Så får du rätt person på rätt plats

Att vid en rekrytering hitta rätt person till rätt plats kräver ett bra förarbete och en tydlig målsättning. De flesta är medvetna om att följderna av en felrekrytering kan bli mycket kostsamma och därför är vikten av att rekrytera rätt från början påtaglig.

Målet och utmaningen för de flesta företag är att göra rekryteringsprocessen kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad. Ett bra sätt att uppnå dessa mål är att standardisera processen. Handböckerna Projektledning, Personalhandboken, Praktiskt ledarskap och Human Resource Management beskriver olika delar som kan vara bra att ha med i processen. Använd gärna den sammanfattade listan som inspiration för att skapa ett bra underlag innan ni startar och var tydlig med uppdelningen av vem/vilka som ansvarar för vad.

Hur ska ni gå tillväga med följande punkter?
• Behovsanalys
• Tidsram för rekryteringsprocessen
• Kostnad för rekryteringen
• Kravprofil för tjänsten
• Framtagning av annons
• Intern och extern annonsering av tjänsten
• Val av rekryteringskanaler
• Bekräftelse av ansökningar
• Gallring av ansökningshandlingar
• Eventuella personlighetstester
• Kontrollera en marknadsmässig lönenivå för tjänsten
• Kalla till intervju
• Ta referenser
• Förhandla lön med slutkandidaten
• Stöd till chefen i rekryteringsprocessen
• Tacka nej till kandidater

Dokumentera och skapa ett bra underlag
Underlaget ska givetvis användas för att den nya medarbetaren ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt på företaget. Det är därför viktigt att vara tydlig med vilken kompetens som behövs för att detta ska uppnås.

Börja med att skapa en kravprofil/önskelista över de kriterier som kandidaterna förväntas uppfylla genom att identifiera följande tre punkter:

• Utbildningskrav
• Praktisk erfarenhet
• Personliga egenskaper

Personalhandboken skriver även om tre ytterligare frågor som kan ställas för att skapa ett så bra underlag som möjligt i rekryteringsprocessen:
• Vad ska personen göra?
• Vad behöver han eller hon kunna för att göra ett bra jobb?
• Hur ska han eller hon bete sig?

Standardisera rekryteringsprocessen
Genom att standardisera processen skapas en enhetlig dokumentation, vilket underlättar processens olika steg och därmed hanteringen och utfallet av den. Det blir på så vis också enklare att jämföra rekryteringar och fastställa varför en person är mer lämpad för tjänsten än de övriga. Att standardisera och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen kommer även att bidra till att verksamheten får ett gott rykte som arbetsgivare, vilket leder till en marknadsföring som underlättar för framtida rekryteringar.

Om målet är att göra processen mer kostnadseffektiv krävs det att man förstår vad det är som händer under varje steg och hur mycket tid och resurser som avsätts samt var riskerna finns i att reducera insatser. Det blir också betydligt enklare att motivera beslut och underbygga dem med skriftlig dokumentation. Detta medför ökad säkerhet för alla inblandade i processen och ökar möjligheten att välja den som har rätt kompetens.

Processen varierar beroende på tjänst
I handboken Projektledning beskrivs bland annat en studie med material av intervjuer med styrelseordföranden, styrelseledamöter och företagsledare. Författaren konstaterar att rekryteringen av företagsledare är en process som involverar ett fåtal personer och till övervägande del män. Tjänsten som företagsledare/vd utlyses sällan, utan det anses istället viktigare att handplocka kandidater. Helst ur närliggande källor, t.ex. internt i företaget eftersom man anser det viktigt att känna kandidaterna och deras styrkor och svagheter.

I de mellanstora och små privata bolagen har den så kallade svågermetoden ofta tillämpats, men det kan bli en dyr affär att plocka in kompisen Ingrid eller farbror Olof, bara för att de är billiga, trevliga och finns nära till hands. Handboken Styrelsearbete beskriver detta vidare med att en kompetent styrelse betalar sig många gånger om och därför gäller det att gå systematiskt tillväga. I både det stora börsnoterade och det medelstora och lilla bolaget bör processen följa samma mönster.

Bemanna din organisation med rätt kompetens
När rätt person sitter på rätt plats, gäller det att de kommer in i arbetet på ett smidigt sätt, både för deras egen skull och för att företaget ska få nytta av dem så snart som möjligt. Det är alltså viktigt att introduktionen av nya medarbetare sker på ett bra sätt.

Som ledare ska du inte bara på bästa sätt använda den kompetens som dina medarbetare har. Du har också ansvar för att de utvecklas för att leva upp till framtida krav och motiveras att göra bra arbetsinsatser. I handboken Praktiskt ledarskap kan du ta del av vilka olika karriärstilar som finns och därmed få idéer om hur du kan stötta dina medarbetare framåt. Det finns flera andra karriärvägar än den ”traditionella” chefskarriären.

Källa: Bonnierledarskap.se
Länk

Comments are closed.