Hård press på chefer

Volvo PV:s koncernchef Stefan Jacoby har fått en stroke som innebär att han blir borta en tid. För många på ledande positioner i näringslivet är situationen extremt hårt pressad. Ett uppskruvat tempo och känslan av att aldrig kunna koppla av knäcker allt fler.

I en personlig intervju med SvD Näringslivs Jonas Fröberg i lördagens SvD ger Volvo Personvagnars Stefan Jacoby en bild av en hårt pressad vd som sällan är ledig. Jacoby berättar om totalt 2,5 veckors semester varav en vecka kantas av stress och svårigheter att lämna jobbet mentalt. För en vecka sedan drabbades Jacoby av en stroke som har medfört nedsatt rörlighet i höger arm och ben. Sjukdomen innebär att han nu blir borta en tid, till att börja med en månad enligt ett pressmeddelande från Volvo PV. Och arbetsklimatet för många av börsbolagens chefer har blivit allt tuffare.

Markus Kallifatides är docent vid instutitionen för management och organisation på Handelshögskolan i Stockholm och forskar bland annat på företagsledares situation.
Den största förändringen som skett för företagsledare, särskilt i börsnoterade bolag, de senaste 25-30 åren är vad han kallar en ”börsifiering” av samhället där många fler människor blivit intresserade av vad som händer i bolagen, framförallt ur ett aktieägarperspektiv. Den stora drivkraften är massmedias intensiva bevakning av och intresse för de stora börsbolagen och deras ledningar.
– Idag jämfört med för tre decennier sedan lägger man mycket större del av sin tid på externa kontakter med journalister, analytiker och pr-folk. I många fall har man mycket tätare och intensivare kontakter med vissa personer utanför än med dem som finns i företagen.

Ständig synlighet i media gör också att de får ett kändisjag som de måste leva med.

Globaliseringen och teknikutvecklingen gör det möjligt och ibland förväntat att vara tillgänglig 24 timmar om dygnet. Toppchefer i många konkurrerande länder har också långt färre dagar semester än vad vi av tradition tar i Skandinavien. En rapport från Grant Thornton i våras visade att japanska företagsledare tar fem dagars semester och amerikanska tolv. Svenska företagsledare tar i snitt 23.

Markus Kallifatides är dock inte säker på att svenska företagsledare kommer att behöva jobba fler timmar för att möta ökad global konkurrens och tror framförallt inte att det blir lönsamt för företagen i längden.
– Det är inte så hälsosamt att aldrig vara ledig. Ur ett aktieägarperspektiv är det inte heller lönsamt att investera i befattningshavare som får en för kort verksam tid. Men de effekterna vet vi ännu inte så mycket om.

Vad man vet däremot är att tiden personer sitter på toppchefsposter har blivit kortare och kortare.
– Tålamodet tryter hos styrelserna, så fort det går lite sämre tenderar man att vända blicken mot vd – och byta vd. Det har blivit som tränarbyten i elitserien och jag ser det som rent magiskt tänkande, att styrelsen tror att de kan vifta med trollspöet och vända en nedåtgående spiral bara genom att byta ledaren.

Källa: SvD.se, 24 september 2012
Läs hela artikeln på SvD.se här

Comments are closed.