Effektivisera era möten

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on november 29th, 2011 by admin

Hur ser du på dina möten – som ett nödvändigt ont eller ett värdefullt arbetsverktyg? Möten tar ofta upp en betydande del av arbetsveckan för dig som chef. Är det läge att effektivisera?

Att vara mötesordförande är något de flesta inte har utbildning i, men som chef är det ändå något du förväntas kunna. Det finns oftast förbättringar att göra och här hittar du handfasta tips för hur du effektiviserar möten i din organisation.

Olika mötesformer
Det finns olika typer av möten. I handboken Praktiskt Ledarskap delas de in enligt nedan:

Informationsmöte

Här sker ofta envägsinformation. Budskapet kan hjälpas av några PowerPoint-bilder som tydliggör. För att säkerställa att informationen har gått fram och att alla vågar ställa eventuella frågor kan du låta deltagarna diskutera i mindre grupper.

Avstämningsmöte
Här är tanken att ni sammanställer hur långt ni har kommit i ert projekt och vad ni bör jobba med framöver. För att undvika att avstämningsmötena blir långa och att samma gamla punkter tas upp gång på gång kan man hålla mötet med deltagarna stående. Det hjälper till att hålla mötestiden kort och deltagarna alerta.

Arbetsmöte
Under dessa möten görs jobbet av deltagarna under mötets gång. Att brainstorma eller ta fram nya mål är exempel på vad som kan ske på ett arbetsmöte. Här är det extra viktigt att se till att alla är delaktiga och att inte bara ett fåtal kommer till tals.

Beslutsmöte
Här är det viktigt att tydligt informera innan mötet vad det ska fattas beslut om och hur beslutet ska fattas.

Ett möte kan innehålla flera av dessa delar. Kommunicera gärna vilken typ av möte du bjuder in till.

Att tänka på innan du skickar mötesinbjudan
Se över följande punkter innan du skickar ut mötesinbjudan:
1. Incitament
Vad engagerar dig? Vad har du som möteshållare för incitament till att hålla i mötet? Och vilken sporre finns för deltagarna till att bidra till mötet?
2. Kravspecifikation
Varför hålls mötet? Vad ska det innehålla det? Vilket resultat förväntar ni er att uppnå med mötet?
3. Konsekvensanalys
Vad händer om du inte tagit reda på svaren på de två punkterna ovan? Hur värdefullt blir ett möte utan vare sig incitament eller kravspecifikation? När du har hittat svaren på dessa frågor kan du gå vidare in på detaljerna med ditt möte.

Maximera mötet med rätt förberedelser
För att ett möte ska bli så värdefullt som möjligt krävs förberedelse. Mötesordföranden ska givetvis vara påläst, men även deltagarna ska veta vad som förväntas av dem inför mötet. Med en agenda som skickas ut i god tid ges möjlighet för de inbjudna att redan innan fundera över det som ska tas upp och varför mötet är relevant för just dem.

Se över lokalen som mötet ska hållas i. Vilken typ av möblering passar bäst för mötets syfte? Skolsittning, biosittning, stående eller små grupper? Har alla fått agenda i god tid innan mötet och vet de vad de behöver förbereda? Finns agendan utskriven och synlig under mötet så att alla kan följa med?

Ska ni använda projektor eller dator? Kontrollera att all teknik fungerar innan mötet startar så spar du tid. Och se till att hålla tiden! Mötet ska starta på utsatt tid och syftet göras klart i den inledande fasen. Alla ska veta varför de är där och vad mötet ska leda till.

När mötet närmar sig slutet – sammanfatta vad ni har kommit fram till och hur ni går vidare med resultatet. Meddela vem som ansvarar för vad till nästa möte.

