81 procent …

… av alla tillfrågade svenska tjänstemän uppger att lön och stimulerande arbetsuppgifter är de absolut viktigaste faktorerna när de rankar en arbetsgivare som attraktiv.

Källa: Novus, 2012

Comments are closed.