Egenkära vd:ar gynnar företagande

Den narcissistiske vd:ns behov av uppmärksamhet driver honom eller henne till djärva beslut som mind­re självsäkra konkurrenter kanske undviker. De som strävar efter att bli hyllade driver gärna på för att deras företag ska gå i bräschen. Narcissismen är dessutom en så stark drivkraft att vd:n lättare kör över den tröghet som ibland kan råda i etablerade organisationer.

Det säger International institute for management development (IMD) i samarbete med universiteten Pennsylvania State och Erlangen-Nürnberg. Forskarna undersökte 78 verkställande direktörer på 33 större amerikanska läkemedelsföretag och hur de reagerade på utvecklingen av bioteknik 1980–2008. Graden av narcissism mättes bland annat genom hur framträdande vd:ns foto var i bolagets årsredovisningar, och hur ofta hans eller hennes namn nämndes i företagets pressmeddelanden.

Professor Albrecht Enders vid IMD talar lyriskt om ”en förmåga att agera med överlägsen självsäkerhet när andra är blyga”.
– De kan vara irriterande och själviska, men det kan vara de som är bäst lämpade när djärva och ovanliga åtgärder behövs för att rädda en organisation.

Källa: DN, 28 november 2011
Länk

Comments are closed.