Om intresset falnar …
Vad ska du göra om du märker att deltagarnas koncentration sjunker? Det finns flera grepp att ta till. Ställ gärna frågor. Låt deltagarna diskutera i mindre grupper för att sedan redovisa för den stora gruppen. I handboken Strategi & Ledarskap betonas också vikten av att som mötesordförande hjälpa deltagarna att komma till sin rätt. Tona ner den snacksalige och lyft fram den tystlåtne. Låt alla komma till tals.

Låt gärna mötesdeltagarna presentera punkter på agendan, väl förberedda naturligtvis. Ju fler som är engagerade från början desto lättare att hålla fokus. Ta en bensträckare vid behov eller öppna ett fönster.

Om diskussionerna på mötet far iväg från ämnet, men du känner att det är viktigt för medarbetarna att få prata om detta, för upp punkten på agendan för kommande möte. Visa att du tar till dig och inte släpper problemet, men att detta inte är rätt forum. Håll fokus på anledningen till just det här mötet.

Rensa i möteskalendern
Har ni många informationsmöten i din organisation? Kanske kan vissa bytas ut mot andra kanaler som intranät, interntidning eller nyhetsbrev? Se noga över vilka deltagare som är med på mötena och vilka möten du själv förväntas delta i. Är detta något som det faktiskt är värdefullt för dig att vara med på? Ställ in eller tacka nej till onödiga möten som tar dyrbar tid från annat.

Snabbtesta möteskulturen i ditt företag
I handboken Praktiskt ledarskap finns ett snabbtest som du kan göra för att få en överblick över möteskulturen i ditt företag. Har du svarat ja på färre än 7 påståenden finns det anledning att jobba med möteskulturen på ditt företag.

1. Syfte och förväntat resultat av mötet finns oftast beskrivet i inbjudan.
2. Möten startar alltid på utsatt tid.
3. Vi stämmer av mötets syfte, förväntat resultat och hur vi tillsammans ska arbeta varje gång vi startar våra möten.
4. Mötesrummens möblering och utrustning stödjer en bra dialog.
5. Våra mötesledare är bra på att engagera deltagare och på att effektivt leda mot konkret resultat.
6. Deltagarna gör sitt bästa för att bidra.
7. Alla tillåts att komma till tals och säga sin mening.
8. Vi uppnår oftast förväntat resultat.
9. Det är tydligt för alla vad som beslutas.
10. Vi följer upp fattade beslut.

I handboken Strategi & Ledarskap hittar du ett flertal checklistor för hur du bör arbeta med möten före, under och efter. Du hittar också förslag på agendor för olika typer av möten, som arbetsmöte, informationsmöte, beslutsmöte och problemmöte.

Källa: Bonnier Ledarskapshandböcker, klicka här för mer information
Text: Johanna Engholm | BBP
Läs mer om hur du kan effektivisera ert mötesarbete (www.gr8meetings.se) här
Vill ni kunna mäta er möteseffektivitet? Läs mer här (www.3s.se)

Fota som ett proffs med din IPhone

Posted in Aktuellt, Allmänt on november 29th, 2011 by admin

En roterande objektivtillsats till Iphone som träs över likt en handske är det senaste för att göra den smarta telefonen ännu smartare vad gäller kameradelen. Tele-, vidvinkel- och fiskögeobjektiv ingår i Iphone Lens Dial, som produkten kallas.

Läs hela artikeln i DN här
Källa: DN, 28 november 2011

Egenkära vd:ar gynnar företagande

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on november 28th, 2011 by admin

Den narcissistiske vd:ns behov av uppmärksamhet driver honom eller henne till djärva beslut som mind­re självsäkra konkurrenter kanske undviker. De som strävar efter att bli hyllade driver gärna på för att deras företag ska gå i bräschen. Narcissismen är dessutom en så stark drivkraft att vd:n lättare kör över den tröghet som ibland kan råda i etablerade organisationer.

