Undvik att tillhöra gruppen företag som undrar vad som hände!

När jag arbetar med min uppdragsgivare talar jag ofta om tre typer av företag:
– De som får saker att hända
– De som ser saker hända
– De som undrar vad som hände

Det finns mycket tydliga karaktäristika för företag i var och en av grupperna ovan. Och de skiljer sig mycket åt! En sak är dock gemensamt: Det handlar om ledarskap. Jag har aldrig sett ett företag med bra ledarskap som hamnat i den tredje kategorin ovan. Det är inte marknaden, konkurrenterna eller bankerna som ytterst stjälper företag. Det är svagt ledarskap!

I min dialog med företagsledningar landar man snabbt i tre slutsatser:
1. Man vill tillhöra gruppen företag ”som får saker att hända”.
2. Man känner viss osäkerhet vad som krävs för att tillhöra den kategorin.
3. Man saknar ”verktyg” för att faktabaserat säkerställa ett nuläge och ett målläge inom de
områden som är direkt avgörande för att lyckas i sina ambitioner att tillhöra de första
gruppen.

Låt mig ge ett konkret exempel på ovan. Inte ofta säger en företagsledning att ”rätt intern inställning” (som en del av företagskulturen) är direkt avgörande för att t.ex. kunna utveckla företaget tillräckligt snabbt för att möte de allt snabbare förändringarna på marknaden.
– Hur ser kulturen ut idag?
– Finns det något (strategiskt) underlag som beskriver vad som skall karaktärisera kulturen?
– Hur duktiga är dagens chefer / ledare på att förankra denna kultur?
– Om det är avgörande för företagets framgång – målsätter och mäter man chefers förmåga att förankra (implementera) rätt intern inställning (kultur)?

Tyvärr saknas ofta kopplingen mellan ord och handling hos alltför många företag. Det innebär att man kraftigt minskar sina möjligheter att nå sin fulla potential.

När man tittar på företag som finns i den tre kategorin tänker vi väl alla på företag som Kodak, AIE, HQ Bank, Carnegie, Saab m.fl.). jag läste idag en artikel i DI (se nedan) och kom då att se ytterligare ett exempel på den totala graden av ”missmanagement” som tyvärr har varit karaktäristiskt för alla de företag jag nyss räknat upp.

För ca. 10 år sedan hade jag ett möte på Svenska Golfförbundet. Mitt emot mig satt den dåvarande VDn för Svenska Golfförbundets marknadsbolag.
Mitt syfte med mötet vad att diskutera hur golfen skulle kunna behålla, och kanske ytterligare stärka, sin starka ställning i Sverige. Vid denna tidpunkt var det både svårt och dyrt att ta det Gröna Kortet (som ju krävs för att spela golf på svenska golfbanor). Dessutom var det i många fall långa köer för att bli medlem i en golfklubb och det var också ganska dyrt (inte minst om alla i familjen ville bli medlemmar).
Jag minns att jag frågade VDn om han inte kände en viss oro för hur länge golfspelare skulle vara villiga att betala så höga avgifter för att kunna spela golf ett fåtal månader (i varje fall i stora delar av landet) om året.
Han tittade på som om jag inte var klok, och jag minns hans svar: ”Det kommer för all framtid att vara kö på de svenska golfbanorna”!
jag försökte föra in diskussionen på hur det under århundraden har visat sig dels att marknadsekonomin alltid haft en tendens att skapa balans mellan utbud och efterfrågan och dels att kunderna (inte minst i dagens konkurrensutsatta marknad) hela tiden vill ha mer och mer till en allt lägra peng. VDn förstod absolut ingenting, och jag minns att jag lämnade mötet med en känsla av att han nog tyckte att jag var det största idiot han någonsin träffat.

Och se vad som hände! Nu är golfen i Sverige djupt rotad i kategorin som ”undrar vad som hände”. Och vad är orsaken? Jo, inget annat än svagt ledarskap.

Läs mer om golfens situation här nedan och framförallt: undvik att Du / ni hamnar i samma sits!

Golfklubbarna fortsätter att tappa medlemmar och för att överleva måste de anpassa sig till spelarnas villkor. Det har blivit golfarnas marknad.

Tiden när golfen i Sverige växte så det knakade är förbi. 2004 fanns det över 550.000 medlemmar. Sju år senare, 2011, hade klubbarna tappat till drygt 490.000 aktiva medlemmar. Framför allt har svensk golf tappat ungdomar — från 94.000 2003 till 54.000 ungdomar i fjol.
“Dagens klubbar måste ha en bättre verksamhet för att locka ungdomar”, menar Gunnar Håkansson, generalsekreterare i Svenska golfförbundet.

Samtidigt lockar svensk golf närmare 25.000 helt nya golfare varje år.
“Vilken annan sport gör det? Det viktiga nu är att behålla fler. Smartare medlemskap är ett steg”, säger Håkansson.

Ett par som löst ett specialdesignat medlemskap för småbarnsföräldrar är Frida Schlyter och Mats Lomander på Öijareds golf, 3,5 mil från Göteborg. När hon beger sig ut för kvällsrundan över nio hål passar han dottern Maja, fyra år.
“Jag har aldrig spelat så här mycket som jag gör nu. Nu kan ju alltid någon vara hemma med Maja”, säger Frida Schlyter, 35 år.

Båda kan spela till priset för en. Vid samma tillfälle om en av dem löser greenfee.
“Det är väldigt många som tappar golfen under småbarnstiden. Detta medlemskap är grymt bra för att hålla många kvar i sporten”, menar Mats Lomander, 48.

En anpassning till golfarnas villkor är ett måste för att klubbarna i Sverige ska överleva. Utövare söker flexibilitet och de vill betala för hur mycket de spelar.
“Tröskeln för att börja spela måste bli lägre. Smartare medlemskap är ett måste för klubbarna”, säger Gunnar Håkansson.

Den traditionella formen med en medlemsinsats förhindrar nyrekrytering och är en stor ekonomisk risk för klubbarna. Ett nutida exempel är klubben A6 i Jönköping. När klubben i fjol bestämde sig för att överge medlemskapsformen bestämde sig 300 medlemmar för att lämna klubben. Nu riskerar klubben konkurs efter att de forna medlemmar krävt tillbaka sina insatser på sammanlagt 5,2 miljoner kronor.

Öijared var i en liknande situation under slutet av 2000-talet. När 600 medlemmar under en fyraårsperiod ville lämna blev det kris.
“Det innebar att vi skulle ut med fyra – sex miljoner för lånen. Så god likviditet hade vi inte”, säger Lars Brydolf, klubbchef.

Lösningen stavades rekonstruktion år 2009 och en övergång till spelrätter. Nu erbjuds flertalet medlemsformer, fritt spel på andra banor och möjlighet till avbetalning via autogiro.

Källa: DI, 15 juli 2012
Länk

Comments are closed.