Män väljer män …

De mansdominerade valberedningarna är lata och letar bara i bastun. Den lite tillspetsade slutsatsen drar stiftelsen Allbright som i en rapport konstaterar att sex av tio börsbolag helt saknar kvinnor i valberedningarna.

Det är valberedningen som formellt föreslår hur styrelsen ska se ut, men ytterst är det förstås ägarna som bestämmer. Om börsbolagens styrelser fortsatt är kraftigt mansdominerade, 77 procent är män, så ser det ännu sämre ut i valberedningarna. Där utgör männen 87 procent och över hälften av alla bolag har ingen kvinna alls. Fast rapporten visar å andra sidan inte att fler kvinnor i sig skulle välja kvinnor till styrelserna i större utsträckning.

Många av valberedarna säger att det är svårt att hitta kvinnor till styrelsearbete alternativt att de inte vill, enligt den rapport som Allbright satt ihop.

Läs hela artikeln på DN.se här

Källa: DN.se, 25 september 2012

Comments are closed.