Det säger International institute for management development (IMD) i samarbete med universiteten Pennsylvania State och Erlangen-Nürnberg. Forskarna undersökte 78 verkställande direktörer på 33 större amerikanska läkemedelsföretag och hur de reagerade på utvecklingen av bioteknik 1980–2008. Graden av narcissism mättes bland annat genom hur framträdande vd:ns foto var i bolagets årsredovisningar, och hur ofta hans eller hennes namn nämndes i företagets pressmeddelanden.

Professor Albrecht Enders vid IMD talar lyriskt om ”en förmåga att agera med överlägsen självsäkerhet när andra är blyga”.
– De kan vara irriterande och själviska, men det kan vara de som är bäst lämpade när djärva och ovanliga åtgärder behövs för att rädda en organisation.

Källa: DN, 28 november 2011
Länk

Karriärtips

Posted in Aktuellt, Allmänt, Leadership / Ledarskap on november 28th, 2011 by admin

Flera nya undersökningar visar att en ovanligt stor andel svenskar vill byta jobb, även chefer. För den som är redo att ta ett nytt steg: här är de tre vanligaste råden som karriärveteranerna återkommer till.

1) Välj chef – inte jobb eller bransch
Ett ständigt återkommande råd från de som varit med ett tag- och som vet vilken skillnad det kan göra. En dålig chef är ett av de vanligaste skälen att säga upp sig, men samtidigt brukar trots det vanligt förekommande rådet komma ganska långt ner när man svarar på vad man söker i ett nytt jobb – då oftare utveckling och utmaningar.
En bra chef lyfter, utvecklar, inspirerar och är i bästa fall någon att ta rygg på. En dålig håller dig tillbaka och kan till och med ge hälsoproblem. Ett otydligt ledarskap är den största stressfaktorn, visade en jätteundersökning från Kairos Future förra hösten. Om du väl har hittat världens bästa chef och denna går vidare – var inte rädd att fråga efter möjligheten att få följa med.
Något som hänger tätt ihop med ledarskapet är att man ska välja en kultur som passar med ens värderingar. Och att man ska kunna stå för det företaget står för. Något som den nya generationens medarbetare verkar ha insett, att döma av alla undersökningar.

2) Hitta ett jobb som känns kul
Det som gör dig glad ger dig också kraft. Ord som passion och intuition förekommer ofta när de som varit med ett tag får råda.
”Gör saker du är bra på, då växer du”, sa Pär Johansson, vd för Glada Hudik när vi intervjuade honom förra året- och tog det tydliga motexemplet att när han började jobba med utvecklingsstörda så tränade man dem på sådant de inte kunde.
Det här hänger tätt ihop med råden var dig själv och var äkta, då kommer framgångarna också mer naturligt.
Dansken Andreas Andersen är ett skönt exempel på hur man via det som kanske visar sig vara fel utbildning ändå kan nå sitt drömjobb. Som jurist med ett brinnande intresse för berg- och dalbanor tog han chansen att söka verksamhetsjuristjobbet på Tivoli i Köpenhamn. Sedan i våras är han vd för nordens största nöjespark, Liseberg i Göteborg.
Och när Arja Suominen som i våras bytte presschefsjobbet på Nokia mot Finnair får säga vad hon tycker utmärker de framgångsrika personer i näringslivet som hon mött under sin karriär blir svaret ”passionen, man måste verkligen gilla det man gör.”

3) Våga gå utanför komfortzonen
Ta chanser som dyker upp och våga gå utanför komfortzonen. Väldigt många som kommit långt i karriären ger rådet att inte planera för mycket, var här och nu och var öppen för att testa nya saker när chanserna kommer.
”Att jag vågade säga upp mig för något jag brinner för är det klart bästa steget jag tagit i mitt liv hittills”, sa Katarina Kahlmann som vi skrev om i september. Hon sa upp sig från prestigearbetsgivaren McKinsey för att bli volontär på Haiti och fick snart ett chefsjobb där.
Annika Lundius, vice vd i Svenskt näringsliv och styrelseledamot i bland annat SSAB, ger rådet att ”ha god tillit till dig själv och var inte rädd att hoppa”. När hon har blivit tillfrågad om en tjänst har hon helt enkelt ställt sig frågan: ”Tycker jag att det här skulle vara kul?” Och samtidigt gör hon vartannat år ett bokslut med sig själv för att se om det är värt det.
Och om du väl hittat rätt och vågar ta det där steget, se till att få en paus emellan. Ett avbrott ger chans till det undermedvetna att få komma fram, konstaterar Arja Suominen. Den chansen får vi inte så ofta.

