Fakta på bordet i energidebatten!

imageiea jan102009 var det första året sedan 1981 som energiförbrukningen i världen föll!
Orsaken var naturligtvis “finanskrisen” och dess allmänekonomiska konsekvenser. Men den här positiva vändningen kommer inte att hålla i sig! Inte om inte världens regeringar inser vad som är på väg att ske. det hävdar i alla fall International Energy Agency.
Några “fakta på bordet” från IEA:
4% föll världens energiförbrukning med under 2009
40% ökning i total energiförbrukning förväntas under de kommande 20 åren
90% av denna ökning kommer att ske i utvecklingsländerna, framförallt i Indien och Kina

Comments are closed.