Few jobs can be completely replaced by new technologies

Posted in Aktuellt, Allmänt, Digitalisering / Internet on February 21st, 2018 by admin

Artificial intelligence, machine learning, and robotics can perform an increasingly wider variety of jobs, and automation is no longer confined to routine tasks. Nevertheless, the automation potential for non-routine tasks seems to remain limited, especially for tasks involving autonomous mobility, creativity, problem solving, and complex communication.

The new report The Substitution of Labor: From technological feasibility to other factors influencing job automation is the fifth report from the three-year research project, The Internet and its Direct and Indirect Effects on Innovation and the Swedish Economy under the leadership of Professor Robin Teigland.

The report examines the possibility of a number of technologies to replace labor.

Some of the key findings from the report include the following:

A majority of jobs will be affected by the automation of individual activities, but only a few have the potential to be completely substituted.
The nature of jobs will change as routine tasks will be replaced and people will work more closely together with machines.
Industries that have a large potential for job substitution are food and accommodation services, transportation and warehousing, retail trade, wholesale trade, and manufacturing.

Source: Handelshögskolan i Stockholm, hhs.se, 21 February 2018
Link

Efter #metoo – så ska du göra som chef

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap on February 14th, 2018 by admin

I kölvattnet av #metoo har berättelser om sexuella trakasserier dykt upp i många branscher.
Här är råden till dig som chef för att både förebygga och hantera kränkande situationer på jobbet.
– Det är jätteviktigt att problematiken uppmärksammas, säger Peter Tai Christensen, teamchef hos Unionen.

Han har i många år arbetat med frågor rörande såväl jämställdhet som trakasserier hos både Jämställdhetsombudsmannen (JämO) och Diskrimineringsombudsmannen (DO). När #metoo, uppropet där främst kvinnor berättade om sexuella trakasserier på jobbet, kulminerade under hösten 2017 hade Peter Tai Christensen delade känslor:
– En del av mig tänkte ”äntligen”. Nu vågar folk träda fram med namn. Många känner sig utsatta, men har inte vågat eller orkat berätta tidigare. Samtidigt blir jag givetvis mycketilla berörd av de historier som rullas upp, säger han.

Ta frågan på allvar
Hur ska man agera som chef om anklagelser om sexuella trakasserier dyker upp på arbetsplatsen? Enligt Christensen är det absolut viktigaste att ta frågan på allvar och omedelbart reda ut vad som egentligen hänt:

– Ta reda på så mycket som möjligt kring det som ska ha skett, du har en skyldighet enligt lag att utreda och i förekommande fall vidta åtgärder för att sätta stopp för trakasserierna. Nummer ett är förstås att fråga personen som blivit utsatt, sedan måste även den utpekade få ge sin version. Man måste lyssna på båda förutsättningslöst. Det kan även bli aktuellt att höra vittnen och ta del av eventuell dokumentation.

Uppsägning yttersta steget
Skulle utredningen visa att sexuella trakasserier ägt rum kan det få konsekvenser på flera plan:

– Förväntas personerna jobba ihop framöver? Ju grövre trakasserier, desto mindre är sannolikheten att det är möjligt. Kanske behöver förövaren bli omplacerad? Vid mindre allvarliga kränkningar kan första steget vara en tillsägelse, fortsätter trakasserierna får man titta på ytterligare åtgärder där det yttersta steget är uppsägning.

”Det gäller att man är uppmärksam”
Vad som anses vara sexuella trakasserier är dock inte alltid helt lätt att avgöra, påpekar Christensen:

– Vi har de helt uppenbara sakerna, som olämplig fysisk beröring och ett olämpligt språkbruk, men det finns också en gråzon. Hur ska en komplimang eller flört tolkas? Här beror det förstås på hur mottagaren uppfattar situationen. ”Du menar säkert väl men jag vill helst inte att du kommenterar mina kläder igen” är ett tydligt svar. Fortsätter man ändå är det trakasserier eftersom man inte respekterar personens gränsdragning. Det gäller att man är uppmärksam på de här nyanserna.

Viktigt att utbilda chefer och förtroendevalda
Trots att många nedslående historier avslöjats menar Peter Tai Christensen att svenska företag generellt står väl rustade att hantera sexuella trakasserier:

– Metoder, policies och beredskapsplaner finns på många företag. Det finns stödmaterial och kompetens att anlita om man inte redan har riktlinjer och rutiner för att förebygga, förhindra och hantera sexuella trakasserier på företaget. Men de verktygen behöver användas i mycket större utsträckning än tidigare. Och det kan vara bra att utbilda såväl chefer som förtroendevalda och i ord och handling inför medarbetarna visa att man tar dessa frågor på största allvar.

Så agerar du vid larm om sexuella trakasserier

1. Ta reda på vad som hänt
Prata separat med de inblandade, ta del av eventuella vittnesmål och dokumentation om sådant finns. Ta gärna hjälp av HR-avdelningen.

2. Agera
Om det visar sig att trakasserier förekommit ska arbetsgivarens åtgärd stå i proportion till vad som hänt. Vid mindre allvarliga förseelser kan en tillsägelse vara tillräcklig. Grövre trakasserier kan leda till varning, omplacering eller avsked.

3. Kontrollera nuläget
En tid efter ovanstående är det läge att följa upp om trakasserierna har upphört. Framförallt ska fokus ligga på den utsatta, vars tillvaro på arbetsplatsen kan ha förändrats efter trakasserierna.

Källa: DI.se, 14 februari 2018
Länk

Digital trends and observations from Davos 2018

Posted in Aktuellt, Allmänt, Board work / Styrelsearbete, Digitalisering / Internet on February 6th, 2018 by admin

The massive snowfall in Davos this year certainly made getting around a little more challenging compared to years past, but that did nothing to dampen the conversation. We were fortunate to be at this year’s World Economic Forum, and after dozens of conversations with executives from around the world, we wanted to share a number of things that struck us about what we heard.