Källa: Sara Lomberg, SvD
Länk

Hur får man en mer vätränad hjärna?

Posted in Aktuellt, Allmänt on november 26th, 2011 by admin

”Hyperstressade, twittrande hjärnor kan till slut bara producera twitterkorta tankar”, säger Martin Ingvar, professor i klinisk neurofysiologi vid Karolinska sjukhuset.

Det är bevisat att det går att träna hjärnan, att ge den hjärngympa.

Enkelt uttryckt handlar det om att ge bättre förutsättningar för ökad blodcirkulation och synaptisk styrka i signalsystemet. Och alfapetspelarna som kör Wordfeud har efter en tids spelande övat upp en förmåga att känna igen nonsensord från riktiga.
Forskare på Calgaryuniversitetet undersökte sambanden mellan alfapetspelande och ordigenkänning tidigare i år och fick tydliga samband. Det var i flera fall mer än 20 procent bättre resultat på vissa typer av ordtester för alfapetspelarna än för icke-alfapetspelare.

Förutom alfapetspelet Wordfeud har hjärngympa-appen från amerikanska Lumosity blivit populär med över 15 miljoner användare.

Deras hjärnträningsteknik har förankrats hos forskare på Harvard och Stanford och används numera även i den amerikanska armén.

Vad är då de svenska hjärnforskarnas bästa tips för att förbättra klimatet för celler, blodcirkulation och synapser i hjärnhalvorna?

– Grundläggande för att lära sig nya saker är tillräckligt med sömn och regelbunden fysisk aktivitet. Om du dessutom kopplar det till lust är chansen större att du minns det du lärt dig, säger Michael Nilsson.

– Sov bra, njut av vänner och rör på dig. Och tänk på att hjärnan är ett komplext system som behöver återhämtning, säger Martin Ingvar.

Världens tio bästa hjärnträningsredskap på nätet:

1. Strooptestet: Namnet på en färg visas i en icke överensstämmande färg, goo.gl/dMxj9
2. Basketbolltestet: Testar uppmärksamhet genom att räkna antalet gånger en boll kastas, goo.gl/EYYO
3. Homunculus: Ritar människokroppen skalad på ett sätt som motsvarar vilka kroppsdelar som styrs mest av hjärnan, goo.gl/Zlukf
4. BBC-test för sinnena: 20 övningar på tid, goo.gl/whPAl
5. Hjärnan – nervsystemets hub: En förklarande och förenklande video, goo.gl/A4vNZ
6. Aktiviteten i hjärnan: Därför sker den på olika platser, forskningsrapport, goo.gl/kqsSX
7. Delad uppmärksamhet: Testar om din slutledningsförmåga påverkas av störningsmoment, goo.gl/Ciyw9
8. Delad problemlösning: Testar om du kan lösa två problem samtidigt, goo.gl/VF34k
9. Bokstavsräkning: Testar om du i text hittar bokstäver som inte uttalas, goo.gl/y5RmW
10. Smartare än en schimpans: Blixtsnabb visning av siffror som ska sorteras, goo.gl/dx3MM

Källa: DN, 25 november 2011
Länk

How To Be The Best Entrepreneur In The World

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on november 25th, 2011 by admin

I guess that you have, just like me, read countless books on what creates success and successful leadership. Here’s an article with a different twist for weekend reading // Johan

Iʼm writing this white sitting in a hotel room. To my left is the Pacific Ocean and all the magical San Francisco fog stuff people kept whispering to me about. About 12 floors downstairs Claudia is doing yoga in the gym.

