Appropå företagskultur …

“Alla måste känna kulturen och kämpa för den. Skälet är att kulturen sätter ett företags agenda och kan leva vidare oavsett vem som sitter i chefsposition”.

Källa: Steve Jobs, Apple

Comments are closed.