Unga ställer nya krav på jobbet

Posted in Aktuellt, Fact Based Management, Leadership / Ledarskap on januari 31st, 2011 by admin

Forskaren (Stockholms Universitet) Anders Parment berättade i DI att det varumärke företaget har som arbetsgivare blir allt viktigare, särskilt i mötet med unga som ställer nya krav på jobben.

Enligt den senaste kartläggningen genomförd av Universum är unga idag allt mer medvetna om fördelarna med ett starkt varumärke och söker sig till dessa. “Det är därför viktigt att man kommunicerar vad man står för som arbetsgivare” säger Anna Dyhre på Universum.

“Varumärket ska vara i klang med företagets affärsplan“, fortsätter hon. Detta är något jag verkligen kan stryka under på. I mitt arbete med att säkerställa mina uppdragsgivares affärsplan, både kort- och långsiktigt, fokuserar vi detta som en mycket viktig del i själva strategiimplementeringen, d.v.s. hur de strategiska besluten omsätts i praktiken. Om inte detta lyckas, och det mer tids- och kostnadseffektivt än konkurrenterna, finns ingen möjlighet att nå, eller behålla, en ledande position i dagens konkurrensutsatta omvärld.

Min erfarenhet är att det fortfarande råder mycket stora brister hos många företag vad gäller kunskap och förmåga att “gå från ord till handling” (implementera de strategiska besluten) tillräckligt snabbt och kraftfullt. Och då inte minst i att löpande målsätta, mäta och följa upp hur väl de väsentliga budskapen är dels förankrade, dels omsätts i praktiken i dialogen med kunderna / marknaden.

Läs gärna mer om hur vi kartlagt hur detta funderar i svenskt näringsliv i den senaste StrategiBarometern (www.3s.se)

Tillbaka till Anna och Anders slutsatser:
“De här personerna (dagens unga på arbetsplatsen) har fått individuella utvecklingsplaner sedan dagistiden. De vill ha det på jobbet också”.

När vi hjälper uppdragsgivare runt om i världen att designa medarbetarkartläggningar som hjälper dem att driva affären, utveckla sin lönsamhet och implementera sina strategiska beslut är detta en väsentlig fråga att både definiera, målsätta, mäta och följa upp. Alldeles för få företag gör det! Och när man gör det, sätter man inte den rätta strategiska fokusen på frågan. Det är ett av skälen till att många HR-chefer känner en frustration över att “deras projekt” – den årliga medarbetarkartläggningen – inte får den plats och det engagemang den borde ha.

Finns det några klara trender i vad som lockar dagens unga? Ja visst! Storstaden, och då framförallt Stockholm, drar allt mer! Lika tydligt är det att internationellt arbete och resande i jobbet lockar mindre. “Förut var mycket resande en biljett till den fina världen. dagens unga har redan rest så mycket och om de ska resa vill de välja själv vart”.

Jo, så är det nog! Träffade två unga danskor på Khoan Road i Bangkok för några veckor sedan.  De bar på varsin stor ryggsäck. På ryggen. Och en lika stor på magen! Ur en av ryggsäckarna stack det upp ett par väl använda simfenor.
Jag frågade var de varit. Dom berättade, fulla av entusiasm, att man först åkte till SydAfrika. Sedan hade man rest runt i SydAmerika i två månader. Efter det hade man “slappat” ett tag på Fidji och nu prickade man av land efter land i Sydostasien. Känner jag kanske till något bra Guest House på Khoasan Road? Jag var glad att kunna hjälpa till.

Jo tack, tiderna är annorlunda! Och nya generationer ställer nya krav på ledarskapet! Hur väl lyckas ni med det? Vet Du (“Management By Facts”)? Eller är det så att Du bara tror att Du vet (“Management By Hope”)?

Ständigt förändrade konkurrensfaktorer

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap, Strategy implementation / Strategiimplementering on januari 31st, 2011 by admin

Befinner mig i Santiago, Chile. Vilken lång resa! Total 27 timmar “dörr-till-dörr”!

Ska arbeta med ett ledande bolag inom den Sydamerikanska gruvindustrin med verksamhet i bl.a. Chile, Argentina, Peru, Mexico, Brasilien och Venezuela. Under det senaste halvåret har jag gjort en strategisk kundundersökning (se mer om detta på www.3s.se). Syftet är dels att faktabaserat visa hur deras kunder ser på hur de arbetar jämfört med den fastlagda strategin (dvs hur man vill upplevas), dels tydliggöra framtidens konkurrensfaktorer (då vi också mätar hur kunderna ser på betydelsen av olka konkurrensfaktorer). Med andra ord handlar det både om nutid och framtid. Och det blir allt mer tydligt hur framgångsrika företag ser behovet av att gå från de traditionella kundkartläggningarna (t.ex. NKI / Nöjd Kund Index) till mer anpassade och strategiska kundkartläggningar.