About four feet directly behind me is a woman that is a complete stranger to me who is having an unbelievably long orgasm. Thereʼs a wall between us. Hold on a second while I take a glass and listen against the wall.

If there was no wall there then this whole thing would probably have been pretty awkward. I probably would not have been able to keep staring at the computer screen, for instance.

Sex is like driving. In polls, nine out of ten people think they are “above average”. Letʼs say for a second that “average equals median” (I donʼt want to get into basic math arguments in the comments). Clearly, then, itʼs impossible for nine out ten people to be above average.

Itʼs also like sales or negotiating or poker or being “a good judge of people”. Nine out of ten think they are above average.

Most people have overinflated views of their performance in a variety of areas.

Letʼs go back to Malcolm Gladwellʼs book, “Outliers” for a second. To guarantee being among the best in the world at something you pretty much need 10,000 hours of practice as per his “10,000 hour rule”. He cites the Beatles as an example. They were basically average, then they put in their 10,000 hours by playing 24 hours a day for a few years in German strip clubs and then they became the best band in history. You can argue Bobby Fischer was a fairly average chess player until he put in his 10,000 hours. Then he was the best in history. My friend Ylon made nothing in poker for ten years then suddenly made $3 million and was among the best in the world. He put in his 10,000 hours. (See, “My Year Where I Did Nothing But Play Poker”)

You donʼt have to be the best in history to be above average. But most things that are worth doing (being an entrepreneur, amassing a good amount of money as a result) have a very steep learning curve and then it flattens out. So maybe 1000 hours gets you better than most people (above average) and then the next 2000-5000 hours gets you to be the best in your circle of colleagues (i.e. good enough to make a great living at it) and then from 5000-10,000 hours is the subtle refinements that are needed to be the best in the world.

They require 5000 hours precisely because they are unobvious and subtle.

But thatʼs ok. Who cares about the other 5000 hours. Itʼs the first 2000-5000 hours that are the most important. We need to feed our families and then be able to enjoy life. Not everyone needs to be the Beatles (who, its unclear if they were ever truly happy) or Steve Jobs (who was screaming on the phone at Eric Schmidt months before his death about how much he was going to sue Google for stealing the Android operating system). (See also, “10 Unusual Things I Didn’t Know About Steve Jobs”)

Based on my own experience being an entrepreneur and talking to hundreds of other entrepreneurs, 2000-5000 hours experience is whatʼs needed to be a successful entrepreneur. Successful enough to build a product people want, get revenues, sell the business.

Itʼs nice to have the 2000-5000 hours in your passion or field of interest and then spend the next 10,000 hours focusing on how to be happy and healthy. This is my recommendation at least.

What do you do during those 5000 hours. How do you get better at something? If you are doing any of the below then you have my permission to clock in on the 5000 hours, but I think the below have to be done with balance. You canʼt do one without the others:

Experience
The Beatles would never have gotten good if they just read books about music. Tiger Woods started swinging the club (iʼm being literal) when he was three, etc. If you want to be an entrepreneur, start coming up with ideas now, ideas that are doable with limited resources. Start doing them, start selling them to customers, investors, acquirers. Just start.

Self-analysis
Thinking about what you are doing and coming to logical conclusions about how to be better. For instance, in poker, reviewing the hands you played that day and thinking of ways you couldʼve played them differently.

Tutor/Mentor
Every great chess player has had a teacher. I donʼt really think there are any exceptions to this. That probably goes for most games, sports, or anything thatʼs difficult to get good at (race car driving, etc). Most entrepreneurs I know have had mentors. For myself, I worked at a big corporation before I was an entrepreneur. The corporation: HBO / TIme Warner, is one of the best-run mega-corporations out there. The corporation itself was my business mentor (“corporations are people, my friend” – Mitt Romney). Iʼve also spent a lot of time with one of the best unsung businessmen in history.