AI is growing up: Augmenting humans and social good
AI is top of mind for many executives, but the application of AI—and, more broadly, advanced analytics—is generating more thoughtful and nuanced conversations. While there are serious concerns about the social implications of AI, the reality is that it’s hard to see how machines can really be effective on their own, just as it’s hard to see how humans can work as well without machines. The most thoughtful organizations are looking to understand how AI can most effectively augment humans.

That idea of augmentation is playing through in other areas too. If you have good AI, you need processes to ensure the insights it generates are used. This is harder than it sounds. You can’t simply have a machine spitting out advice because people just won’t read it. By the same token, it doesn’t help to automate poor decisions. It’s all about finding ways to get the various technologies focused on what they do best, and then working together with humans to drive better results.

It was inspiring also to see how much focus there is on harnessing AI for social good. There is a significant opportunity for AI to help with big problems, from predicting the absence of rain in a region to managing mass immigration flows. While businesses are moving ahead quickly with AI, NGOs and regulators are far behind when it comes to the talent and capabilities needed. That may be changing, however. Increasingly there are courses on AI and social good being offered at cutting-edge technical universities, where there is strong interest from top students.

Gaining traction: Distributed ledgers (e.g., blockchain) and ecosystems
There is also a massive debate emerging around distributed ledger technology (more commonly referred to as blockchain, though that’s actually just one example of distributed ledger technology) specifically around its applications to businesses. There’s still lots of hype—often shaped by lack of true understanding of what the technology is—but also some real substance beyond its use for the cryptocurrencies that have been in the headlines. The promise of distributed ledgers lies in their ability to reliably, securely, and transparently access and share targeted sets of data.

Let’s take the example of sepsis, a dangerous but very preventable disease. Technology can help prevent sepsis by linking signals the body generates to historical health data. The analysis of this combined data could then signal danger signs before other symptoms arise and drive timely medical interventions. Distributed ledger technology could enable that kind of merging of data and analytics in a way that’s very hard to do today. Another example is banks that want to lend in emerging markets, where there is often no credit risk data, but widespread mobile phone usage. Through distributed ledgers, banks could access telco data to see potential customers’ phone bill payment records as a quick and reliable measure for loan suitability.

Distributed ledgers are also important for unlocking the cumulative power of ecoystems, which are increasingly a focus for businesses. It’s becoming clear to even the largest and most successful companies that they can’t do everything on their own. They are now concentrating much more on engaging in ecosystems of businesses, platforms, vendors, agencies, and the like through formal and informal partnerships, synergistic agreements, alliances, and other arrangements. However, ecosystems don’t happen at scale yet because of the difficulties getting different data systems to speak to each other with current technology. Distributed ledgers are the key ingredient to enable that level of communication and analysis.

Businesses are starting to put pilot teams together to understand how distributed ledgers work, and what the implications are for their businesses. We’re on the verge of some very interesting business models emerging from this.

Who’s got talent?
Almost everyone we spoke with mentioned how important the talent question has become. Of course, talent is always an issue but it’s now a CEO topic. There were three flavors of the talent challenge which we noticed:

“I need to get my hands on some quality data scientists.” There is a limited number of these kinds of people, so the competition is intense (and expensive).
“I need to train my senior people and managers to understand how to work with and lead these data scientists.”
“I need to do something about the percolating social implications.” Many leaders are concerned about the implications that displacement of jobs by automation will have on society. Added to that is the fact that much of the employment growth in Western countries is in the gig economy. Leaders are looking at re-skilling as a cheaper and more effective approach than paying to hire and train new people. But that then requires the development of the capacity to develop, administer, and adapt a constant training function, because the reality is that many employees will need to be constantly learning and adapting. That includes thinking through the skills needed in three to five years, and beginning to develop that now before it’s too late.

Bold moves and what they mean for the organization
Many business leaders are thinking much more boldly about the changes they should make. One executive at an oil services business realized that they needed excellent advanced analytics capability to help manage their pipelines (such as for maintenance). His approach was to hire the best entrepreneur he could find and set up a self-standing business to specifically build out this capability. Not only did this executive believe it was the best way to build up an important capability quickly, it was also a talent play.

These bold moves are inextricably tied to organizational issues. Building out new businesses or figuring out how (or whether) to move to full-scale agile ways of working through the business raises all sorts of thorny questions: what does the governance look like? How do you make investment decisions? These are exactly the kinds of questions that reflect a deeper commitment to transformations at the core of the business.

The tough talk: Cybersecurity and looming “Techlash”

Overall, the feeling was very positive that the business outlook was good and the economy is flying. But below the surface there were very real and potentially damaging concerns. Cybersecurity is foremost among them, with companies locked in an arms race to stay ahead of (or even catch up to) highly sophisticated cyber criminals. It’s a big issue with CEOs and boards, and some of the business world’s best minds are trying to understand how to get the upper hand.

One other undercurrent of concern was around the idea of a “techlash,” or backlash against tech companies driven by fears that they are becoming too large and monopolistic. At one level is the basic concern that tech companies are just outcompeting incumbents, but beyond that there’s a sense that large tech companies are dictating terms to the marketplace, not taking privacy concerns seriously enough, and unfocused on the social implications of technology. Yes, to some degree this is driven by jealousy at the success these new tech businesses have enjoyed and the natural discomfort that comes with disruption. But there is also real concern as well with what’s happening to our society with these changes, and a sense that not all of it is good.

Despite the complexity of some of these issues and concerns, we were encouraged to see the discussion about them. Dialog is an indication of innovation to come.

Source: McKinsey.com, 2 February 2018
Authors: Nicolaus Henke and Paul Willmott
About the authors: Nicolaus Henke and Paul Willmott are senior partners in McKinsey’s London office.
Link

Så hanterar du stressen

Posted in Aktuellt, Allmänt on February 1st, 2018 by admin

Du får ofta många varningssignaler om att du är för stressad. Det finns mycket du kan göra själv för att undvika att stressen leder till utmattningssyndrom.