Oavsett marknad och bransch blir det allt mer tydligt hur stor skillnad det är mellan företag som:
1. Ser, och förstår, skillanden mellan “Traditionella kunkurrensfaktorer”
2. Har förmågan att implementera en strategi där de “Nya konkurrensfaktorerna” för ett relativt större utrymme

Innan dagens början ska jag dock ta ett tåg till en av Santiagos stora marknader för att fotografera bl.a. en fiskauktion!

Gates vs. Berlusconi

Posted in Aktuellt, Allmänt on januari 31st, 2011 by admin

“Rich people spend a lot more money on their own problems, like baldness, than they do to fight malaria”

jan11 BerlusconiBill Gates, criticizing Italy’s low levels of foreign aid in 2009 – which had
fallen by  h a l f  from the year before – and blaming
Prime Minister Silvio Berlusconi, who is rumoured to
have undergone hair transplantation.

Ett brev betyder så mycket …

Posted in Aktuellt, Allmänt on januari 29th, 2011 by admin

Reser idag till Sydamerika. Hela vägen till Santiago i Chile. Det blir mitt första besök i Chile och det ska bli spännande att få arbeta med en ledande aktör inom den stora och viktiga gruvindustrin.

För bara några år sedan höll man kontakt med sina nära och kära via brev. Idag handlar det om mail, Skype och websamtal med kameran i laptopen. Utvecklingen har onekligen gått rasande fort, eller hur?

Appropå brev. Du har ju hört det gamla talesätet att “ett brev betyder så mycket”, eller hur? Men det är inte många brev som kostar så här mycket:

John F Kennedys brev till sin svenska kärlek Gunilla von Post såldes nyligen för 825.000 kronor av auktionshusetjan11 Johan F Kennedy Legendary Auctions.
En amerikansk samlare boende på västkusten vann efter drygt två veckors budgivning över Internet rätten att köpa de eftertraktade breven. Auktionen har följts med stort intresse världen över.

Gunilla von Post är idag 78 år gammal och uppges bo i Florida. Hon beräknas få 725.000 kronor (efter avdrag för auktionsfirmans kostnader) för brevbunten.

JFK träffade von Post 1954. Bara några veckor senare gifte han sig med Jacqueline Bouvier men fortsatte under en längre tid sända henne brev.

USA nere för räkning?

Posted in Aktuellt, Allmänt on januari 28th, 2011 by admin

När jag får möjligheten att föreläsa kring de nya förutsättningar som vi står inför i dagens näringsliv i Sverige talar jag om ett antal områden som redan idag påverkar oss, och i vissa fall redan har förändrat våra förutsättningar drastiskt, men framförallt om vilka utmaningar vi står inför under de kommande åren.

Syftet är att hjälpa mina uppdragsgivare att fullt ut förstå, och inte minst förankra internt, behovet av allt snabbare förankring av fattade beslut (”strategiimplementering”) och nödvändigheten av kontinuerliga förbättringar / ständig utveckling.

Vi ser en rasande snabb teknikutveckling, nya möjligheter via Internet, en förskjutning av konsumentpopulationen (år 2050 kommer 86% av jordens kunder att finnas inom de s.k. tillväxtmarknaderna), förändrade marknads- och konkurrensförutsättningar men framförallt allt snabbare förändrade kundpreferenser.

Allt detta kommer att ställa helt nya krav på ledarskapet. Idag och imorgon!

Ytterligare ett område jag talar om är utvecklingen i Kina. Och hur den totalekonomiska maktbalansen snabbt håller på att förskjutas från USA till Kina.

Läs gärna mer om detta här:

Om tio år går världens största ekonomi under. Sedan axlar Kina rollen som världsledare. Den danske forskaren har sett in i framtiden och vet hur det kommer att gå till.

jan11 USAUSA befinner sig i en större ekonomisk kris än vad Grekland gör. Det menar den danske forskaren Jørgen Ørstrøm Møller som menar att USA går i konkurs inom tio år om rådande utveckling fortsätter. Det säger han i en intervju med den danska ekonomisajten businuess.dk.

– Endast USA:s räntebetalningar kommer att växa från dagens 10,8 procent av statsbudgeten till 20 procent år 2020. Det går inte ihop. Det är omöjligt att förstå varifrån alla de pengarna ska komma, säger Jørgen Ørstrøm Møller.

Han pekar på de amerikanska delstaterna som är ett starkt argument för sin tes. 48 av 50 delstater kan idag inte finansiera sina kostnader.

President Obamas hemstat Illinois, med Chicago som största stad, kan endast i rådande kristider endast finansiera 55 procent av sina kostnader.

