Ta vara på ditt företags interna kunskaper

En stor generationsväxling är på gång, och det svenska näringslivet riskerar att förlora sin konkurrenskraft om man inte tar vara på den kunskap som byggts upp.

Sverige riskerar sin konkurrenskraft om man inte lyckas hejda kunskapssvinnet i arbetslivet. Det menar Anna Jonsson, ekonomie doktor och universitetslektor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, vars nya studie visar hur företag kan lära sig av de framgångsrika för att lyckas både överföra och utveckla kunskap inom organisationen.

För allt i en organisation handlar om kunskap och kunskapsöverföring, slår hon fast, och är det som ger konkurrensfördelar. Kunskap utmärker framgångsrika företag. Men kunskap är inte bara något som finns och som enkelt kan skrivas ned i dokument, utan något som hela tiden utvecklas med individerna i en organisation.

–Det är ett klassiskt problem –som kommer att öka med generationsväxlingen eller när företag expanderar, och många företag uppfinner hjulet om och om igen, säger Anna Jonsson. Det pratas mycket om att ta tillvara kunskap och det blir kanske några dokument i en databas men sedan händer inte så mycket mer.

Läs mer här på SvD.se

Comments are closed.