“Ska organisationen aldrig sätta sig?”

Svaret är nej! Framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete bygger till mycket stor del på att organisationen hela tiden utvecklas (förändras). Och det, till följd av den allt snabbare föränderliga marknads- och konkurrenssituationen, i ett allt högre tempo!

Hur lyckas vi då med detta idag? Ja, allt fler företag och chefer säger att just detta är företagets största utmaningen! ”Den senaste forskningen visar att 70% av alla större förändringsprojekt i företag havererar”.
Många chefer saknar helt enkelt den erfarenhet och den kunskap som krävs för att leda förändringen. Och i många företag saknas den grundläggande, och direkt nödvändiga förståelsen, för ”vad som händer där ute” och hur det påverkar oss.

Förändring av företag handlar om förändring av människor. Och jag har hittills inte sett ett enda företag utan människor”

Utan den förståelsen, och en känsla av ”urgency”, är det mycket svårt att skapa rätt förutsättningar för framgångsrikt förändringsarbete. Johan pratar här om varför detta är så viktigt, hur man bör göra och ger ett antal exempel på hur andra företag hanterar sina utmaningar vad gäller förändring. Naturligtvis ges också flera konkreta råd och verktyg som omgående kan omsättas i praktiken.

Föreläsningen kan med fördel kombineras med en intern diskussion och / eller workshop med syftet att utarbeta konkreta åtgärder för förbättringar / utveckling.