Konsult

Följande konsulttjänster arbetar jag med:

– Executive Coaching (läs mer här)
– Fact Based Management (läs mer här)
– Styrelseutvärderingar/-effektivitet
– Strategianpassade kartläggningar / undersökningar (läs mer här)
– Ledningsgruppsuppsutveckling (läs mer här)