Stress drabbar oss alla vid olika tillfällen. Kortare stressiga stunder kan hjälpa oss att bli mer koncentrerade, men långvarig stress kan vara skadligt. Det kan också leda till utmattningssyndrom, när stressen leder till sjukdom. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på tidiga tecken på att stressen blivit för mycket. Varningssignaler kan vara att känna sig onormalt trött, att ha svårt att sova och att känna sig oroad eller nedstämd.

Det är individuellt vad som orsakar stressen, därför finns det också olika lösningar på problemen. Men det absolut viktigaste är att säga nej, anser Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet.

– Det är svårt, men man måste säga nej till nya uppdrag och se till att man inte frivilligt tar på sig nya uppdrag. Den som är stressad måste hushålla med sin tid, säger han.

Det behöver inte bara handla om arbetet, även privatlivet kan ställa höga krav som stressar. Då gäller det att fundera över vad som är nödvändigt och vad som kan prioriteras bort.

– Man måste skära ner på sina ambitioner, säger Torbjörn Åkerstedt.

Men många saker går inte att prioritera bort. Ett sätt att försöka få kontroll över situationen och minska stressen handlar om att göra planer över det man behöver göra.

– Att ha många saker som ska göras samtidigt kan öka stressen ännu mer. Då gäller det att planera i vilken ordning man ska göra saker. Men glöm inte bort de mer komplicerade uppgifterna. Det är lätt att beta av de saker som går snabbt, men de långsiktiga uppgifterna kan pocka på uppmärksamhet som stressar, säger han.

Sömnen blir ofta lidande när man är stressad. Torbjörn Åkerstedt poängterar hur viktigt det är att försöka skydda sömnen eftersom sömnbrist förstärker stresseffekten.

– Sömnen bygger upp energiförråden i hjärnan, det kan man inte föra under dagen. Om man har sovit för dåligt kommer man att reagera kraftigare på stress eftersom man saknar resurser för att hantera utmaningarna. Men det är inte så att man går under om man inte får åtta timmars sömn varje natt, det är den långvariga kraftfulla sömnbristen som är farlig och ökar risken för utbrändhet.

Andra saker som hjälper till för att hantera stress är fysisk aktivitet och vardagsmotion. Träning hjälper till att sänka nivåerna av stresshormonet kortisol i kroppen. En balanserad hälsosam kost och mindre alkohol hjälper också kroppen att klara av utmaningarna som stressen utgör. Avslappningsövningar eller aktiviteter som får en att slappna av kan också hjälpa, men det löser inte grundproblemet.

– Avslappning är förvisso bra, men det är nästan bara kosmetika. Det viktigaste är att lära sig att säga nej och inte ta på sig för mycket, säger Torbjörn Åkerstedt.

Fakta
Detta kan du göra om du är stressad

Säg nej. Det kan vara svårt, men öva på att inte säga ja till nya uppdrag eller aktiviteter.

Planera dagen. Gör en prioritetslista över sådant som måste göras. Inkludera inte bara kortsiktiga uppgifter, gör även plats för de mer krävande.

Motionera. Fysisk aktivitet sänker nivåerna av stresshormon i kroppen, vilket på sikt ökar vår motståndskraft mot stress. Om du inte hinner träna, se till att få till vardagsmotionen.

Sov. Sömnen hjälper kroppen och hjärnan att återhämta sig. Försök varva ned på kvällen, ha regelbundna vanor och ha mörkt och svalt i sovrummet, det gör det lättare att somna.

Gör något som får dig att slappna av. Det är individuellt vad som hjälper för att minska stressen, för några fungerar det med träning, för andra med avslappningsövningar eller promenader i naturen.

Ta det försiktigt med alkoholen. Alkohol hjälper kanske tillfälligt för att minska stressen, men kan öka stresskänsligheten på sikt.

Fakta
Varningssignaler och symtom

Det här är några varningssignaler och symtom som många upplever. Det är individuellt vilka och hur många symtom personen har.

Några varningssignaler på stress

Är trött trots att lång eller god sömn

Har svårt att varva ned

Minnes- och koncentrationssvårigheter

Nedstämd och undviker sociala kontakter

Har lätt att bli irriterad

Orolig

Några tecken på utmattningssyndrom

Lättirriterad

Orolig

Nedstämd

Sämre minne

Svårt att koncentrera sig

Dålig sömn, antingen svårt att somna eller vaknar ofta under natten

Svår trötthet som är svår att vila bort

Brist på energi

Hjärtklappning

Högt blodtryck

Problem med magen

Källa: DN.se, 1 februari 2018
Länk
Av: Amina Manzoor

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap on February 1st, 2018 by admin

Megatrenderna att hålla koll på 2018

Posted in Aktuellt, Allmänt on January 31st, 2018 by admin

Ett nytt år har startat, med fenomen och trender som var lösa idéer för bara något år sedan. Förändringen av världen omkring oss kommer aldrig mer att gå så långsamt som idag och därför gäller det att lyfta blicken för att se de stora perspektiven. Här är åtta megatrender du behöver ha koll på.

1. AI
Om digitalisering är det som många brottats med de senaste åren så kan man kalla artificiell intelligens för Digitalisering 2.0. AI-system är ännu inte smarta som människor men när information och rutiner väl blivit digitala kan AI hjälpa till med tre saker – att effektivisera och optimera hela verksamheter, att förutse allt från marknadsreaktioner till juridiska beslut och att anpassa tjänster och produkter till enskilda kunders önskemål. Utmaningarna är många, både etiska och praktiska men AI kommer att förändra alla branscher. Allt från industri, finans och juridik till sjukvård och detaljhandel. Börja nu med ett litet projekt där det finns direkt affärsnytta.

2. Automation
Robotar har länge använts för automation inom industrin men med stöd av AI kliver automationen nu in på kontoren och tar över rutinmässiga uppgifter på alla möjliga områden – från försäljning och kundtjänst till administration och finansiell rådgivning. Allt som kan automatiseras kommer att automatiseras och det ger samtidigt möjlighet för människor att arbeta med mer intressanta och stimulerande uppgifter.