History
The Beatles clearly studied the music of Elvis. They probably also studied jazz from the 20s. My guess is they also studied the art of the fugue from Bach. Bobby Fischer once disappeared for a year (as a 13 year old) and studied every game played in the 1800s. When he resurfaced he had subtle improvements on obscure chess openings (the Latvian Gambit, for instance) that were last seen at high-level play in the 1800s. A great example of his knowledge of the history of chess is how he secured a draw in the last game of the Fischer-Spassky match when he transposed a complicated very modern Sicilian Defense into an old, drawish Scotch Gambit to secure the draw and win the match.

Talking
Associating with not just tutors but other serious students of the field you are interested in is a good way to exchange ideas, synthesize the ideas you have about the field you are in with the ideas you have, mate them, and come up with new ideas that neither of you wouldʼve thought on your own. The collaboration between Lennon and McCartney being a great example of this. The collaboration between Brin and Page being a modern entrepreneurial version of this. (See, “Why is Larry Page different than me and why didnʼt Google buy my company?”)

Failure
Learning from your accidents (“I will no longer drive through a Stop sign”) catapults you through the learning curve very quickly. My kids often give up instantly when they lose at something. Thatʼs ok. They just arenʼt interested. But once you find something where you pick yourself up and you say, “I have to do better next time.” Then you know you are onto something – a passion, a dream, the field where you can become a grandmaster, the field where you can become an entrepreneur. Itʼs a secret you learn about yourself and you can be privately proud that at last you have found the area where very few people will be able to compete. 99% of people give up after a failure in a field. Itʼs the best filter that will tell you that you will eventually succeed. Then, once you fail and want to learn from it – go to #2 above – Self-Analysis, and begin anew.

Explore
How do you get to be a great computer scientist? Study biology. How do you get to be a great investor? Study music. Ideas mate with each other and then evolution will get rid of the deformed offspring and keep the offspring that quickly adapt to the new generation of trials. The only way to have those offspring in your hands is to fully explore brand new fields and make the connections, correlations, causations between the field of your interest and the new field you are studying. I would like to get good at meditation, for instance. What I have found recently is that studying quantum mechanics provides unbelievable insights that I would not have dreamed of. Or being a good daily blogger – I found that studying the insights of Charlie Brown has been immensely helpful.

Balance
In the post, the Nine Ways To Guarantee Success, I list nine things that could get in the way of success for entrepreneurs but it really applies to any endeavor. Avoiding the nine obstacles of: sickness, doubt, vacillating, etc

Then the question is: why do I need to be great at anything. Canʼt I just get by? Sure, but then you probably wonʼt have as much fun in life as the woman with the forty five minute orgasm who is presumably sleeping blissfully just four feet from me.

Source: Techchrunc.com, november 2011
Editor’s note: James Altucher is an investor, programmer, author, and entrepreneur. He is Managing Director of Formula Capital and has written 6 books on investing. His latest book is I Was Blind But Now I See. You can follow him@jaltucher.
Link

Dagens föreläsning i Gävle

Posted in Aktuellt, Allmänt on november 25th, 2011 by admin

Tillbaka i Stockholm och kontoret för att summera en mycket intensiv, spännande och utvecklande vecka.

Försöker som vanligt på fredagen ta ett par minuter och tänka igenom:
– Vad är det bästa som hänt under veckan?
– Vad har jag lärt mig av detta?
– Identifiera något som känns mindre bra under den gångna veckan.
– Vad har jag lärt mig av detta?

Ingen “rocket science”, men ungefär som de flesta idrottsmän gör efter varje match, tävling eller mästerskap.

