Basketspelaren och hajfenssoppan

yao ming mars10Världens populäraste Kines är Yao Ming! han är stjärna i den amerikanska basketligan (NBA) och stor nationalidol i Kina. frågan är om någon idrottman någonsin betytt så mycket för sitt lands självkänsla som Yao Ming? Att som kines bli NBAs bästa center är STORT!

Han har också ett stort hjärta. I alla fall vad gäller hajar!

En tredjedel av världens 64 hajarter är i dag utrotningshotade. Huvuskälet är den mycket stora efterfrågan på hajfenssoppa i Kina. I Kina anses det mycket prestigefyllt att äta hajfenssoppa. Och i Kina, likväl som i övriga Asien, är prestige något mycket viktigt.
Yao Ming här nu engagerat sig i en kampanj för att upplysa kineserna om de stora riskerna för för flera hajartersmars10 shark fin framtida existens och det brutala sättet på vilket hajarna jagas och slaktas (fenan skärs bort och hajarna kastas sedan tillbaka i havet för en långsam och mycket plågsam död).
I en reklamfilm på TV ses Yao Ming vägra äta hejfenssoppa på en elegant kinesisk retaurang. Och när Yao Ming skjuter bort sin hejfenssoppa följer miljontals kinser hans exempel.

mars10 shark fin 2Dock har Yoa Mings engagemang ännu inte fått det styra kommunistopartiet att ändra sin inställningen till slakten av miljontals hajar årligen. Nyligen var Kina med och röstade nej till ett förslag som innebar en internationell begränsning i handeln med hejfenor.

Källa: SvD

Comments are closed.