3. Internet of Things
Fler och fler produkter blir uppkopplade. Nätverken av uppkopplade saker är för AI vad de mänskliga sinnena är för hjärnan – de samlar in information som gör det möjligt att leverera nya, smarta, kundanpassade tjänster. Apparaterna kan också prata med varandra på egen hand och exempelvis beställa service och reservdelar eller varna för att de är på väg att gå sönder. Trenden när prylarna blir uppkopplade är att företagen slutar sälja prylar och istället säljer en tjänst – tvättar istället för tvättmaskiner, transporter i stället för bilar – ungefär som i musikbranschen där vi idag köper tillgång till musik istället för att köpa skivor och musikfiler.

4. Apparater som pratar med dig
Datorer lär sig nu på allvar något av det mest mänskliga som finns – vårt talade språk. Vi kommer snart att vänja oss vid att prata med våra apparater – allt från smarta högtalare som Amazons Echo eller Googles Home till smarta röstassistenter i kundtjänst som till och med förstår om vi är arga, irriterade eller glada. För företag i alla branscher gäller det att hänga med i utvecklingen med automatiserad kundkontakt på naturligt språk. En viktig fördel är att det blir enklare för alla, inte minst äldre, att använda digitala tjänster.

5. Blockkedja
Blockchain eller blockkedja är det som alla pratar om men få förstår, men det är inte så svårt. Blockkedjan är en slags databas som alla eller många har hand om tillsammans med flera identiska kopior. Det leder till två saker: 1. Den blir väldigt säker eftersom det inte går att manipulera den på en enda dator. 2. Den ersätter behovet av en neutral part, exempelvis en bank, en advokat eller ett kontrollorgan. Två andra viktiga saker utmärker blockkedjan – den kan innehålla smarta kontrakt, ett slags program som utför avtalade saker automatiskt och den kan hantera både pengar och andra tillgångar i samma system så att transaktioner av tillgångar och pengar sköts i en enda process. Allt detta gör att blockkedjan kan komma att medföra dramatiska förändringar och förenklingar av allt från finansiella system och fastighetsaffärer till konsumenttjänster. Många experiment görs nu och det är värt att börja prova i liten skala.

6. Självkörande bilar
Under 2018 kommer de första bilarna som låter dig släppa ratten en längre stund och om några år kör de helt själva. Redan nu är det viktigt att förbereda sig eftersom tekniken kan medföra enorma förändringar och inte bara för transporter. En är att andrahandsvärdet på din bil kan sjunka till noll när billiga transporttjänster med eldrivna självkörande bilar blir utbredda. En annan är att priset på centrala hotellrum och kontor kan rasa när självkörande hotellrum och kontorsrum kan finnas där du vill och ta dig dit du vill, när du vill. Kombinationen av eldrift, uppkopplade och självkörande bilar leder till en perfekt storm och en helt ny marknad – passagerarekonomin. Samtidigt kommer bilindustrin att genomgå ett stålbad när efterfrågan på nya bilar börjar rasa.

7. Virtuell verklighet
Virtuell verklighet (virtual reality, VR) och varianten förstärkt verklighet (augmented reality, AR) eller mixad verklighet (mixed reality, MR) där datorbilder ”klistras fast” på föremål i det vanliga synfältet är ännu i sin linda, men utvecklingen bubblar kraftigt. Alltifrån Facobooks VR-mask Oculus Rift till Microsofts AR-mask Hololens och inte minst snackisen Magic Leap med AR-systemet Magic Leap One. Tillämpningarna sträcker sig redan från virtuella möten och turism till visualisering av byggnadsprojekt och verktyg för servicetekniker. Definitivt värt att hålla uppsikt på.

8. IT-säkerhet
IT-säkerhet har alltid inneburit en kapplöpning mot allt smartare attacker. Snart, eller kanske redan nu finns AI-baserade system som på egen hand letar efter nya svagheter och genomför attacker utan mänsklig styrning. Redan idag dröjer det i snitt över sex månader (!) innan ett intrång i ett IT-system upptäcks, därför handlar IT-säkerhet idag lika mycket om att hitta dolda inkräktare som att hindra attacker. Hoten hänger såväl över företag och organisationer som över samhällets infrastruktur. Någon enkel lösning finns inte – budskapet är att arbetet med IT-säkerhet blir allt viktigare att prioritera.

Vad ska jag satsa på?
I takt med att allt mer blir digitaliserat, automatiserat och effektiviserat kommer fyra mänskliga egenskaper att öka i värde.
-Kreativitet
-Förmågan att övertyga och motivera
-Empati och mänskligt bemötande
-Fingerfärdighet.
Unika mänskliga upplevelser som bygger på de här fyra förmågorna – om det så handlar om ett annorlunda butiksbesök, en resa eller ett restaurangbesök – kommer alltid att efterfrågas. Därför är det inom de här fyra områdena du kan sikta på att utvecklas 2018. Lika värdefull är vår mänskliga förmåga att se helheten, minns därför det stående rådet när farten ökar i år – lyft blicken!

Källa: Talarforum.se, januari 2018
Av: Mats Lewan
Läs mer om Mats här
Länk

Anställda du inte vill ha

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap on January 29th, 2018 by admin

“Det står inte i min arbetsbeskrivning att jag ska bära pannåer”. Utvecklingssamtalet kunde ha börjat bättre. En vecka tidigare hade jag frågat om vi inte alla på kontoret kunde hugga i under några minuter. Tre trappor nedanför, på trottoaren, hade budfirman klantigt nog lämnat en trave pannåer från en utställning som nu riskerade att förstöras av ett raskt annalkande oväder. Jag betraktade min anställda. Hon hade redan hunnit mala på i flera minuter kring vad hon tyckte behövde ändras för att hennes arbetssituation skulle “motsvara hennes kompetensområde”. Det där med pannåerna passerade gränsen med råge, menade hon.

