Snabbare tillväxt i världsekonomin

Internationella Valutafonden (IMF) har just meddelat att man bedömer att världsekonomin växer med 3,9% under året.
Det är en uppjustering med hela 0,8 procentenheter från senaste uppskattning i oktober.
USA (som fortfarande anses vara “loket i tillväxttåget”) förväntas växa med 2,7% (upp från den senaste bedömningen på endast 1,2%).
Låt oss hoppas att IMF har rätt!

Comments are closed.