Jørgen Ørstrøm Møller siar att USA som har stora skulder till Kina kommer behöva be folkrepubliken att skriva av en del av sina lån till amerikanerna som rena förluster.

Annars kommer USA:s tillväxt under flera kommande år att vara så låg att Kinas viktiga USA-export inte längre blir lönsam.

– Men Kina kommer att ta betalt för att skriva ner skulden i USA. Kina kommer till exempel kräva att dollarn inte längre ska vara en internationell reservvaluta och att USA ska minska sin närvaro i Asien. Då får vi ett försvagat och förödmjukat USA med få resurser. Det kommer att leda till en värld där ingen tar ansvar, eftersom det kommer dröja många år innan Kina kan ta över rollen som världens ledare. Från ett utifrånperspektiv ser Kina starkt ut men landet är svagt till följd av interna problem, säger Jørgen Ørstrøm Møller.

Men USA:s 300 miljoner invånare blundar inför problematiken.

– Självinsikten om detta är praktiskt taget noll. Alla tror att det bara är ett tillfälligt stopp på en konjunkturskurva. Det spelar ingen roll om det är demokrater eller republikaner vid makten. För det finns ingen politisk vilja att lösa problemet från något av partierna, säger Jørgen Ørstrøm Møller.

Källa: Affärsvärlden, 26 januari 2011

Skellefteå – Santiago …

Posted in Aktuellt, Allmänt on januari 27th, 2011 by admin

Lämnar strax Skellefteå och ett välarrangerat Norrlands Expo. Har fått tillfälle att göra två föreläsningar där jag talat om utmaningarna som Sverige, svenskt näringsliv och enskilda chefer står inför under de kommande åren. Gensvaret var fantastiskt bra och jag ser fram mot fler tillfällen att träffa representanter från det norrländska näringslivet framöver.

Nu bär det av hemmåt för vidare transport till Santiago i Chile. Snacka om kontraster! Ska träffa hela företageledningen i ett ledande bolag inom gruvindustrin i Latinamerika. Visst, det är lång avstånd, annat språk, annan kultur och delvis andra förutsättningar. Men jag försöker minnas att “det är alltid människor som gör affärer med människor”, så det kommer att ga alldeles utmärkt.

Från noll till 100 miljarder på tre år!

Posted in Aktuellt, Allmänt, Digitalisering / Internet on januari 27th, 2011 by admin

På frågan om vem som vinner mest när alla skaffar smartphone eller surfplatta blir svaret antagligen: app-makarna. Enligt analysföretaget Gartner kommer “app-branschen” att omsätta drygt 15 miljarder dollar i år.

jan11 ApparDet måste vara någon form av ett rekord att en bransch går från nästan noll till 100 miljarder kronor på tre år.
Förklaringen är förstås att miljoner människor byter från vanliga till smarta mobiler och att vi hittills bara sett början på surfplattornas intåg på marknaden.

Enligt Gartner kommer antalet nedladdade applikationer i år att mer än dubbleras jämfört med 2010, från drygt 8 miljarder till nästan 18 miljarder. Omsättningen på 15 miljarder dollar innebär en ökning med 190 procent.

Källa: DN, 27 januari 201
Läs hela artikeln här: http://www.dn.se/ekonomi/appar-saljer-for-miljarder

Och vinnaren är …

Posted in Aktuellt, Allmänt on januari 27th, 2011 by admin

Världens friaste ekonomi är Hong Kong!

För 17:e året i rad rankar Wall Street Journal och Heritage Foundation Hong Kong som världens friaste ekonomi. På andra plats hittar vi Singapore.

Resultatet baserar sig på att man mäter / uppskattar tio väldefinierade områden som t.ex. arbetskraft, handel, immateriella rättigheter och korruption.

Topplistan:

  1. Hong KongHong Kong blobb dec09
  2. Singapore
  3. Australien
  4. Nya Zeeland
  5. Schweiz
  6. Canada
  7. Irland
  8. Danmark
  9. USA
  10. Bahrain

Källa: Bangkok Post, January 2011

Rapport från Skellefteå

Posted in Aktuellt, Nonsens, sport, skämt m.m. on januari 26th, 2011 by admin

Efter några timmers skrivande kände jag att det var tid för en promenad i samband med lunchen. Hamnar på Max (“Norrlands stolthet”).

jan11 JägarnaVid bordet brevid sitter två grabbar i 25-årsåldern.
“Harru hört att man ska göra Jägarna 2” frågar den ena.
———————— ( tystnad ) ———————————-
“Jooo”, svarar den andre. ————————————- ( lång tystnad ) —————————————————————– “Det blir nog bra ….”

Inför kvällens “Uppdrag granskning” av IKEA

Posted in Aktuellt, Allmänt on januari 26th, 2011 by admin

http://di.se/Artiklar/2011/1/25/225471/Du-ar-javligt-snurrig-i-huvudet/