Ifjol skrev jag en krönika här i Resumé med titeln Chefen du inte vill ha. I det påföljande flödet i sociala media efterfrågades en fortsättning med liknande analys fast av anställda. Eftersom det är accepterat att slå uppåt men inte att sparka nedåt, avstod jag. Tills nu. Under våren förde jag samtal med en grupp chefer, främst inom kommunikationsindustrin, och då framträdde ett mönster som behöver luftas. De bortskämda anställda. De som tappat markkontakten. Trots ganska få till antalet, märks de för att de stjäl utrymme och energi från verksamheten, och från sina arbetskamrater.

Den här typen av anställda kännetecknas av att de är skickliga på att ta för sig, men sämre på att ta ansvar. Det går att dela in dem i tre kategorier: De Oförstående, De Lata och De Storvulna.

De Oförstående verkar vara på frammarsch. Om arbetstiden är 8.30 – 17.00 anländer de till jobbet 9.30 efter lämning på förskolan. Sedan går de vid 16-rycket för att de ska hämta på förskolan. När du vid lönesamtalet säger att du har förståelse för situationen men att hen då måste gå ned i arbetstid, fattar personen ingenting. “Jag har inte råd att gå ned i lön, men jag måste ju få lämna och hämta barnen!” När du försöker säga att det blir lite svårt att förklara för andra som jobbar heltid att hen är här två timmar mindre per dag, möts du av samma oförstående blickar, alternativt av tårar.

En vd för ett IT-företag menar också att moderna mellanchefer kan ha svårt att inse vad ansvaret de fått med finare titel och högre lön innebär. En sådan mellanchef gick på föräldraledighet utan att ha sett till att någon annan bar ansvaret för en större upphandling han höll i. “Men jag ska ju vara ledig nu!”

De Lata är enklare att begripa sig på. Alla har vi väl varit tonåringar, men den här sorten stannade kvar under täcket när du motvilligt tog dig själv i kragen. Den late ser till att få synnerligen begränsat med uppgifter. Han (jag har nog aldrig haft några lata kvinnor anställda, grabbar), låtsas ha skitmycket att göra men under den fejkade arbetsbördans yta putsar han hellre på cv:t än grottar ned sig i Excelarken. Och tyvärr, den late glider ofta elegant under din radar med självklarheten hos en misstänkt u-båt på Kanholmsfjärden en regnig oktobereftermiddag.

De Storvulna är jävligast eftersom de besitter en grandios självbild. Svåra att konfrontera därför att de vet att anfall är bästa försvar. Inte sällan är de också synnerligen välmöblerade mellan öronen. En Storvulen anställd som ska konfronteras med att inte sköta sina uppgifter får därför inte tillåtas ta över initiativet i samtalet. Det bästa är att vara två som leder i mötet med den här personen.

Gemensamt för alla tre kategorier är att de representerar tidsandan. En tid när vi gått från we, we, we till me, me, me.

Källa: Resume.se, 27 september 2017
Länk
Av: Björn Rietz

Så påverkas du av artificiell intelligens

Posted in Aktuellt, Allmänt, Customer care / Kundvård, Digitalisering / Internet on January 26th, 2018 by admin

Artificiell intelligens är redan en del av vår vardag och många påverkas varje dag. Vilka konsekvenser blir det när maskinerna bli mer intelligenta? ”Vi kommer att bli alltmer bekväma med att interagera med AI”, säger Lotta Laurin, nordisk marknadschef på Salesforce.

”2020 kommer kunder att hantera 85 procent av sin relation till ett företag utan att interagera med en människa.” Det förutspådde undersökningsföretaget Gartner redan 2011. Användningen av digitala assistenter som Apples Siri och Amazons Alexa ökar snabbt liksom tillämpning av chatbots (program som simulerar en konversation) till exempel inom kundservice. En undersökning som molnföretaget Salesforce har gjort pekar i samma riktning.

– 57 procent av konsumenterna förväntar sig att röstaktiverade assistenter har stor eller måttlig inverkan på deras liv senast 2020. Allt pekar på ökad användning då allt fler produkter innehåller röststyrning och människor blir mer och mer bekväma med att interagera med AI på det sättet, säger Lotta Laurin, nordisk marknadschef på Salesforce.

AI används också för att framställa texter. I år kommer cirka 20 procent av det skrivna material som företag distribuerar att vara producerat av maskiner enligt Gartner. Aktieägarrapporter, juridiska dokument och pressmeddelanden är exempel på material som kan genereras med automatiserade skrivverktyg.

Förbättrad service och service till saker

När många olika produkter blir uppkopplade får AI en avgörande roll när det gäller att leverera underhåll och proaktiv service.

– När exempelvis en uppkopplad hiss rapporterar ett problem, kan AI göra en analys av hur allvarligt problemet är och välja rätt reparatör beroende på kunskap, plats och tillgänglighet. AI kan därefter schemalägga ärendet och informera kunden. Det här är en innovation som förhöjer kundupplevelsen samtidigt som det hjälper serviceteam att vara mer proaktiva och effektiva, säger Lotta Laurin.

Vikten av att sätta kunden i centrum är centralt för företag som vill överleva i en knivskarp konkurrens. Men det finns nu även sex miljarder föremål; hissar, bilar, maskiner och byggnader, så kallade Internet of Things (IoT), som också behöver tas omhand.

– Intelligenta hus och smarta elnät är exempel på IoT, som kräver uppkoppling och hantering av data. Den här enorma mängden av IoT kräver också support, och kanske måste företag börja betrakta dessa ”saker” som en ny form av kunder. Företag måste utveckla nya strategier för att svara upp mot de behov som sakernas internet har, jämfört med de som kunderna efterfrågar. En helt ny serviceindustri kommer växa fram, säger Lotta Laurin.

Självkörande bilar är ett bra exempel på IoT som kommer att bli vanligare på våra vägar. Enligt företaget Statista räknar 61 procent av konsumenterna med att röststyrda, uppkopplade bilar kommer att ha stor eller måttlig inverkan på deras dagliga liv senast 2020. 2015 utgjorde bilar med uppkoppling 35 procent av alla nya bilar, en siffra som förväntas stiga till 98 procent år 2020.

