Snöplogen – Historien om hemligheten bakom ett framgångsrikt ledarskap

Det finns tre sorters företag:
– De som får saker att hända
– De som ser saker hända
– De som undrar vad som hände

Följaktligen finns det också tre sorters företagsledningar och i linje med detta även tre sorters chefer!

Det har aldrig varit en större utmaning än idag att vara framgångsrik i sitt ledarskap. En orsak är den allt snabbare föränderliga marknads- och konkurrenssituation vi befinner oss i.

Vad krävs då för att säkerställa framgång i sitt ledarskap? Det är frågan jag fick för en tid sedan av en av landets mest framgångsrika företagsledare med en dokumenterad lång erfarenhet av att attrahera, rekrytera och utveckla mycket duktiga och framgångsrika chefer.

Han berättade för mig hur han såg på de tre avgörande faktorerna för framgång. Vi enades snart om att vi dels hade en samsyn, dels att dagens ledarskap är precis som att befinna sig på en snöplog som sitter längst fram på en av Vägverkets lastbilar en kall, snöig, isig och blåsig morgon i mörka Norrland när det snöat kraftig hela natten.

Under en dryg timme tar jag med era chefer på en resa på snöplogen! Jag berättar om ledarskapets tre grundläggande framgångsfaktorer och ger en mängd konkreta och handfasta idéer om hur ledarskapets kan utvecklas ytterligare redan nästa dag.
Naturligtvis blandas det med konkreta framgångsexempel och förstärkningar i form av ljud, bild och film!

Föreläsningen är perfekt i följande situationer:
– Inspirationsföreläsning för alla chefer!
– Som en start på ett ledarutvecklingsprogram
– Som inledning på en chefskonferens.
(lämpliga frågeställningar för kommande grupparbeten/-diskussioner diskuteras och beslutas i detta fall i god tid före föreläsningen).