Hur står det egentligen till med Euroländerna?

Det genomsnittliga budgetunderskottet för euroländerna uppgick till 6,0 procent av BNP under 2010, vilket kan jämföras med 6,3 procent under 2009. Det rapporterade Eurostat på tisdagen.

Underskottet för hela EU uppgick till 6,4 procent av BNP under 2010, jämfört med 6,8 procent under 2009.

Av euroländerna klarade två länder av att hålla ett underskott under stabilitetspaktens krav på 3 procent, nämligen Luxemburg och Finland.

Lägst underskott bland euroländerna hade Luxemburg (1,7 procent) och Finland (2,5 procent). Utanför EU hade Estland ett överskott på 0,1 procent av BNP och Sverige hade en statsbudget i balans. Störst underskott bland euroländerna noterades i Irland (32,4), Grekland (10,5), Spanien (9,2) och Portugal (9,1).

Tysklands underskott ökade till 3,3 procent från 3,0 procent föregående år medan Frankrikes underskott sjönk till 7,0 procent från 7,5 procent. Storbritanniens underskott sjönk till 10,4 procent från 11,4 procent.

Den genomsnittliga bruttoskuldens andel av BNP uppgick till 85,1 procent i euroområdet under 2010, jämfört med 79,3 procent 2009. För hela EU uppgick andelen till 80,0 procent, jämfört med 74,4 procent 2009.

Källa: E24 Näringsliv, 26 april 2011

Comments are closed.