– Smartare, uppkopplade bilar betyder också flera applikationer som kan förbättra körupplevelsen: navigeringstjänster, trafikinformation och underhållning för att nämna några. Här har också röststyrningsfunktionen en central plats för att föraren ska kunna fokusera på körningen istället för att trycka på knappar eller skärmar, säger Lotta Laurin och tillägger:

– När de självkörande bilarna så småningom blir vanligare kommer du istället att sitta i baksätet, läsa tidningen och be bilen att köra dig hem.

AI ger fler människor arbeten

En undersökning från Narrative Science avslöjar att företagsledare, analytiker, ingenjörer med flera, inte tror att AI kommer att minska antalet jobb. Tvärtom tror 80 procent av de tillfrågade att artificiell intelligens både kommer att skapa fler arbetstillfällen och förbättra de anställdas produktivitet.

– Sedan flera år tillbaka har företag använt artificiell intelligens för att analysera Big Data och därmed få bättre beslutsunderlag. Den aktuella undersökningen visar att företag generellt menar att de skulle kunna få fram dubbelt så mycket information från sin data. De måste därför anställa fler dataanalytiker och specialister som kan tolka analyserna, avslutar Lotta Laurin.

Källa: DI.se, januari 2018
Länk

Därför säger de bästa upp sig

Posted in Aktuellt, Allmänt on January 22nd, 2018 by admin

– Det här är en komplex och mycket vid fråga. Men i klassiska bristyrken rör folk på sig mer nu än förut. Där får arbetsgivarna tänka till och jobba hårdare för att behålla sina arbetstagare.

Det säger Andreas Werr, professor och chef för institutionen för företagande och ledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Även om frågan om varför högpresterande medarbetare lämnar sina jobb för ett annat har studerats under lång tid, har den de senaste åren fått en ökad aktualitet, menar han.

– Trenden kan möjligtvis bero på att det finns en viss typ av kompetenser och egenskaper som allt fler efterfrågar. Därför blir det också viktigare att behålla de mest attraktiva arbetstagarna, säger Andreas Werr.

För samtidigt som det finns ett överskott av arbetskraft inom vissa områden, råder det brist på kvalificerade yrkesutövare inom andra.

Ett exempel för vår tid är it-branschen. Här finns ett underskott av kvalificerad arbetskraft, men en ökande efterfrågan från arbetsgivarna. Det bekräftas inte minst av Arbetsförmedlingens senaste prognosrapport ”Var finns jobben?”, från sommaren 2017. Den visar att mjukvaru- och systemutvecklare är ett av de yrken på högskolenivå där det råder brist på arbetskraft.

Med på listan finns även bland annat tandläkare, barnmorskor, förskollärare och grundskollärare.

– Samtidigt ökar också kraven på arbetstagarna hela tiden, med ökad flexibilitet och produktivitet. Det gör att arbetsgivare vill åt de mest högproduktiva, säger Andreas Werr.

I Sverige är de flesta, sju av tio, nöjda med sitt jobb, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). En av tio är missnöjd – men det skiljer sig en del mellan olika yrkesgrupper.

Det mest tydliga sambandet när det gäller nöjdhet på jobbet är att arbetet känns meningsfullt. Det sambandet är relativt svagt, men syns i de flesta yrkesgrupperna, skriver SCB. Men vad ett meningsfullt arbete innebär kan tolkas på olika sätt.

– Jag skulle säga att man måste förstå vad det är man sysslar med och varför det är viktig för helheten i företaget, och att man kan identifiera sig med den helheten. Den aspekten tror jag kan vara viktigare än att arbetet ska kännas meningsfullt i den bemärkelsen att det man gör bidrar till ett bättre samhälle, säger Andreas Werr.

I en amerikansk metaanalys publicerad 2017 i den akademiska tidskriften Personnel Psychology, har forskare från University of Memphis och University of Washington sammanställt ett stort antal studier i frågan om varför folk söker sig från sitt nuvarande arbete till ett annat. De har därefter summerat sannolikheten för om en anställd stannar eller slutar på jobbet genom att titta på en lång rad aspekter.

Konflikt mellan arbete och fritid, stress och att man redan går i tankar om att lämna hamnar högt på listan över vad som gör att sannolikheten är högre att medarbetare lämnar jobbet.

En vanlig anledning till att folk lämnar sitt jobb är att man känner att det psykologiska kontraktet inte riktigt har uppfyllts.

Personer som däremot uppskattar jobbet, klarar av kraven och känner sig nöjda med livet och karriären i allmänhet är mindre benägna att säga upp sig, enligt metaanalysen.

– Man kan också se att när åldern går upp minskar sannolikheten för att man säger upp sig. Samma sak om man skaffar barn. Men det som sticker ut i studien är främst kopplat till arbetets attraktivitet, säger Andreas Werr.

– I mina studier har jag tittat främst på kunskapsarbete. Där tycker jag mig se att utvecklingsmöjligheter och att man upplever arbetet som spännande blir mer och mer viktigt för arbetstagarna. Lön spelar viss roll, men en relativt liten sådan i sammanhanget, säger Andreas Werr.

I metaanalysen ser forskarna också att trots att lönen har större betydelse för benägenheten att byta jobb i dag än för omkring 20 år sedan, är den inte allt. Andra förmåner, som exempelvis fortbildning och bonusar, kan vara viktiga för att få anställda att stanna.

Forskarna nämner också att deras resultat dessutom verkar stödja den gamla devisen att ”anställda lämnar chefer, inte jobb” – och skriver att sannolikheten för att lämna ett jobb har minst lika mycket att göra med en ”giftig företagskultur” eller att man inte känner sig stöttad i organisationen.

Andreas Werr menar att engagemangsfaktorn också är viktig: hur pass lojal man är mot organisationen och sin egen karriär och arbete.

– Har man engagemang i stor utsträckning minskar också benägenheten att byta jobb.

