30 procent …

.. av alla chefer säger att de arbetar mer än 16 timmars övertid i veckan.

Källa: Civilekonomeras löneenkät 2011

Comments are closed.