If it’s gonna be, it’s up to me

Strategiimplementering blir allt mer en avgörande konkurrensfaktor._MG_9087b
Från en situation där det handlat om att utarbeta de bästa strategierna (”vara smartast”) handlar det idag istället om att implementera dem (”gå från ord till handling”) snabbare än konkurrenterna.

”Det som tidigare fick ta tre år skall nu implementeras på sex månader” Finns den förståelsen i vår organisation?

Förstår man verkligen varför detta är avgörande för vår framgång (och kanske till och med överlevnad)?
Åhörarna tas med på en resa där man steg för steg inser vad som händer i dagens marknadssituation och varför strategiimplementering blir allt mer en avgörande faktor för framgång.