Vad är det vanligaste felet chefer gör som får folk att lämna?

– Vad man möjligtvis kan säga är att det finns en problematik i att leva upp mot förväntningar som man skapar som chef. En vanlig anledning till att folk lämnar sitt jobb är att man känner att det psykologiska kontraktet inte riktigt har uppfyllts, säger Andreas Werr.

Han menar att det också kan innebära en svår balansgång för arbetsgivarna. Man behöver hantera förväntningarna hos den man anställer – karriär kanske inte kan göras i raketfart – samtidigt som man måste kunna erbjuda spännande arbetsuppgifter åt en generation som förväntar sig det, och belöna medarbetarnas bedrifter.

Har man engagemang i stor utsträckning minskar också benägenheten att byta jobb.
Företagen måste alltså både kommunicera ut ett attraktivt erbjudande, samtidigt som de måste se till att de kan realisera det. Risken är annars att personen man vill ha inte blir långvarig.

– Jag tror att organisationer tänker på detta mer och mer, framför allt i bristbranscher. För dessa företag är det viktigt att tänka på hur man profilerar sig på arbetsmarknaden – vad erbjuder man? Vad skiljer en från andra arbetsgivare i branschen? Men det gäller att inte ge falska förhoppningar. Det kan skapa frustration längre fram, säger Andreas Werr.

Per Thilander är universitetslektor och en av föreståndarna för Centrum för global HRM vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Även Per Thilander framhåller att frågan är komplex, eftersom den rör sig på nivåer mellan individ, organisation och samhälle. Den grupp som i dag har kompetensen och egenskaperna som eftertraktas i vissa branscher ingår ofta i den generation som vill uppleva så mycket som möjligt, i raketfart. Inom den gruppen är man heller inte rädd för att hoppa mellan olika jobb, menar han.

– Vi är inne i en ganska dramatisk samhällsomvälvning, och det kan vara svårt för arbetsgivare att hantera den här komplexiteten, säger Per Thilander.

Han ser en skillnad i tidsandan. Från en tid då många satte värde i att arbeta länge på samma arbetsplats, till en ny som högaktar förändring och flexibilitet. Personer som har kompetenser och egenskaper som arbetsgivarna konkurrerar om, kanske därför inte ens vill stanna länge på samma arbetsplats – trots att de trivs.

– Det ställer höga krav på arbetsgivarna inom sektorer där man konkurrerar om specifika kompetenser. Samtidigt skulle jag lite provokativt vilja säga att arbetsgivarna skulle behöva tänka annorlunda. Tillsvidareanställningar kanske inte är framtidens melodi för alla. Det kanske är viktigare att knyta till sig värdefulla personer på andra sätt, som bättre passar personen man vill ha på företaget?, säger Per Thilander.

Den så kallade gigekonomin, där en person tas in på tillfälliga uppdrag, har fått stor uppmärksamhet senaste åren. På ett sätt är fenomenet inte nytt. Frilansare och konsulter har existerat inom många branscher under lång tid. Men trenden är global, och för personer som är attraktiva på arbetsmarknaden och värnar om frihet och flexibilitet kan den fungera bra.

– Kanske behöver man inom företag se över om det går att ge förutsättningar för vissa personer att jobba på ett annat sätt, säger Per Thilander.

Och även om personen, vare sig den är anställd eller knuten till företaget för ett uppdrag, inte stannar så länge, kan samarbetet ha lönat sig i längden om arbetsgivaren gett ett gott intryck.

– Man kan se det som att investeringar kan löna sig längre fram. Om människor rör sig på arbetsmarknaden kan chansen vara stor att personerna kommer tillbaka senare i livet, om relationen varit god under tiden de arbetat på företaget.

Källa: DN.se, januari 2018
Länk
Författare: Sofie Österström

Läs mer: Så gör du succé på nya jobbet

Varje dag ser han ”måsten” som går bra att stryka bort

Posted in Aktuellt, Allmänt on January 6th, 2018 by admin

En dag under sin ettåriga tjänstledighet fick ekonomiprofessorn, föreläsaren och författaren Micael Dahlén höra från sin son: ”Pappa, när jag blir stor vill jag bli tjänstledig som du”. Det uttalandet kom att förändra Micael Dahléns liv.

Micael Dahlén, den fortfarande någorlunda unge stjärnprofessorn på Handelshögskolan, har alltid levt ett hektiskt liv. I skolan handlade det om att få de högsta betygen. Som forskare, lärare och föreläsare måste han hela tiden visa att han kan. På helgerna satt han på kontoret. På semestern tog han endast ledigt en dag i veckan.

Visst fick han väldigt mycket gjort. Men en dag sade kroppen stopp.

– Det kom till mig som ett hårt slag i huvudet. Det var verkligen som att jag sprang in i en vägg, säger han.

Så här i efterhand är det nästan övertydligt hur kroppen sade ifrån. Men Micael Dahlén begrep ingenting.

– Det började med att kroppen stängde av högerarmen. Då fortsatte jag att jobba med vänster arm. Det funkade ett tag.

Men till slut gick det inte längre. Han fick göra tester med elstötar.

– Kroppen lade av men felet satt i huvudet.

Det var hans tillvaro som var problemet.

Det första Micael Dahlén gjorde var att sluta springa, och då menar han inte motionsspringande. Han sprang hela tiden. På väg till jobb, på flygplatsen, till mataffären.

– Jag började träna på det, men det var väldigt svårt de första dagarna. Det kliade i hela kroppen. Jag har alltid sprungit när jag skulle någonstans. Jag har alltid haft så bråttom. Men nu blev det en helsikes massa gående första veckan.

När han fick bukt med springandet så blev Micael Dahlén genast varse nästa problem: mobiltelefonen. Den enda vakna stund som han tidigare inte stirrat in i skärmen var när han sprang från en plats till en annan. Nu när han promenerade var inte heller dessa tillfällen en fredad stund.

Han ställde upp en regel för sig själv: För att få titta i mobilen måste han först göra så många armhävningar han klarade av.

