Kalifornien efter Irland?

nov10 us flagNästa bubbla som riskerar att spricka i USA är skulderna på delstats- och lokal nivå, det är den “största riskfaktorn” just nu. Andra bubblor som byggs upp finns i det federala budgetunderskottet, inom hälsoprogrammet och nollräntorna.
Det säger Neal Soss, chefsekonom för USA på Credit Suisse i New York, i en intervju med nyhetsbyrån Direkt.

Neal Soss liknar problemen i flera amerikanska delstater med krisen i Grekland och säger att upploppen vid Berkeley-universitetet i Kalifornien efter att delstaten höjt undervisningsavgifterna inte skiljer sig från upploppen i Grekland i våras.
“Stänger man av ljudet på tv:n ser det väldigt mycket ut som Grekland, ungdomarna har till exempel likadana kläder. Och det handlar om samma sak – Don’t tax you, don’t tax me, tax that guy behind the tree.”
Enligt Neal Soss krävs det mod, men han tycker inte man ser mycket av det nu. När läget blir tillräckligt uselt så kanske modet infinner sig, säger han, “men vem säger att allting kommer att bli bra till sist? Allt slutar inte som i sagorna, utan saker och ting håller på att bli rätt mörka på vissa platser i världen, för vissa delar av befolkningen”.
“Här i USA har vi en ful historia med rasism, men problemet här nu handlar om klass, vilket aldrig har varit vårt problem historiskt sett”, säger han.
Den europeiska skuldkrisen har väldigt liten påverkan på USA, enligt chefekonomen, som säger att problemen finns i periferin, med stora problem i små länder. De stora ekonomierna, som Tyskland och Frankrike, har små problem.
Dessutom tror han att de europeiska ledarnas åtagande gentemot det europeiska projektet är en kraftfull tillgång.
“Jag tror att de är redo att röra himmel och jord för att skydda projektet och jag förstår varför med tanke på kontinentens historia”, säger Neal Soss och syftar på världskrigen.
Neal Soss ser den pågående ekonomiska krisen som en kris för västvärlden och säger att globaliseringen var en djupgående chock för västvärlden. Det går inte att fördubbla den arbetande befolkningen utan att dubbla teknologikapitalet. Då är det oundvikligt att lönerna kommer att pressas nedåt.
“Vi ville inte erkänna det så i USA gav vi alla ett kreditkort och ett bolån och i Europa fick alla mer av trygghetsnät och konvergens. Det fungerade ett tag, men inte nu längre, och vi vill fortfarande inte erkänna det. USA ligger verkligen väldigt mycket efter delar av Europa, men krisen där förändrar trist nog trygghetsnätet i riktning mot det i USA”, säger Neal Soss.
Han konstaterar att vi inte är speciellt bra på anpassning just nu, så därför försöker vi skapa en ny bubbla så vi inte behöver anpassa oss.
Samtidigt tycker han att stora framsteg faktiskt har gjorts när de gäller de globala obalanserna och han är förvånad över att människor inte noterar detta. Han påpekar att det amerikanska bytesbalansunderskottet var 6 procent av BNP före recessionen, och nu har sjunkit till 3 procent av BNP.
“Det är en rätt stor förbättring. Det pågår en justering och det i rätt riktning. Kineserna rör sig i rätt riktning när de höjer lönerna, det är mycket konstruktivt. Allt börjar fungera”, säger Neal Soss och tillägger att han anser att alla gör vad de ska göra.
“Kina kommer inte att göra något mot sin vilja av hövlighet mot andra, varför skulle de?”, säger han.
När det gäller den amerikanska ekonomin räknar chefekonomen inte med ovanligt låg tillväxt framöver, men däremot har inte aktivitetsnivån återhämtat sig från recessionschocken.
Han tror att ekonomins sammansättning kommer att förändras i framtiden, med mindre betoning på bostadssektorn och konsumenternas aktivitet och mer på export och vissa typer av näringslivsinvesteringar.
Han noterar att bostadsmarknaden i USA är väldigt lokalt betingad. Nu finns det problem relaterade till den juridiska dokumentationen i samband med pantövertaganden och tills detta är löst kommer detta att lägga en våt filt över aktiviteten.
Statistik i veckan visade att bostadsbyggandet låg på den lägsta nivå som uppmätts och Neal Soss tror det blir svårt att vända på detta.
“Min gissning är att arbetslösheten måste falla på ett meningsfullt sätt, och det kan ligga ett-två år bort, innan bostadsmarknaden repar sig”, säger han.
Credit Suisses prognos är att den ekonomiska återhämtningen som inleddes i USA i mitten av 2009 kommer att fortsätta genom 2011, kanske i en lite snabbare takt, och eventuellt något längre.
Motvindarna som håller tillbaka ekonomin är lätta att identifiera, enligt chefekonomen, som lyfter fram delstaternas lokala finanser som ett mycket viktigt problem, de pågående problemen inom fastighetsmarknaden, speciellt bostadsmarknaden. Men å andra sidan har det blivit en viss förbättring på arbetsmarknaden, arbetsinkomsterna har stigit lite, kreditförhållandena är inte så ansträngda i kreditsystemet som de var förra året och tidigare i år och Federal Reserve uppmuntrar detta genom att tvinga ned de korta marknadsräntorna.
“Dessutom räknar vi med lite mindre finanspolitisk åtstramning än man kunnat vänta sig, på grund av de republikanska framgångarna i kongressen. Ironiskt nog kommer denna framgång att leda till mindre finanspolitisk återhållsamhet, eftersom de gillar att sänka skatter”, säger Neal Soss.

Källa: DI, 28 november 2010

Comments are closed.