En viktig del av dagens affärsutveckling

I mitt arbete med att stödja företag i att utarbeta sin långsiktiga affärsinriktning stöter jag ofta på en situation som den som beskrivs nedan i artikeln ur Svenska Dagbladet (24 oktober).
Just av detta skäl är det så viktigt att ledningen, på ett genuint och fullt ut engagerat sätt, arbetar igenom nyckelbegreppen “vision” och “affärsidé” innan man ger sig i kast med de strategiska nyckelfrågorna för framtiden.
I såväl visionen som affärsidén skall det tydligt framgå vad medarbetarna kan förvänta sig av företaget och “vilken resa man kommer att få vara med på” om man väljer att investera sin kompetens, sitt engagemang och sin tid hos just denna arbetsgivare.

Artikel ur SvD:
Trots att kompetensen är prioriterad säger sig bara 43 procent ha en strategi för sitt attraktivitetsarbete.
Endast 20 procent har formulerat sitt ”arbetstagarerbjudande” – vad man erbjuder medarbetare.
35 procent svarar att det ändå framgår tydligt vad de står för, men det analyserar PA Consulting group, luktar ostrukturerat arbete.

”Bakgrundsanalysen om komptensbehov är inte gjord och målen för arbetet med employer branding är inte satta.”
Slutsatsen är att många företag börjar i helt fel ända- man läser undersökningar om vad arbetskraften söker och formulerar ett erbjudande efter det, istället för att hitta företagets verkliga själ.
Många svarar också att man tack vare sitt starka konsumentvarumärke inte ser det som kritiskt att arbeta med arbetsgivarvarumärket. ”Få organisationer skulle stå utan en tydlig strategi för sitt produktvarumärke, men ett otydligt definierat arbetsgivarvarumärke lever en majoritet med, ” konstateras i rapporten.

Källa: Svd, 24 oktober 2011

Comments are closed.