Avslutningsvis vill jag tacka den stora, engagerade och positiva publiken på morgonens föreläsning i Gävle. Då jag ju bara gör ett fåtal föreläsningar / år känns det extra kul när det kommer så många positiva kommentarer både direkt efter föreläsningen och sedan löpande under dagen på telefon, mail och sms. Stort tack! Och tack till Johan dahl och hans kollegor på MIX (Marknadsföreningen i Gävleborg) för ett toppenarrangemang.

Teevlig helg!

Vad vi gör på Google

Posted in Aktuellt, Digitalisering / Internet on november 24th, 2011 by admin

Att googla är den vanligaste aktiviteten för svenskar på internet. Hela 97 procent av internetanvändarna googlar, enligt rapporten Svenskarna och Internet 2011 som ges ut av World Internet Institute och Stiftelsen .SE.

När det kommer till daglig användning är e-posten fortfarande den populäraste aktiviteten (64 procent) med Google som god tvåa (56 procent).
Sök är betydligt populärare än communitys som Facebook. 46 procent av svenskarna besöker communitys, men bara 17 procent gör det dagligen.

Det är också intressant att jämföra användandet av prisjämförare och Google. 72 procent besöker en prisjämförare, men bara 1 procent gör det dagligen.

Källa: Jajamag, november 2011
Läs hela artikeln här

Europas bästa finansminister?

Posted in Aktuellt, Allmänt on november 23rd, 2011 by admin

Tidningen Financial Times har utsett Anders Borg (M) till Europas bäste finansminister.

Läs mer på DN.se här

How to maximize your work with a coach

Posted in Aktuellt, Leadership / Ledarskap on november 23rd, 2011 by admin

I have worked with Executive Coaching for morethan 20 years now. and the trend is very clear: the need is increasing year after year.
The main reason is, of course, demands increase and that the job as manager is becoming tougher and more vulnerable.
Below is a good article about what you should consider in their work with an external coach:

As we are starting a new season of coaching high potentials in a client organization, I was excited to hear a few of them ask “What can I do to get the most out of this executive coaching experience?”. It’s a great question, and one that tells me why this group of high potential leaders is….well…..high potential. I can see that they want to take responsibility to maximize their experience with a coach.

My answers to them may seem simple, but I’ve found them to be quite essential to the success of coaching outcomes (and perhaps in life, too) for the leader:

Prepare
Spend some time preparing for each meeting with your coach. You could be thinking about what you accomplished since the previous meeting, what you practiced and how well it worked – or didn’t work, and what you’d like to discuss with the coach at the upcoming meeting. You are the primary person who is responsible for the agenda of all meetings with your coach – why not make the most of them?

Engage
It’s my belief that although I may be the process expert in a coach-client relationship, in order for the goals of the engagement to be achieved, the client has to step in and step up to their part in the work during and between meetings. Although there may be some interesting learning in the meetings between coach and client, most of the real learning happens on the job based on the behaviors that the client has agreed to practice. This on the job practice can be foundational to a future discussion – what was learned, whether the practice worked, or if it didn’t, what can be done differently.

Take risks
Coaching may require you to do some new things that may be out of your comfort zone. The perceived level of “risk” involved in trying new things will vary from leader to leader. Courage is an essential leadership trait, and taking risks in trying new things are important. When courage is practiced under the support of a coach, you can become stronger and more daring. You must be willing to take some risks during the coaching engagement in order to develop as a leader.

Be Honest
Your honesty about what’s working and what isn’t in the coaching relationship will be appreciated by the coach. A good coach will be pleased to step into this discussion at any point, because we want the relationship to work; this is important for you to get the most out of your coaching experience.

Your trust in the coach is essential. All of the above tips need to be grounded in the conviction that the relationship you have with the coach is trustworthy. If for any reason you don’t have trust your coach, discuss it with them. If you aren’t satisfied that trust can be increased, find another coach to work with.

If you are a coach or a leader who has had a coach, what else can the leader do to maximize their work with a coach?

Source: Mary Jo Asmus, Aspire Collaborative Services LLC
Link