Internetreklamen går om dagspressen 2013

Internetreklamen har sexdubblat sin omsättning under perioden 2000-2011 till 6,45 miljarder kronor förra året. Och nästa år går internetreklamen om reklam i dagspressen och blir den största reklamkategorin i Sverige, enligt Institutet för reklam- och mediestatistiks senaste prognos.
Trenden har varit tydlig i flera år och nästa år beräknas internetreklamen gå om dagspressen, mycket tack vare den våldsamma tillväxten av sökmarknadsföring.

Förra året ökade reklaminvesteringarna i dagspress med 0,8 procent samtidigt som internetreklamen växte med 13 procent. Under Q1 2012 backade samtliga tryckta medier, förutom bilagor i dagspress och oadresserad direktreklam, medan internetreklamen växte med 12 procent under samma period, enligt IRMs. Det är en utveckling som legat fast under en längre period. Samtidigt står tv-reklamen stark.

IRM gör bedömningen att reklammarknaden i stort kommer att växa de närmaste åren eftersom samhällsekonomin förbättras. Detta kommer bara att stärka trenden att reklampengar flyttas från print till internet.

I grund och botten handlar det om att konsumenterna lägger allt mer tid på internet och med en viss fördröjning kommer reklampengarna efter. Särskilt de yngre, mer påverkbara konsumenterna, spenderar mycket tid på internet.

Källa: Jajja.com, 30 maj 2012
Länk

Comments are closed.