 • How does this team fit with the firm’s overall strategy and key goals?
 • How is the team’s performance evaluated, and what do recent measures/evaluations say about how the team has performed?
 • Where are the strengths of the group?
 • What are the perceived weaknesses?
 • What are your manager’s expectations for you in this new role?
 • What are the three most important things you can do to support your manager’s agenda during your first quarter?
 • How deep is the talent on the team? Where are the gaps?

Engaging With Peers

Once your promotion has been made public, do your homework and solicit input from your new peers across the organization. Ask for their perspective on your team’s performance, strengths, and gaps. Focus on the interaction points between the groups and ask them to identify strengths and areas for improvement. Take great notes and strive to identify opportunities for early victories. It’s important to have your peers on your side.

Making It About Them

Too often, new managers step into a role and make a poor first impression by waxing poetically or nauseatingly about their own backgrounds and achievements. Resist the urge to make yourself the focal point. After a brief introduction, ask questions designed to help you better understand the team’s culture:

 • What are you proud of that this group does particularly well?
 • What have been the major accomplishments over the last year?
 • What are the current goals of the team?
 • What are the activities you would like to pursue that you haven’t found the time for?

Soliciting Input

This takes a bit of courage, but the feedback you gain will say a lot about your team’s situation and needs. Ask: “At the end of my time as manager of this group, what will you say that I did?” It’s a good question that will help your team members focus on identifying developmental and organizational needs. Listen and take notes without commenting or judging. ​

One-on-One Meetings

Pre-publish this simple agenda outlining just 3 questions:

 • What’s working?
 • What’s not?
 • What do you need me to do to help you succeed at your job?

Ideally, conduct the meetings face-to-face. However, telephone or video conferencing work great for your remote colleagues. Take notes, strive to identify and offer immediate help with tactical problems such as not having the proper tools.

Sharing Input

Remember to ensure anonymity. These meetings offer great opportunities to hear from team members and to get to know them, and learn about their ideas, interests, and needs. They also offer you and the group ideas on opportunities to collaborate in pursuit of early improvements and needed changes.

Establishing Protocols

As part of your early assessment, review the existence of regular status or operations meetings. If there are regular, timely scheduled sessions, consider sitting in and listening. If the prior manager ran these sessions, rotate the meeting leadership among team members. Once you have a feeling for the effectiveness of the operating routine, you can make adjustments. Unless the team is in crisis, there’s nothing to be gained by immediately asserting your own agenda. Of course, if there is no regular routine, you have ample opportunity to create. Ask your team members for input.

As for your communications protocol, let your team members know how to reach you. Help them to understand your desired level of involvement. Develop a sense of their communication needs—some individuals prefer daily or frequent interaction and others prefer to engage with their manager infrequently or when guidance is required. Be flexible and adapt to their needs.

Work with team members to refresh group and individual goals during the first 30 to 45 days. If the team is in a crisis or turnaround situation, accelerate this timetable.

The Bottom Line

The point in time when you assume responsibility for a new team should be a period rich in relationship building and collaboration. Resist the urge to assert that you’re the “new sheriff in town,” and use questions to gain context on talent, operations, and opportunities. You need your team’s help to succeed and the right way to start out is by making all of your team members a valuable part of the process. You’ll have ample time to make changes as you gain context and credibility. In the beginning, it’s a good practice to observe and ask without judging.

 

 

Source: thebalancecareers.com
Link