Presentation

Uppväxten i Gävle präglades av idrott (elitnivå i tennis, friidrott och militär femkamp). Men istället för GIH (som väl var det naturligaste valet) tog Johan en civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm.

Johan har arbetat som säljare, utbildningskonsult / tränare, affärsområdeschef, managementkonsult, affärsutvecklingschef och VD i ett flertal bolag både i Sverige och internationellt.1PS Detta, i kombination med ett tjugotal styrelseuppdrag i både publika och onoterade bolag, har gett en mycket bred affärsbakgrund.

Efter att ha startat och etablerat fem bolag byggde Johan tillsammans med två partners upp en bolagsgrupp i 10 länder i Europa. Gruppen köptes av ett börsnoterat bolag 2004.
Sedan ett antal år tillbaka arbetar Johan i ett 30-tal länder med framförallt (se mer under ”Konsultuppdrag”) :

  • Strategiimplementering
  • Strategi- och affärsutveckling
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Styrelseutvärderingar
  • Faktabaserat Ledarskap
  • Executive Coaching
  • Individuell chefs- och ledarutveckling
  • Föreläsningar

Film: