Först till framtiden!

Johan tar med oss på en hisnande resa där de dominerande marknads- och kundtrenderna i världen presenteras i kombination med vilka operativa konsekvenser det får för oss alla.

Syftet är att få målgruppen (ledning, chefer eller hela företaget) att verkligen förstå den marknadssituation vi lever i, hur snabbt allting förändras och framförallt hur vi ska förhålla oss till detta för att säkerställa att vi förblir framgångsrika på vår marknad.
Föredraget passar alla typer av företag och målgrupper som har ambitionen att behålla, eller nå, en ledande position på sin marknad.

”Det tog oss i företagsledningen 26 veckor att utarbeta den nya affärsinriktningen, och medarbetarna tre timmar att missuppfattat allting”!


I dagens allt snabbare föränderliga affärsvärld, där marknads- och konkurrenssituationen förändras i en rasande fart, är en av de viktigaste konkurrensfaktorerna att verkligen lyckas mobilisera hela organisationen i rätt riktning. Och det snabbare än konkurrenterna.
– Förstår vi i ledningen detta?
– Hur gör vi?
– Förstår våra medarbetare?
– Hur kan vi förankra den förståelsen i hela organisationen?

Ett antal faktabaserade kartläggningar och undersökningar varvas med exempel ur det dagliga affärslivet på ett sätt som gör att alla verkligen förstår vad som händer där ute och vilka konsekvenser det får för oss alla.
Genom en förberedande kartläggning (valfritt) med alla deltagare sker en jämförelse med hur det aktuella företaget / målgruppen ser på dessa utmaningar / frågor i förhållande till den aktuella marknadssituationen och / eller andra företag.