Executive Coaching

Kraven på dagens företagsledare är större än någonsin (87% av svenska chefer i företagsledande befattning anser att ”marknads- och konkurrenssituationen förändras allt snabbare” (StrategiBarometern 2015)!

Samtidigt känner att fler att man mäts på allt färre områden (”det är egentligen bara resultatet som räknas”) och att den återkoppling man får på sitt arbete, sin arbetsinsats och sina ambitioner att utvecklas som ledare blir allt sämre (”När min styrelseordförande vill träffas vet jag att något gått snett …”).

Av detta skäl är executive coaching en allt viktigare och vanligare del i den individuella ledarutvecklingen (enligt en nyligen gjord undersökning planerar 92% av chefer som använt coaching att göra det igen).
_MG_9091b

Johan har sedan 1991 arbetat med individuell coaching och rådgivning åt chefer i svenskt och internationellt näringsliv. Merparten av uppdragen har varit med VD:ar i börsbolag och chefer i ledningsgrupper i noterade bolag (”Executive Coaching”).

Under dessa år har coachinguppdragens karaktär och syfte förändrats från att hjälpa chefer att lösa akuta problem till att hjälpa framgångsrika ledare att bli ännu bättre.

Johans specifika inriktning som coach är hans starkt affärsorienterade profil. Varje uppdrag tar sin utgångspunkt i just de specifika affärsmässiga utmaningar som uppdragsgivaren står inför. Av detta skäl skräddarsys varje uppdrag efter uppdragsgivarens situation och utmaningar kort- och långsiktigt.

”I would say if you have had coaching done well, it can change your life, and your life as a business leader”.

Referenser lämnas efter behov.