– Fördelen var att jag blev vältränad. Men efter 140 armhävningar började det bli lite jobbigt, vilket gjorde att jag började bygga upp ett inre motstånd mot att titta in i skärmen.

Och nu när han minskat sitt mobiltittande lägger han på ett helt annat sätt märke till hur mycket andra tittar på sin mobilskärm.

För att komma ur sin livssituation insåg Micael Dahlén att han måste ”avmåstefiera” sin tillvaro. Han började med att rensa almanackan från föreläsningar, undervisning och möten. Alla dessa möten.

– Jag satt konkret med almanackan och rensade bort en sak i taget. Det var ganska jobbigt. Vad skulle folk tänka när jag plötsligt ställde in?

Men det visade sig vara mycket mindre komplicerat än han trodde. Han tror att många till och med blev lättade av att möten ställdes in. Det var nog lika kravfyllt från båda håll.

Det dröjde dock inte länge innan almanackan var fylld igen. Men då med en helt annan typ av aktiviteter.

– Nu gjorde jag saker som jag var nyfiken på för att jag ville, inte för att jag måste. Jag fick mer energi och blev en gladare person.

Hans son märkte att det hänt något med hans pappa. En dag sade han: ”Pappa, när jag blir stor vill jag bli tjänstledig som du”.

Nu förstod Micael Dahlén att han var något riktigt viktigt på spåren. Och att han var på rätt väg.

– Det var den förändringen som min son såg, och det blev en riktig ögonöppnare. Man behöver påminna sig hela tiden om att göra saker som gör dagen meningsfull.

Själv försöker han varje dag göra något som han inte gjort tidigare. Det räcker med ganska enkla saker. Som att gå in i en affär där du aldrig varit tidigare, ta en annan väg till jobbet än den du brukar, eller titta upp i stället för ned i gatan när du rör dig på stan, säger han.

– Jag får så otroligt många fler intryck!

Micael Dahlén bad tusen personer skriva upp alla saker de gjorde under en dag och därefter markera vilka av dem de gjorde för att de måste, och även vad som gjorde dem lyckliga. Ju fler måsten de hade, desto mindre lyckliga kände de sig.

Han bad också ett trettiotal av sina gamla studenter att avmåstefiera sina liv under ett par veckor och föra dagbok över vad som hände. De flesta skickade in sina dagböcker. De som inte gjorde det hade kommit fram till att de inte måste fullgöra uppgiften och struntat i det.

Micael Dahlén hade lyckats bättre än han kunde tro med sitt experiment.

När han gick igenom dagböckerna kunde Micael Dahlén konstatera att antalet måsten som deltagarna tog bort ökade från något enstaka till väldigt många i snabb takt.

Ofta ser vi inte de små måstena på grund av de stora. Vi kanske inte ens ser dem som måsten.

Snart började försökspersonerna se de positiva effekterna ta över: de fick mer tid över, kände sig mindre stressade och kunde göra andra saker som de mycket hellre ville ägna sig åt.

Försökspersonerna gav sig tidigt på även sina måsten på fritiden, vilket förvånade honom. Trots att den fria tiden är en kort del av dygnet så fyller vi den med måsten.

Själv gör Micael Dahlén numera varje dag en tabell där han skriver ned dagens måsten i en kolumn och lyckostunder i en annan. Lyckostunderna blir fortfarande en kortare lista. Men varje gång hittar han måsten som går att stryka.

Man kan även fuska genom att sluta att se vissa måsten som måsten.

När jag inför intervjun läste vad han skrivit om livspussel, lyckostunder och måsten i boken ”Kaosologi” (Volante) lekte jag själv med tanken att Micael skulle ringa och ställa in intervjun.

Det hade kunnat vara intressant för artikeln. Å andra sidan hade den blivit väldigt kort.

Källa: DN.se, december 2017
Länk
Av: Hans Arbman

Så minskar du din måstetid
1. Möten. Mest på jobbet, men även på fritiden. Känns mötet som ett måste för dig gör det nog det även för den du ska träffa. Skjut upp eller ställ in (uppskjutna möten blir ofta inte av).

2. Telefonsamtal eller mejl. Känns de som måsten kan det kännas så på ”den andra sidan” också. De förknippas ofta med att det är bråttom att svara, fast det kanske inte är det.

3. Springa/löpträna. Spring de distanser och i det tempo du själv vill. Hoppa över eller hitta en roligare träning om du inte tycker det är roligt.

4. Bjuda hem folk. Släkt och vänner på besök innebär städning, matlagning, putsa fönster. Träffas på ett fik, en restaurang eller i en park i stället.

5. Tvätta. Byt alla byxor och kjolar mot jeans. Enligt experterna ska de tvättas så sällan som möjligt.

Källa: Micael Dahlén i boken ”Kaosologi”

Fakta.Micael Dahlén
Född: 1973.
Bor: Stockholm.
Gör: Professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och författare.
Bakgrund: Professor sedan 2008 i företagsekonomi med inriktning mot marknadskommunikation.
Böcker: De mest kända är ”Kaosologi” (2016), ”Monster” (2011) och ”Nextopia” (2009). Samtliga utgivna av förlaget Volante. Hans enda skönlitterära bok ”Livet på Mars” utkom 2014.
Konstprojekt: Startade under våren 2015 ett konstnärsprojekt på Avesta Art genom att bjuda in alla som ville vara med och skapa en modern Mona Lisa, ett nytt porträtt genererat av selfies, alla uppladdade under hashtaggen #IamMonaLisa. Vid samma tillfälle ställde han också ut tre skulpturer av sig själv i olika material som en kommentar till en ny, ohållbar livsstil.
Uppmärksammad: För att ha lyckats förändra 40 vanor på ett år. Bland annat gick han ut på stan och bad främmande människor om att få en kram.
Kuriosa: Arbetsrummet på Handelshögskolan är så fyllt av böcker och prylar att kollegorna kan lämna kvar saker utan att det märks.